BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

2013 – 2015 DÖNEMİ

YÖNETİM KURULU

FAALİYET RAPORU

 

Bir Devlet ki !

Gümrük İşlerini, vergilerini, ülkenin ve milletin
İhtiyaçlarına göre düzenlemekten alı konulmuştur.
Böyle bir devlete elbette bağımsız devlet denemez.

Mustafa Kemal ATATÜRK

 

GENEL KURULA DOĞRU

 


BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ
10. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ


Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin (Seçimli) 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 11.00’de Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlik Salonunda (Org. San. Böl. Kahverengi Cad. No:8 BURSA), aşağıdaki gündem maddeleri dâhilinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 07 Mart 2015 Cumartesi günü saat 11:00’de aynı gündem dahilinde, aynı yerde ve aynı saatte yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin gazete ilanı 13 Şubat 2015 Cuma günü Kent Gazetesinde yayımlanmıştır.

Dernek tüzüğümüzün 18. Maddesi hükmü gereğince Olağan Genel Kurul toplantımızı sayın üyelerimize önemle duyurur, Genel Kurulun mesleğimize, üyelerimize ve derneğimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULUGÜNDEM MADDELERİ
1. Yoklama,
2. ATATÜRK, Şehitlerimiz ve Meslektaşlarımızdan ebediyete intikal edenler için Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
3. Dernek Başkanının açılış konuşması,
4. Başkanlık Divanı, Başkan ve üyelerinin seçimi, Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanaklarının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
5. Yönetim Kurulunun 2013–2014 yıllarına ait Faaliyet Raporunun sunumu ve müzakeresi,
6. 2013–2014 yılı Dernek Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi ile 2013–2014 yılı Dernek İktisadi İşletmesi Mali Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
7. 2013–2014 yılı Denetleme Kurulu Raporlarının sunumu ve müzakeresi,
8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası,
9. 2015 ve 2016 yılları Muhammen Bütçesinin görüşülmesi, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kuruluna aktarma yetkisinin verilmesi,
10. Derneğin amacı ve faaliyetleri için taşınır ve taşınmaz mal kiralanması ve satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının giriş ve yıllık aidatlarının tespiti,
12. Asgari Gümrük Müşavirlik ücretlerinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. Seçime katılan grupların temsilcilerinin Genel Kurula hitabı,
14. Yeni Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurulu üyelerinin asil ve yedek üyelerinin seçimi, (seçim listeleri kurullara göre ayrı listeler halinde tanzim edilecek ve tek zarf içinde oy kullanılacaktır.)
15. Dilek ve Temenniler ile Kapanış,

Değerli Meslektaşlarım,

Hatırlayacağınız üzere bir önceki Genel Kurulumuzu, 09 Şubat 2013 Cumartesi günü yine İhracatçı Birliklerinin bu toplantı salonunda gerçekleştirerek, derneğimize yaraşır bir şekilde sonuçlandırmıştık.

Görev dağılımdan sonra başkanlığını yaptığım Yönetim Kurulumuz bu 2 yıl süre zarfında mevcut çalışma ve hizmetlerini artırarak devam ettirme yolunda yoğun bir mesai harcamış ve çalışmalarımızı ve faaliyetlerimizi ilkelerimizden taviz vermeden, mesleğimizin yüksek menfaatlerini ön planda tutarak, birlik ve beraberlik içerisinde özveri ile sürdürmeye devam etmiş, elinden gelen tüm gayreti sarf etmiştir.

Geçmiş yönetimlerimizdeki değerli meslektaşlarımız ile birlikte bu günlere gelen Derneğimiz, Yönetim Kurulumuz ile birlikte mesleğimiz ve meslektaşlarımız için önemli olan konulara hassasiyet göstererek çalışmalarını başlatmış ve şekillendirmiştir. Ayrıca göreve geldiğimiz günden itibaren gerçekleştirdiğimiz ziyaretler ile meslektaşlarımızın karşılaştığı sorunların çözümleri için girişimlerimizi tüm hızıyla devam ettirmektedir.

Bölge Müdürlüğümüzün destek ve katkıları ile hayata geçirilen ve İktisadi İşletmemiz tarafından işletilen Bursa Organize Sanayi Bölgesindeki TIR Parkımız faaliyetine devam etmekte olup; 2014 Kasım ayında İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde bulunan TIR Parkı ile isim hakkı verilmek üzere 3 yıllığına sözleşme imzalanmıştır. Derneğimiz bu çalışmamız ile birlikte finansal açıdan geçmiş yıllara nazaran çok daha rahat bir konuma gelecektir.

Bunun yanı sıra bağlantı gümrük idarelerinin veri giriş salonlarının iyileştirilmeleri için yapılan geri dönüşlerin hepsi karşılanmaya devam etmektedir. Yaptığımız tüm çalışmalarda derneğimizin kaynaklarını her zaman doğru harcamaya ve üyelerimizin rahat ve ferah çalışma ortamlarında bulunmasını ön planda tuttuk.

Dernekler olarak her dönem olduğu gibi bu dönemde en çok emek verilen konulardan biri sizlerinde takip ettiği gibi asgari ücret konusudur. Asgari Ücret, bir mesleğin yaşaması için ihtiyacı olan can suyu demektir. Bir mesleğin asgari kalitesi, yaşam garantisi demektir. Ancak tüm çabalarımıza rağmen asgari ücret tarifesi yine istediğimiz düzeye taşınamamıştır.

Bunun yanı sıra 2 Aralık 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. 5 Dernek olarak Tebliğ ile ilgili Danıştay 15. Daireye Tebliğ'in 4’üncü maddesi ile Geçici 1’inci maddesinin iptali yürütülmesinin durdurulması istemi ile dava açılmıştır. Söz konusu dava ile ilgili olarak Danıştay 15. Daire tarafından yürütmenin durdurulması istemlerinin bu aşamada, davalı idarelerin savunması veya 08/12/2014 tarih ve E:2Ö14/9839 sayılı ara kararına cevap alındıktan ya da yasal savunma süresi ve ara karara cevap süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına 18.12.2014 tarihinde karar verilmiştir.

Değerli Meslektaşlarımız, Ankara, Bursa, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak devam etmekte olan İcra Kurulumuz ile birlikte, kamuoyuna Gümrük Kurumunu ve Gümrük Müşavirliği mesleğini mümkün olan en iyi biçimde tanıtmaya çalıştık. Kamuoyunda oluşan Gümrük Müşaviri algısını ortadan kaldırmak için başta Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak “Etik Kurallar” konusunda tüm üyelerimizin bu konuya hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir.

Derneklerimizin etkinliği, saygınlığı ve diğer kurum ve kuruluşlar ile olan başarılı ilişkilerindeki çalışmaları, inanıyorum ki bundan sonra da siz meslektaşlarımızla birlikte aynı heyecanla devam edecektir.

Bu arada bugün aramızda olmayan ve mesleğimize emek vermiş kıymetli büyüklerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Mesleğimiz ve camiamız adına yapılacak daha çok işlerin bulunduğu bilinciyle, birlik ve beraberlik içinde bütün zorlukların üstesinden gelebileceğimize inanıyor ve bu inançla mesleğimiz ve camiamız adına daha iyi günleri paylaşabilmek ümidiyle 2015 yılı genel kurulumuzun mesleğimiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Saygılarımla,


Orhan KATTAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı


GÜMRÜK KOMİSYONCULUĞUNDAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİNE TARİHSEL SÜREÇ

 

 

 

 

 

 


GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ MESLEK ETİK STANDARTLARI
Gümrük Müşavirleri olarak…
Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.
Güvenilirlik, tarafsızlık ve bağımsızlık tüm iş ilişkilerimizde bize yön veren temel ilkelerdir.
İş sahiplerinin ticari menfaat ve yasal haklarının korunmasına özen gösterirken kamu menfaatinin korunmasını da öncelikli sorumluluğumuz kabul eder, işlerimizi bu bilinçle yönetiriz.
Mesleki bilgi ve becerimizi kullanırken ülke kaynaklarının etkin kullanımı, çevre duyarlılığı gibi sorumluluklarımıza uygun kararlar vermeye özen gösteririz.
Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir, konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.
Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.
Bilgi güvenliğine önem verir, müşterilerimize ait özel ticari bilgileri paylaşmaz, çalışanlarımız tarafından paylaşılmasına göz yummayız.
İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.
Yönetici ve çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını önler ve denetleriz.
Temsil etkinliklerini (kutlama, ikram, ağırlama) yasalarımızın, dernek tüzüğümüzün ve etik kodumuzun belirlediği şekilde uygularız. Çalışanlarımızın, tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almalarına ve aynı amaçla hediye vermelerine müsaade etmeyiz.
Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum, sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.
İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız.
Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.
Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; çalışan sağlığı ve güvenliğini gözetir, adil istihdamı destekleriz.
Toplumsal birlik ve sosyal duyarlılığı artırıcı çalışmalarda bulunur; sosyal sorumluluklarımızın bilinci ile hareket eder ve bu bilinci tüm iş çevremizle paylaşırız.
Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dâhil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.
Mesleki saygınlığımıza zarar verecek davranışlardan kaçınırız.
Meslek Etik Kurulunun vereceği kararlara saygı duyarız.
Meslek unvanımız dışında geçmiş unvanımızı kullanmayacağımızı beyan ve kabul ederiz.


GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEKLERİ YÖNETİM İLKELERİ

 

 

 

 

 

 

 


TEMEL İLKELERİMİZ
DEĞERLERİMİZ

Misyonumuz varlık sebebimizi en yalın biçimiyle anlatırken vizyonumuz toplumsal düzeydeki hedefimizi belirliyor. Bu hedefin bir amaç değil bir yolculuk olduğunun bilincindeyiz. Değerlerimiz, hedefimize olan yolculukta bize ilham veren, yol gösteren, sınırlarımızı çizen rehberimizdir.
Değerlerimiz ise gümrük müşavirliği mesleğinin ve idari kültürünün temel taşı olarak işlerimizi yönetim biçimimize yansır.
İşlerimizi, mesleğimizin bir çözüm üretme mesleği olduğunun ve bunun getirdiği sorumluluklarının bilinciyle yürütürüz. Bu çözümler yoluyla dış ticaretin önünü açar, ülke kalkınmasında önemli bir rol üstleniriz.
Bu sorumlulukları sadece hizmet verdiğimiz mükelleflere karşı değil, ithalat ve ihracat işlemlerinde haklarını temsil ettiğimiz kamuya ve çevresel boyutuyla ülkemizin ve dünyanın geleceğine karşı da hissederiz.
Ülke kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı ile tarafsızlık ilkeleri mesleğimizi tanımlayan en önemli değerler arasındadır.
Şeffaflık, adillik, sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkeleri mesleğimizin tüm kararlar mekanizmalarının özünü oluşturur.
Gümrük Müşavirliği işimizle ilgili olarak; ayıplı, bozuk, çürük, özürlü, kusurlu, defolu, eksik, fazla, hileli, çalıntı, mal, eşya, ürün ve araçların ithal, ihraç, transit gibi dış ticaret işlemlerine aracılık etmekten uzak kalmak ve bu gibi hususlarda örnek davranışlar sergilemek prensibimizdir.
Müşteri, paydaş, meslektaş ve çalışanlarımıza açık ve dürüst davranırız. Mesleğimizin iştigal konusuyla alakalı olarak; iş takiplerinde nüfuz kullanmayı gerçeğe aykırı şikâyet, ihbar, beyan ve vaatte bulunmayı bilgi vermeyi menfaat amaçlı; fiyat düşürmeyi müşteri ve personel transfer etmeyi etik dışı görür ve bu gibi davranışlardan uzak kalmayı derneğimizin temel amacı olarak bilir ve uygularız.
Dolaylı temsil ettiğimiz müşterilerimizin ticari, özel, sır ve bilgilerinin korunmasında, sorumluluk ve duyarlılık gösteririz.
Bilgilerimizi iş dünyası ile açıklıkla paylaşırız. Bu bilgilerin doğruyu yansıtmasına özel bir özen gösteririz. Aktardığımız bilginin arkasında dururuz ve iş dünyasını doğru yönlendiririz.
Ülkemiz ekonomisinin ve dış ticaretimizin geliştirilmesi amacıyla; dünya ekonomisini ve dış ticaretini güncel olarak yakından takip etmek, dernek üye müşteri ve çalışanlarımızı bu konuda bilinçlendirip yönlendirmek, dış ticaret ve gümrükle ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile bu konularda eğitim veren okullarımıza mesleki alanlarda danışmanlık yaparak katkıda bulunmayı amaç ediniriz.
Sürekli gelişim ve ilerlemeye inanır, kendimizi ve bilgimizi sürekli yeniler güncel tutarız. Bu bilgileri temsil ettiğimiz iş dünyası ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile sürekli paylaşır işlerimizi, rehberlik sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek bilinci ile yönetiriz.
İş etiğinin, gayrı kanuni veya ahlak dışı yollara sapmamanın çok ötesinde, sadece güncel paydaş haklarına saygıyı değil, sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde duyarlı ve etkin bir doğal kaynak kullanımı ile gelecekteki paydaşların da haklarına saygıyı kapsayan geniş bir tanımı olduğuna inanıyoruz.
Gümrük Müşavirleri Dernekleri üyeleri, sorumlu iş modelinin özünü teşkil eden gümrük müşavirliği temel etik ilkelerine olan inançlarını beyan eder ve bu ilkelere uymaktaki gönüllülüklerini idari yapıları ve şirket politikalarına yansıtır; iş etiğinin bir kurum kültürü haline gelmesi için azami özeni gösterirler.
ETİK KURALLARIMIZ
Etik kurallarımız, gümrük müşavirliği ofislerinin yönetim organlarının çalışma prensipleri ile paydaş ilişkilerini düzenleyen kurallar bütünüdür.
Gümrük Müşavirleri Derneği ilgili yasaya uygun olarak kurulmuş ve bu özelliği ile bir meslek örgütü kimliği taşıyan tüzel bir kişiliktir.
Bu kurallar derneğimiz üyesi tüm meslektaşlarımız için meslek standartlarını belirleyen temel etik ilkeler niteliğindedir.
BİRBİRİMİZE GÜVEN VE SAYGI
Gümrük müşavirleri adil rekabet ilkelerine sadakatle bağlıdır ve mesleğin gelişimi için ortak çalışmalar yapmak üzere gönüllülük esası, dernek çatısı altında çalışır.
Dernek yönetim organları, komiteleri ve çalışma gruplarındaki çalışmalarımızı karşılıklı güven ve farklı görüşlere saygı ile yürütürüz. Karar ve önerilerimiz uyumlu bir çalışma sonucunda ulaşılmış ortak aklı yansıtır.
Tüm iletişimlerimizde birbirimize saygı ile hareket ederiz, birbirimizin işine, fikrine ve zamanına kıymet veririz.
İletişimim sorumluluğumuzu zamanında, açık ve doğrulukla yerine getiririz. Açık ve doğru geri bildirimleri iyi karşılar, saygı gösterir ve dürüstçe yanıtlarız.
BAŞKALARINA SAYGI, KESİN DÜRÜSTLÜK VE AÇIKLIK
Tüm dış paydaşlarımıza karşı açık ve dürüst davranırız. Yaş, cinsiyet, dil, ırk, inanç, siyasi düşünce ayrımcılığı yapmayız. Çeşitliliği ve çoğulculuğu benimseriz. Düşünce özgürlüğüne inanırız ve destekleriz.
Tüm ticari ilişkilerimizde ve şirket yönetiminde bu çeşitliliği ve çoğulculuğu sağlamaya çaba gösterir, hizmet verdiğimiz kişi ve kuruluşların ve toplumsal çevrelerin faydasını gözetir biçimde hareket ederiz.
Tüm faaliyetlerimizde şeffaflığı, adilliği, sorumluluğu ve hesap verebilirliği temel ilkeler olarak benimseriz.
HUKUKA SAYGI VE YASALARA UYUMLULUK
Başta insan hakları olmak üzere evrensel beyannameleri kendimize rehber edinir ve tüm faaliyetlerimizde yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz. İş kararlarını oluştururken ilgili tüm yasal düzenlemeleri göz önüne alarak ve gerektiğinde konu hakkında uzmanlara danışarak karar veririz.
Tüm kurum faaliyetlerimizde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere, tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.
Yurtiçi ve yurtdışında mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.
Tabi bulunduğumuz kanunlar çerçevesinde, tüm kayıtlarımızı ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak tutar, arşivler ve açıkça paylaşırız. İlgili işlemi veya olayın gerçeğini doğru şekilde yansıtacak iş kayıtları oluştururuz. Yalnızca imzalama yetkimiz olan ve doğru ve gerçeğe uygun olduğuna inandığımız dokümanları imzalarız.
TOPLUMSAL SORUMLULUK VE GÖNÜLLÜLÜK
Tüm faaliyetlerimizde toplum faydasını gözeterek hareket ederiz.
Seçtiğimiz hayır işlerine, sosyal gruplara katılmaları için başkalarına baskı yapmayız. Derneğin, yöneticisi ya da destekçisi olduğumuz bir hayır işi veya başka bir organizasyona ilişkin karar toplantısına, katılmayız. Konu ile ilgili bilgi ve değerlendirmemizi ilgili karar organına sunar, karar mekanizmalarının tarafsız çalışma ortamını etkilemekten kaçınırız.
ÇEVREYE DUYARLILIK
Faaliyetlerimiz ile ilgili olsun veya olmasın doğanın ve kültürel dokunun zarar görmemesine özen gösterir ve koruruz. Sürdürülebilirlik politikalarını tüm idare ve üretim süreçlerimizde etkin bir biçimde uygular, çevreye zarar vermeyen önleyici yaklaşımları destekleriz. Daha etkin bir çevre sorumluluğunun yaygınlaştırılması için çaba gösterir ve bu yöndeki çabalara destek veririz.
ÜST SEVIYEDE SAHİPLENME VE ÖRNEK DAVRANIŞLAR SERGİLEME
Tüm faaliyetlerimizde, misyonumuzu, temel değerlerimizi ve etik kurallarımızı rehber edinerek etik ve itibar yönetimini, içinde bulunduğumuz topluma olumlu örnek oluşturabilecek seviyede sahiplenir ve sergileriz.
Bu anlayışımızı ve kimliğimizi olumsuz etkileyecek fiil ve davranışlardan dikkatle kaçınırız.
GİZLİLİĞE SAYGI VE KİŞİSEL BİLGİLERİ KORUMA
Paydaşlarımıza ve bizimle iletişime geçen özel ve tüzel şahıslara karşı, kendi gizlilik tercihlerine ilişkin seçenekler sunar ve bu tercihlerine saygı gösteririz. Bu seçenekleri “Gizlilik bildirimi” başlığı ile tüm internet sitelerimizde şeffaflıkla paylaşırız.
Mevcut ve eski çalışanlarımızın, yönetim organları çalışanlarımızın ve müşterilerimizin, faaliyetlerimizi sürdürmek için işbirliği veya çalışma yaptığımız diğer bireylerin kişisel ve özel bilgilerini koruruz.
Kişisel bilgileri yalnızca meşru dernek amaçları için kullanırız.
VARLIKLARIMIZIN AKILCI ŞEKİLDE KULLANIMI
Zaman da dâhil olmak üzere tüm şirket varlıklarını planlı ve etkin biçimde kullanmaya özen gösteririz. Şirket varlıklarını sadece şirket faaliyetleri için kullanırız.
Şirket varlık, sistem ve iletişim araçlarını başkalarının saldırgan bulabileceği içeriği oluşturmak, depolamak veya yaymak için kullanmayız.
Virüs bulaştırma veya bilgi güvenliğimizi ihlal etme de dâhil olmak üzere kayıp veya zarara neden olabilecek tüm kullanımlardan kaçınırız.
ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN KAÇINMA
Tüm faaliyetlerimizde ve katılımlarımızda öncelikle mesleğimizin çıkarına ve itibarının korunmasına en uygun kararları alarak çalışır ve katkıda bulunuruz.
Potansiyel bir çıkar çatışması olarak algılanabilecek her durumu Dernek Yönetim Kurulu ile paylaşırız. Kendimizin veya aile bireylerimizin çıkarlarının dernek ile çatışma ihtimali olan durumları bilinçli ve özenli bir şekilde önlemeye çalışırız.
Asıl veya yedek olarak dernek organlarında yer alan üyeler derneğin kendisi için veya dernek adına faaliyetlerden gelir elde edici çalışmalarda bulunamazlar.
Dernek üyeleri, derneğe veya dernek organlarına üyeliklerini, gümrük müşavirliği alanında kendi işlerinin tanıtılması, pazarlanması veya satışında bir araç veya destekleyici unsur olarak kullanamazlar.
TEMSİL AKTİVİTELERİ, HEDİYE, RÜŞVET
Temsil aktivitelerini (kutlama, ziyafet, ağırlama) yalnızca yasalara, tüzüğümüzde yer alan faaliyetlerimize ve etik kurallarımıza uygun olduğunda sunar veya kabul ederiz.
Herhangi bir işi almak veya bir iş kararını etkilemek için hiçbir yerde hiçbir şekilde hediye, rüşvet veya komisyon teklif etmeyiz veya vermeyiz.
ÇEVREMİZLE VE MEDYAYLA DÜRÜST İLİŞKİ VE İLETİŞİM
Derneğimizin sitesinden üyelerimiz ve kamuoyu ile mesleki faaliyetlerimizi paylaşır, yerel ve ulusal medya ile bu konuda işbirliği yaparız.
İş ve sosyal çevremizde mesleğimizin etik değerlerini tanıtmaya ve bilinirliğini artırmaya çalışırız.
İş ve sosyal çevremizden veya medyadan gelen tüm talep ve istekleri Dernek Yönetim Kurulu’na ve Genel Sekreterine yönlendiririz. Meslek grubumuzun tamamını etkileyecek demeçler vermekten kaçınır, meslek itibarımızı en önemli değerlerimiz arasında kabul eder ve koruruz.
Derneğimiz nam ve hesabına kamuya yapılan tüm açıklamaların tam, doğru, anlaşılabilir ve zamanında olmasına; dikkat ederiz.
Tüm iletişimlerimizde üçüncü şahıs ve kurumların kişilik ve ticari haklarını ihlal etmemeye özen gösteririz.
Kendi kurum ve işlerimizde, organizasyonlarımızda, internet üzerinden kullanıcı forumları, bloglar, sohbet odaları dâhil herhangi bir kişisel iletişimimizde veya sosyal medyada veya medyaya açıklama ve röportajlarda veya makale, görüş benzeri yazı ve yayımlarda dernek Yönetim Kurulundan o konuda özel bir görev, iletişim veya paylaşım yetkisi verilmedikçe dernek adına konuşuyormuş veya dernek nam ve hesabına hareket ediyormuş izlenimi vermeyiz.
Kişisel sosyal ve politik görüşlerimizin ve faaliyetlerimizin meslek grubumuzun tamamına aitmiş gibi algılanmasına veya görünmesine engel olacak biçimde davranırız.
DERNEĞİMİZİN İLKELERİ


ETİK DEĞERLERE VE İŞ AHLAKINA SAHİP ÇIKMAK
ŞEFFAFLIK
HESAP VEREBİLİRLİK
HESAP SORABİLİRLİK
SORUMLULUK
ETKİNLİK
UZLAŞMA ARAYIŞI
EŞİTLİK
KATILIMCI DEMOKRASİ
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
STRATEJİK VİZYON
MİSYONUMUZ

Gümrük Müşavirliği İle İlgili Faaliyetlerin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak

Müşavirlik Yönetimi Alanında Mesleki Formasyon İle Profesyonelliği Geliştirmek

Gümrük Müşavirliği Mesleğinin ve Hizmetlerinin Ülkemizin Stratejik Konumuna Sahip Gümrük İdarelerimiz İçin Ne Kadar Önemi Olduğunu Vurgulamak

Ülkemizin Kısa ve Uzun Vadeli Yararları Doğrultusunda Önemine Değinmek, Bu Alanda da Bir Standardizasyon ve Sertifikasyon Oluşturarak Yüksek Güven, Verimlilik ve Kalite Düzeyini Yakalamak

Gümrük Müşavirliği Mesleğini Olması Gereken Saygınlığa Kavuşturmak
VİZYONUMUZ

Gümrük Müşavirliği, Gümrük Hizmetleri ve Düzenlemeleri Konusunda İlk Danışılacak Kurum Olmaktır. 

 

 

2013 YILI
GENEL
KURULU
VE
SEÇİM SONUÇLARI

 

 

 

 

 

 

 


BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ 9. OLAĞAN GENEL KURULU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dernek Tüzüğümüzün 18. maddesi gereği Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 9. Olağan Genel Kurulu 09.02.2013 Cumartesi günü saat 11.00’de Uludağ İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonunda kayıtlı Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının katılımıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gözlemcisi ve Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Ayhan YAZICI’nın gözleminde gerçekleştirilmiştir.
 

 

 

 

 


Gündemin 1. maddesine göre, yoklama yapılmış, devamında Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşuna müteakip İstiklal Marşı okunmuştur. Dernek Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ’ın açılış konuşmasının devamında Genel Kurula katılan İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı ve aynı zamanda İcra Kurulu dönem Başkanı Sayın Taşkın DALAY konuşma yapmıştır.

 

 

 

 

 


Divan Kurulunun oluşturulması için Olağan Genel Kuruluna önerge sunulmuş ve Divan Başkanlığı’na Sayın Ahmet ÖZENALP, Katip Üyeliğe Sayın Fatih GANİOĞLU ve Sayın Özcan YENER getirilmiş devamında Genel Kurul Tutanaklarının Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 


Yönetim Kurulunun 2011 ve 2012 yılları çalışma raporu ile 2011-2012 yılları Dernek Mali Bilonço ve Gelir-Gider tabloları ile 2011-2012 yılı İktisadi İşletmesinin Mali Bilonço ve Gelir-Gider tabloları Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Mücahit ARUN tarafından slayt eşliğinde okunmuştur.

 

 


Denetleme Kurulunun 2011 ve 2012 yılları Denetleme Raporu Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Ali TOKUÇ tarafından slayt eşliğinde Derneğin ve İktisadi İşletmenin 2011 ve 2012 yılları olmak üzere ayrı ayrı okunmuştur.

 

 


Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu raporları üzerinde görüşme, Oylama ve Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibrası için Divan Başkanı tarafından oylama yapılmış ve Yönetim ve Denetleme Kurulları oy birliği ile ibra edilmiştir. Devamında 2013 ve 2014 yılları Muhammen Bütçesi Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Mücahit ARUN tarafından slayt eşliğinde okunmuş, kabulü ve fasıllar arasında Yönetim Kuruluna aktarma yetkisi verilmek üzere oylama yapılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
Derneğin amacı ve faaliyetleri için taşınır ve taşınmaz mal kiralanması ve satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmek üzere oylama yapılarak oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının giriş ve yıllık aidatlarının belirlenmesi için Divan Başkanlığı’na önerge sunulmuş, 6 yıldır aidatların aynı olduğu ve yine aidatların aynı şekilde artış olmadan 2013 -2014 yılları içinde geçerli olacağı belirtmiş önerge dahilinde oy birliği ile kabul edilmiştir.
Gümrük Müşaviri Giriş Aidatı 1.250,00.-TL
Gümrük Müşaviri Yıllık Aidatı 600,00.-TL
Gümrük Müşavir Yardımcısı Giriş Aidatı 250,00.-TL
Gümrük Müşavir Yardımcısı Yıllık Aidatı 240,00.-TL

Asgari Gümrük Müşavirlik ücretlerinin tespiti konusunda Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulunun bu konuda gerekli çalışmaları yaptığı, çalışmaların aynı şekilde derneklerin ortak çalışması olarak İcra Kurulu tarafından devam edeceği bildirilmiştir. Konu ile ilgili Yönetim Kuruluna Asgari Gümrük Müşavirlik ücretlerinin tespit edilmesi yetkisi verilmiştir.

 

 


5 Dernek tarafından hazırlanarak Bakanlığımıza onaya sunulan Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartlarının ve Gümrük Müşavirleri Etik Beyanının müzakeresini ve kabulünü uygun görülmüştür. Buna göre Gümrük Müşavirliği Meslek Etik Standartlarının ve Gümrük Müşavirleri Etik Beyanının dernek ve üyeler adına Yönetim Kurulunca imzalanmasına, bununla birlikte etik beyan gereği dernek veya ilgili kurumlarda etik kurullara üye belirlenmesi ve etik kurulun oluşturulmasına, üye olunmasına ve bununla sınırlı olmaksızın etik beyan ve standartların gereği tüm konularda Yönetim Kuruluna imza/kabul yetkisi verilmesi genel kurulda oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçilmeden önce Divan Başkanlığı'na Sandık Kurulu için önerge sunulmuş ve Sandık Kurulunun Sayın Ömer ÖZDEMİR, Sayın Rasim ŞENGÜL ve Sayın Serdar SEVGİ’den oluşmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Sandık Kurulu tarafından oy kullanımı için gerekli hazırlıklar yapmış ve üyelerin Hazirun cetvelindeki isimlerinin karşılarına imza atmalarına müteakip oy kullanma işlemleri tamamlanmış ve Sandık Kurulu tarafından oyların sayımı yapılmış, önerilen listeye göre Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Danışma Kurulları Asil Üyeleri oluşturulmuştur.

 

 

 

 


Genel Kurula katılan Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Atilla ŞAHİN ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Sayın Ramazan SEDİR konuşmasının devamında 9. dönem Yönetim Kurulu Başkan adayı Sayın Orhan KATTAŞ konuşma yaparak Genel Kurula katılan herkese güvenlerinden dolayı teşekkür etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 


2011–2012 döneminde Yönetim Kurulunda görev almış 2013–2014 döneminde görevde olmayacak olan Sayın Selçuk ŞAHİNOĞULLARI’na, Sayın Mücahit ARUN’a ve Sayın İrfan AYAN’a görevde bulundukları süre boyunca derneğimizi en iyi şekilde temsil etmelerinden, mesleğin saygınlığı ve gelişimi ile meslektaşlarımız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek konusundaki katkılarından ve başarılı çalışmalarından dolayı Bursa Gümrük Camiası adına plaket takdim edilmiştir.

 

 

 

 

 

 
 

 

 


 

 

 
 

11 Şubat 2013 tarihinde Yönetim Kurulu 9. Olağan Genel Kurul Sonrası İlk Toplantısını Dernek Merkezinde Gerçekleştirdi;
 


Yönetim Kurulunun 11 Şubat 2013 Pazartesi günü saat 17:30’da Dernek Merkezinde Olağan Genel Kurul sonrası yaptığı 1. toplantısında, Tüzüğümüzün 30. maddesi a) bendi gereği görev taksimi Başkan, iki Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar Kurul üyelerinin seçimi oy birliği ile aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

Başkan Orhan KATTAŞ
Başkan Vekili Ömer ÖZDEMİR
Başkan Vekili Turgay ŞAHİN
Genel Sekreter İlhan BULUT
Sayman Serdar SEVGİ
Veznedar Rasim ŞENGÜL
Üye Evenur SARIBAŞLI
Üye Murat İNAY
Üye Mustafa KIR
Üye Osman KILIÇKIRAN
Üye Polat ÜNLÜ
 

 

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

 

 


 

 

 

BAŞKAN
 

 
ORHAN KATTAŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
BAŞKAN VEKİLİ
 

 
ÖMER ÖZDEMİR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
BAŞKAN VEİLİ
 

 
TURGAY ŞAHİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
GENEL SEKRETER
 

 
İLHAN BULUT
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
SAYMAN ÜYE
 

 
SERDAR SEVGİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
VEZNEDAR ÜYE
 

 
RASİM ŞENGÜL
GÜM. MÜŞ. YARD.
 
ÜYE
 

 
EVENUR SARIBAŞLI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
MURAT İNAY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
MUSTAFA KIR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
OSMAN KILIÇKIRAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 
ÜYE
 

 
POLAT ÜNLÜ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

 


 
Mücahit Arun
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BÜLENT ARSLAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA ÜRGEN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
GÜRKAN YAVUZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
OLCAY ÜLKER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FAHRETTİN TAYFUR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA YAŞAR
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZCAN EREN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
RECEP ÜMİT TAŞKAPI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ATİLLA ÖZTOPRAK
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHYAN AŞIK
GÜM. MÜŞ. YARD.
 

 

DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELERİ

 


 
MEHMET KAYMAKÇI
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MURAT GÜNYÜZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
NURETTİN USLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
AHMET HIZ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
K.FAHRETTİN İPEKÇİOĞLU
GÜM. MÜŞ. YARD.
 

 

DİSİPLİN KURULU YEDEK ÜYELERİ

 


 
NESE YİLDİRİM
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
BURHAN LEVENT GÜNAY
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA DEMİRKOL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EMİRHAN KIRATLI
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CANIBEY ÇOLAKLAR
GÜMRÜK MÜŞ. YARD.
 

 

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

 


 
MEHMET ALİ TOKUÇ
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
FATİH GANİOĞLU
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SELAHATTİN ÖZGENÇ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 

DENETLEME KURULU YEDEK ÜYELERİ

 


 
SELÇUK ŞAHİNOĞULLARI
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ÖZGÜR KESKİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ENGÜL YAVUZARSLAN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 

DANIŞMA KURULU YEDEK ÜYELERİ

 


 
S.AHMET NEVRUZ
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
ALTAN ERTEKİN
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
EROL TAMER
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
MUSTAFA GÜMÜŞ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
COŞKUN YILDIRIM
GÜMRÜK MÜŞ. YARD.
 

 

DANIŞMA KURULU YEDEK ÜYELERİ

 


 
AHMET GANİOĞLU
GÜÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
YÜCEL FİLDİŞİ
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
SELİM DİNÇER ÜNVER
GÜM. MÜŞ. YARD.
 

 
ZEKİ ÖZEL
GÜMRÜK MÜŞAVİRİ
 

 
CENGİZ ÜNER
GÜMRÜK MÜŞ. YARD.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

2013 – 2015
YILI
FAALİYETLERİ

 


16 Şubat 2013 Cumartesi günü Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı’na katıldık;
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Nihat ERGÜN’ün katılımlarıyla 16.02.2013 Cumartesi günü Bursa Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen “Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı”na Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Başkan Vekili Sayın Turgay ŞAHİN katılmıştır.  


18 Şubat Pazartesi günü Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ve Bağlantı Gümrük İdarelerine ziyaretler gerçekleştirildi;
09.02.2013 Cumartesi günü saat 11.00’de Uludağ İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 9. Olağan Genel Kurul sonrası yeni Yönetim Kurulu olarak, 18.02.2013 tarihinde Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Süleyman TOSUN’a,

 

 

 


  Bursa Gümrük Müdürü Sayın Meryem ÖZÇELİK’e,
 

 

 

 


Mudanya Gümrük Müdürü Sayın Abdullah SÜZER’e ve Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Haşim MIDIK’a ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
 

 

 

 


21 Şubat 20013 Perşembe günü Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Tek Pencere Sistemi konulu toplantısına katıldık;
TAREKS işlemleri ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı’na İcra Kurulu olarak yazılan 16.01.2013 tarih 10 sayılı yazılarımıza istinaden Ankara’da Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğü Eğitim Salonunda 21.02.2013 saat 14:30’da gerçekleştirilen “Tek Pencere Sistemi” konulu toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.

27 Şubat 2013 Çarşamba günü Tarım İl Müdürlüğü’ne ve BTSO’na ziyaretler gerçekleştirildi;
Olağan Genel Kurul sonrası yeni Yönetim Kurulu olarak 27.02.2013 tarihinde Bursa Tarım İl Müdürü Sayın Ömer ÇELİK’e ile Kontrol Şube Müdürü Sayın Erdal KUZUCU’ya,
 

 

 

 

 


BTSO Dış Ticaret Müdürü Sayın İlhan EKEN’e ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
Yapılan ziyaretlerde hem tanışma hem de mesleğimiz ile ilgili önemli konular değerlendirilmiştir.

 

 

 

 


27 Şubat 2013 Çarşamba günü Gemlik Gümrük Müdür Yardımcısı Sayın Osman ERDOĞAN Yönetim Kuruluna ziyarette bulunmuştur;
Gemlik Gümrük Müdür Yardımcısı Sayın Osman ERDOĞAN 27.02.2013 tarihinde Dernek Merkezinde Yönetim Kurulu Toplantısı öncesi yeni Yönetim Kuruluna hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmiştir.


 

 

 

 


02 Mart 2013 Cumartesi günü İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldık;
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 02 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirdiği 16. Olağan Genel Kurul Toplantısına Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Turgay ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Evenur SARIBAŞLI katılmıştır.

 

 

 


07 Mart 2013 Perşembe günü Sayın Bakanımız Hayati YAZICI’nın katılımıyla Bursa’da gerçekleştirilen Kolay Ticaret Büyük Türkiye davetine katıldık;
 

 

 


Bakanlığımızın “En Kolay, En Güvenli Ticaret” vizyonu doğrultusunda; “Kolay Ticaret, Büyük Türkiye” hedefli projeleri hayata geçirilmiş olup, İhracatımıza önemli katkı sağlayacak olan “Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması” ve ticaretimizi kolaylaştıracak diğer projelerin tanıtım toplantısı 07.03.2013 tarihinde Bursa Hilton Otel’de Sayın Bakanımız Hayati YAZICI’nın katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmıştır.


 

 
 
 

 

 


07 Mart 2013 Perşembe günü İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldık;
İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 07 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısına Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Turgay ŞAHİN ve Yönetim Kurulu Veznedar Üyesi Sayın Rasim ŞENGÜL katılmıştır. Aynı tarihte Sayın Bakanımız Hayati YAZICI’nın Bursa’da “Kolay Ticaret, Büyük Türkiye” daveti nedeniyle Sayın Bakanımızın programının devamında İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ da katılım sağlamıştır.

 

 

 

 


13 Mart 2013 Çarşamba günü Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne ve TSE Bursa İl Koordinatörlüğü’ne ziyaretler gerçekleştirildi;
Olağan Genel Kurul sonrası 13.03.2013 tarihinde Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreteri Sayın Mümin KARACAKAYALILAR’a,

 

 

 


TSE Bursa İl Koordinatörü Sayın Mustafa KARAMAN’a yeni Yönetim Kurulu olarak ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Yapılan ziyaretlerde hem tanışma hem de mesleğimiz ile ilgili önemli konular değerlendirilmiştir.

 

 

 


14 Mart 2013 Perşembe günü Gümrükler Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen Müşavir Programı konulu toplantıya katıldık;
14.03.2013 tarihinde saat 14:00’de Gümrükler Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Müşavir Programı ile ilgili toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ’ın ve Dernek Personeli Nilgün YENEN katılmıştır.20 Mart 2013 Çarşamba günü Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nün ve Nasco Ortadoğu Lojistik Merkezinin açılış törenine katıldık;
20.03.2013 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati YAZICI’nın katılımıyla gerçekleştirilen, Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü’nün ve Nasco Ortadoğu Lojistik Merkezi’nin açılış törenine Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.

 

 

 

 

 


"Veri Giriş "Salonlarında tadilatlar yapıldı;
2013 yılı Mart-Nisan ayları içerisinde Veri Giriş Salonlarının modernizasyonu Nakliyecilerinde katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.
Bursa Veri Giriş Salonuna; 1 adet Masa ve 2 adet Duvar Rafı yaptırılmış, 4 adet Bilgisayar ile 1 adet yazıcı alınarak kurulumları ve sistem adaptasyonları yapılmış, 11 adet koltuk temin edilmiştir.

Gemlik Veri Giriş Salonunda kullanılmakta olan yazıcılardaki sorunların tespiti ve giderilmesi yönünde çalışma yapılmış ve gerekli malzemeler temin edilerek kurulumları ile sistem adaptasyonları yapılmıştır.

Ayrıca kullanılmakta olan Bilgisayarların yeteri kadar verim veremeyeceği düşüncesiyle 2 adet bilgisayar ile 1 adet yazıcı alınarak kurulumları ile sistem adaptasyonları yapılmıştır.

Mudanya Veri Giriş Salonunda kullanılmakta olan klimanın arızalı olması nedeniyle arızası giderilmiştir.

 

 

 

 

 


18 Nisan 2013 Perşembe günü Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş.’nin Transit İşlemlerinde Gümrük Müşavirleri ile Kurumsal İşbirliği Tanıtım Toplantısına katıldık;
OREGON Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Kurumsal İşbirliği ve Etik Değerler Standartları Uygulama Esasları Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı 18 Nisan 2013 Perşembe günü saat 14:00’de Ceylan İnterkontinental Otel İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.
 

 

 

 


21 Nisan 2013 Pazar günü Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 10. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası başladı;
Gümrük camiamızın kaynaşmasını sağlamak üzere Derneğimiz tarafından organize edilen ve 10.’sunu düzenlenen Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasının açılışı 21.04.2013 tarihinde saat 15:30’da Asya Halı Saha Tesislerinde kokteyl eşliğinde yapılmıştır.
 

 

 


10. BUGÜMDER HALI SAHA FUTBOL TURNUVASI TAKIMLARI
ULUDAĞ GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ, BARSAN GLOBAL, SİRİUS GÜMRÜKLEME, CAS ANTREPO, MEDOSA GÜMRÜKLEME, MK GRUP, ÜNSPED GÜMRÜKLEME, Rİ-MET GÜMRÜKLEME, SIR GÜMRÜKLEME, NEVRUZ GÜMRÜKLEME, DERİN GÜMRÜKLEME, SYK GÜMRÜKLEME, BANDIRMA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ ve GEMLİK GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ

 

 
 
 
 
 
 

 

 


Açılış maçı saat 16:00’da Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü-Barsan Global takımları ile MK Grup-Ünsped Gümrükleme takımları tarafından oynanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 


24-26 Nisan 2013 tarihlerinde 7. Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Global Kongresine katıldık;
Bakanlığımızın ev sahipliğinde 24-26 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen 7. Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Global Kongresi’ne Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katıldı.

Kongreye konuşmacı olarak katılan Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN, sahte ve korsan eşyayla mücadelede tüketiciye de büyük görevler düştüğüne işaret ederek "Tüketici bilincinin geliştirilmesi bu alandaki en önemli hadisedir" dedi. Ayrıca 7. Küresel Sahtecilik ve Korsanla Mücadele Kongresi'nin kapanış konuşmasında, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen kongrenin, fikri ve sınai mülkiyet hakları alanında, sahtecilik ve korsanla ilgili fakındalığı artırmak, daha iyi mevzuat ve muhafaza alanlarının geliştirilmesini, işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ve özellikle sahte mallarla ilgili güvenlik ve sağlık riskleri alanlarına odaklı çözümler üretmek bakımından önemli bir misyonu yerine getirdiğini söyledi.

 

 

 

 

 


Kongreye ulusal ve uluslararası çok sayıda katılım olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN, kongreye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Fikir alışverişinde bulunulması imkanının ortaya çıktığı kongrede, fikri mülkiyet haklarına saygı duyulması ve bunun teşvik edilmesine ilişkin farkındalık oluşturulması konusunda yeni girişimlerin üzerinde duruldu. Kongrenin kendisi farkındalık oluşturma konusunda önemli bir görevi yerine getirdi. Çok önemli konular gündeme geldi, tartışıldı, konuşuldu. İnternet üzerinden yapılan sahte ve korsan satışlara ilişkin konular gündeme geldi.”

Metin kongrede ele alınan diğer konular hakkında da katılımcılara bilgi vererek, insan sağlığı odaklı risklerin bu alanlarının en önemli konularından biri olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"Sahte ve korsan eşyayla mücadelede tüketiciye de büyük görevler düşmektedir" diyen Fatih Metin, "Tüketicilerin sahtecilik ve korsan konusunda farkındalığının artırılması için kamu ile özel sektörün işbirliği içinde olması elzemdir" ifadelerini kullandı.

Metin tüketici bilincinin geliştirilmesinin bu alandaki en önemli hadise olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: "Bu alanda biz bakanlık olarak, bir tüketici kanunu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyoruz. ÖZellikle 'Basiretli tacir-Bilinçli tüketici' kavramını bir slogan haline getirdik. Etkin bir fikri mülkiyet sisteminin en önemli unsurlarından bir diğeri de gümrük faaliyetlerine ilişkin uygulamalardır. Eşyanın yurt içinde piyasaya dahil olmasından evvel sınır önlemleri vasıtasıyla yurda girişinin önlenmesi ve imha edilmesi önemlidir. Uygulamaların fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması çerçevesinde şekillendirilmesi önemlidir. Biz hükümet olarak çok önemsiyoruz ve öncelik verdiğimiz konuların başında geliyor bu konu..."
Hükümet olarak fikri ve sınai hak ihlallerinin suç boyunun her geçen gün arttığının farkında olduklarına dikkati çekenMetin, "Bunlar, terörizm, silah ve uyuşturucu kaçakçılığında olduğu gibi organize suçlara özgü özellikler içermektedir. Suçlar artık bireysel değil, örgütsel boyuttadır. Sahtecilik ve korsan üretim üzerinde dikkatle çalışılması ve engellenmesi gereken bir konudur. Etkin denetimlerin yanı sıra istihbarat ve soruşturma kapasitesinin artırılması ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Fikri ve sınai mülkiyet hakları ancak uluslararası düzlemde yaptırımların ve hukuk uygulamalarının tüm ülkelerde paralel bir biçimde uygulanmasıyla korunabilir" diye konuştu.


02 Mayıs 2013 Perşembe günü TSE Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet BOZDEMİR, Sistem Belgelendirme Daire Başkanı Aykut KIRBAŞ, Gözetim Muayene ve Koordinasyon Grup Başkanı İlknur KILIÇ Yönetim Kuruluna ziyarette bulunmuştur;

 

 

 

 

 

 


04 Mayıs 2013 Cumartesi günü Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Kursu başladı;
Derneğimizce 04.05.2013 tarihinde ADE Danışmanlık Ersel YÜKSEK eğitmenliğinde Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına yönelik hazırlık kursumuz BTSO Seminer Salonunda başlamıştır. Toplam 120 saatlik Eğitim hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 10:00–17:00 saatleri arasında 29 Haziran 2013 tarihinde kadar devam etmiştir. Kursumuzda eğitmen olarak Ersel YÜKSEK, Rıdvan HALİLOĞLU ve Nihat TURHAN bulunmuştur.
 

 

 

 

 

 

 

 


06 Haziran 2013 Perşembe günü 3.Serbest Kürsü Toplantısı gerçekleştirildi; Gerek son zamanlarda değişen Gümrük Mevzuatı gerekse mevcut iş sürecimizde yaşadığımız aksaklıkların önüne geçilmesi, gümrük idarelerindeki iş ve işlemlerimiz esnasında yaşanan sıkıntılar, gümrük idareleri arasındaki uygulama farklılıkları ve benzeri durumlar için görüş ve öneriler büyük bir önem arz etmektedir.

 

 

 

 


  Bu nedenle Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlantı Gümrük Đdarelerinin Yöneticilerinin katılımıyla 06.06.2013 tarihinde saat 17:00’de Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda 3. Serbest Kürsü Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 
 

 

 

 

 

 

 


Bu nedenle Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğümüz ve Bağlantı Gümrük İdarelerinin Yöneticilerinin katılımıyla 06.06.2013 tarihinde saat 17:00’de Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonunda 3. Serbest Kürsü Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 

 

 

 

 

 

 


Serbest Kürsü Toplantı Konuları ve Önerileri;
1. Mavi Hatta işlem gören ihracat beyannamelerinin üçüncü nüshalarının onaylanmasında beyannamenin fiili ihracatının tamamlanması yani kapanması beklendiğinden ilgili onay memurunun önünde aşırı birikim oluyor ve onaylar kapanışın hemen akabinde yapılamıyor. Bu durumda da mükellef nüshaları geç gönderildiğinden dolayı ihracatçı firmalarda sızlanmalar oluşmaktadır.
Önerimiz; Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 2012/2 sayılı genelgesinde Bölge Müdürlüğünüzce düzeltme talep edilerek gümrük idaresine onaya gelen beyanname mükellef nüshalarının ait olduğu beyannamede “kapanmış” veya “kapatılabilir” olma şartının aranmamasının sağlanmasıdır. Zira mavi hat olup Gümrük Yönetmeliğinin 112. maddesine göre veri işleme tekniği uygulanmayan (hat bildir işlemi yapılmayan) beyannameler gümrük idarelerinde işlem gördükleri esnada herhangi bir kapanma şartı aranmaksızın zaten onaylanmaktadırlar. Söz konusu genelge düzeltilene kadar onay işlemini yapacak memurlar kapama sürecini beklemeden onayı talep edilen mükellef nüshasını onaylayıp muhafaza eder ve kapama gerçekleştiği anda mükellefe teslimi gerçekleştirebilir.
2. ATR, EUR1 gibi dolaşım belgeleri üzerine gümrük idaresinde onay sırasında okunaklı mühür vurulmaması yüzünden söz konusu belgeler mahreç ülkeler tarafından sürekli sonradan kontrole tabi tutulmaktadır. Özellikle İtalya ATR’ler konusunda yoğun olarak sonradan kontrol uygulamaktadır.
3. YGM’lerin gümrük onayı olamayan antrepo beyannamesi muhteviyatı eşyayı boşaltmıyor olmasının yarattığı beklemeler ve maliyetler. (Bu konu mevzuat dahilinde değerlendirilebilir.)
4. Antrepo beyannamesindeki kıymet ile SD Giriş beyannamesinde beyan edilen kıymet arasındaki herhangi bir farklılıktan hareketle sadece antrepo beyannamesindeki verilerin esas alınarak ek vergi ve ceza kararının çıkartılmaması, bunun için farklılığın gerekçesinin araştırılması, ek vergi ve ceza kararı için destekleyici ek belge ve bilgilerin tesbiti halinde ek vergi ve ceza kararının verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
5. Bazı Muayene memurlarının gerek sarı, gerekse kırmızı hattaki beyannamelerle ilgili  mevzuat haricinde gereksiz bilgi ve belge talebinde bulundukları  ve  sarı hattaki beyannameleri kırmızı hatta yönlendirdikleri, sarı hattaki beyannamelerden numune istedikleri, bu durumlarda gecikmelere ve sızlanmalara neden olduğu, belirtilen konularda muayenenin ve idarenin inisiyatif kullanmadıkları,
6. Bazı idarelerimizin bir konu ile ilgili  Kanun ve Yönetmelikte açık ve net yazılı  hüküm olmasına rağmen bununla itibar etmeyerek bir tasarruflu yazı veya genelgelere dayanarak işlemleri ikmal ettiği,
7. Gemlik Gümrük Müdürlüğünde kırmızı hatta düşen tüm beyannamelerin tam tespit şeklinde muayene edilmesi aşağıdaki sızlanmalara sebebiyet vermektedir.
a)Öğleden önce limana tam tespiti bildirilmeyen konteynerler ayın gün hazırlanmamakta, özellikle Borusan limanında öğleden önce tam tespite verilse de aynı gün hazırlanması mümkün olamamaktadır.
b)Bu durum eşyanın ekonomiye katılımını bir gün geciktirmektedir.
c)Minimum 100 USD tam tespit maliyeti oluşmaktadır.
d)Aynı iş personelimizi, araçlarımızı olması gerekenden 2 kat fazla meşgul etmektedir.
e)Eşyanın konteynerden boşaltılıp tekrar yüklenmesi ambalajına, kendisine muayene işleminin doğasından daha fazla zarar vermesine sebebiyet vermektedir.
Öneri; Muayene işleminin bu şekilde yapılması sebebiyle çok önemli farklar, aykırılıklar veya cezai bir durumun tespit edildiğini düşünmüyoruz. Ancak muayene işleminin böyle yapıldığının bilinmesi suiistimali, teşebbüsü engelleyecektir. Bu düşünce ile;
a)Limanların bu hizmeti aynı gün içerisinde vermesinin sağlanması veya bu sebeple uzayan işlemlerde gümrük idaresince mesai talep edilmemesinin,
b)Limanların vereceği bu hizmet ücretinin daha makul seviyelere çekilmesinin sağlanmasının,
Sızlanmaları engellemenin yanı sıra suistimali engelleyecek etkin muayene işleminin devamını sağlayacağını düşünüyoruz.
8. Özet beyan veya taşıma senedinin kırmızı hatta düştüğü durumlarda limanlar bu muayene hizmet bedellerini firmalara fatura etmektedir.
Öneri; Bu işlemde eşyanın muayene işlemi yapılmadığından her mükellefin kendi adına limanlarla mücadele etmesi yerine idarece bu konunun çözüme kavuşturulmasında fayda vardır.  

9. İhraç konteynerlerinin limanlara girişi için dilekçe verilmesi büyük ölçüde, emek, zaman, yakıt kaybına sebebiyet vermektedir. Aynı işlem için beyannamenin de daha sonra gözetim memurlarına teslim edilmesi önemli bir maliyet maliyet oluşturmaktadır.
Öneri;Gümrük Kanunun 77, Yönetmeliğin 417. Maddesi de dikkate alınarak; firmalarca, konteyner numarası, eşya cinsi, kap sayısı, net/brüt kilo, gireceği liman bilgilerini içeren sevk irsayelerinin muhafazaya tesliminin ‘ihraç eşyasının geçici depolanması için talep kabul edilmesinin’ mümkün olacağını düşünüyoruz.
Bunun yanı sıra blokesi kalkmış ihracat beyannameleri limanlardaki gözetim memurlarına teslim edilmektedir. Bunun yerine blokesi kalkmış ihracat beyannamelerinin gümrük idaresindeki bir memura (GDA servisi gibi) teslim edilmesi (daha sonra gözetim memurlarına topluca tesliminin sağlanması) limanlar arasındaki küçük araç trafiğini önemli ölçüde azaltacak, gerek meslektaşlarımıza maliyet, zaman açısından önemli bir avantaj sağlayacak gerekse gözetim memurlarını gereksiz bir meşguliyetten kurtaracaktır. En önemlisi limanlar arası küçük araç trafiğini azaltacağından muhtemel kazaların da önüne geçilecektir.  
10. Beyanname teslimi, muayene için limana talepte bulunulması, giriş dilekçesi verilmesi gibi sebeplerle çalışan arkadaşlarımız liman içerisinde dolaşmak zorunda kalmaktadır. Bunun sebebi liman içerisinde bu işlemlerin farklı yerlerde yapılmasıdır.
Öneri; Borusan limanı örnek alınarak; Ardiye ödeme, beyanname teslimi, gözetim memurlarının yerleri gibi noktaların mümkünse liman girişlerine ve aynı noktaya (aynı bina içerisine) konulmasının sağlanması ile çalışan arkadaşlarımız liman içerisinde, iş makinaları ve tırların arasında yürümek zorunda kalmayacak, böylelikle muhtemel kazaların önüne geçilmiş olacaktır.
11. İthal eşyasının limandan çıkışı için muhafazaya halen; ambar çıkış fişi, beyanname fotokopisi, vergi makbuzu, konşimento fotokopisi, dilekçe ibraz edilmektedir. (Buna aramızda muhafaza takımı hazırlamak denir) Halbuki ambar çıkış fişinin varlığı (bu belge beyanname no, kap sayısı, özet beyan noyu içermektedir) beyanname işlemlerinin sonlandırıldığının vergilerinin ödendiğinin ispatıdır. Vergisi ödenmemiş, işlemleri sonlanmamış beyannameler için sistem çıkış fişi vermemektedir.
Öneri; Muhafazaya sadece ambar çıkış fişinin teslim edilmesiyle ithal eşyasının limandan çıkışının sağlanmasının; maliyet, zaman, emek ve muhafazanın arşivleyeceği evrakların beşte birine düşeceği de göz önünde bulundurulduğunda, faydalı olacağını düşünüyoruz. (Eşya çıkışının bu anlamda vahameti göstermesi açısından; bir konteyner eşyanın limandan çıkışı için liman işletmeleri ve nakliyeciler dahil olmak üzere yaklaşık 20 sayfa fotokopi çekilmektedir.)
12. Dahilde İşleme Rejimi kapsamında yapılacak İthalat konusu eşyanın devir alınması sırasında dahilde işleme rejimine tabi tutulacak olduğunun dilekçece ve tahahütnamede belirtilmesine karşılık devir işleminde gemlik gümrüğünce damga vergisi istenilmektedir. Bu durum ile ilgili Mudanya Gümrük Müdürlüğü damga vergisi istememektedir. Dahilde işlemeli ithalat işlemleri damga vergisinden muaftır.

 

 

 

 


09 Haziran 2013 Pazar günü BUGÜMDER 10. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasının Finali gerçekleşti;
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile müştereken yapılan Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 10. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası 21 Nisan 2013 tarihinde başlamış ve 09 Haziran 2013 tarihinde sona ermiştir. Gümrük camiasının kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen turnuvada 14 takım başarılı bir şekilde mücadele etmiştir.
 

 

 


Üçüncülük ve Dördüncülük maçı SIR GÜMRÜKLEME– BARSAN GLOBAL takımları arasında, İkincilik ve Şampiyonluk maçı DERİN GÜMRÜKLEME-CAS ANTREPO takımları arasında oynanmıştır. Final maçlarında Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Süleyman Tosun, Bölge Müdür Yardımcısı Ayhan Yazıcı, Bölge Müdürlüğü bağlantı İdarecileri, BUGÜMDER Yönetim Kurulu Üyeleri ile birçok katılımcı yer almıştır.
 

 

 

 


Turnuvamızda Şampiyonluk kupasını “CAS ANTREPO” takımı alırken, ikinci “DERİN GÜMRÜKLEME” takımı ve üçüncü “BARSAN GLOBAL” takımı olmuştur. Turnuvamızın en centilmen takımı ödülünü “SYK GÜMRÜKLEME”, performans ve onur ödülünü “MEDOSA GÜMRÜKLEME” takımı almıştır. BARSAN GLOBAL takımından “Reşat GÜLTEKİN” Gol Kralı olmuştur. 

 

 

  

 
 
 
 

 

 

 
22 Haziran 2013 Cumartesi günü Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldık;
Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Olağan Genel Kurul toplantısı 22 Haziran 2013 tarihinde saat 10:00’da Mersin Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ ve Başkan Vekili Turgay ŞAHİN katılmıştır.
 

 


22 - 23 Haziran 2013 tarihlerinde Bakanlığımız ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri 2013/1 Çalıştayı gerçekleştirildi;
Mesleğimizde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında istişarede bulunmak amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak altı ayda bir düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Çalıştaylardan 2013/1 Çalıştayı 22-23 Haziran 2013 tarihlerinde Bolu Gazelle Resort Hotel’de gerçekleştirildi.
 

 

 

 


Toplantıya Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ, Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai Uçarmak, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Remzi AKÇİN, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Halit HANOĞLU, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdür Vekili Sayın Harun USLU, Daire Başkanı Sayın Kadir TURSUN, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Tevfik USTA, Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Faruk TÖREMİŞ, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Kaptan KILIÇ, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Süleyman TOSUN, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Murat KAHRAMAN, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Sayın Döndü Esra ATASAYAR ve Müsteşar Danışmanı Sayın Sinem TAŞTAN ile Derneklerimiz adına İGMD Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turhan GÜNDÜZ, İGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Sayın Serdar KESKİN ve Sayın Nizamettin AĞAR, İGMD Genel Sekreteri Sayın Mümin GÜNLER, İGMD Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Zeynel TUTAR, Sayın A. Remzi ÖZATAŞ, Sayın Eşref ALHAN, İGMD Danışma Kurulu Tabii Üyesi Sayın Asım BARLIN, İGMD Arge ve İnovasyon Komitesi Başkanı Sayın Kenan GÜLER, İGMD YGM Komitesi Başkanı Sayın Yusuf ÖLÇEN, İGMD Etik Kurulu Başkanı Sayın Köksal ÇEBİ, İTO Gümrük Müşavirleri Komitesi Meclis Üyesi Sayın Metin KORKMAZ, İGMD Danışmanı Sayın Cahit GÖKÇELİK, İGMD Üyesi Gümrük Müşaviri Sayın Semih SÜTÇÜ, Sayın Murat ŞAHİN ve Sayın Kurtuluş NEVRUZ, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Başkanı Sayın Atilla Şahin, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Ayser GÜLDOĞAN, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nihat KOBAŞ, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Sayın Barış UYANIK, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Sabih AyYGÜN, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Genel Sekreteri Sayın İlhan BULUT, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Serdar SEVGİ ve Sayın Murat İNAY katılım sağlamıştır.
 

 

 

 

 

 


İki günde gerçekleştirilen toplantı gündeminde;
6455 sayılı Kanun ile Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile İlgili Değerlendirmeler,
GM ve YGM Sorumluluk Alanlarının Netleştirilmesi,
Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Kapsamında (Yetkilendirilmiş Yükümlü Sistemi) Gümrük Müşavirlerinin Sürece Katılımlarının Sağlanması,
Ulusal Ortak Transit Beyannamelerinde Beyan Sahibi kutusunun açılması,
Gümrük BİLGE Sisteminden Kaynaklanan Sorunlar
65 Yaş Üstü Gümrük Müşavirleri ve 2010/11 Sayılı Genelge,
YGM’lerin Tespit Kodlarının Genişletilmesi,
Gelir Eksiği Tebligatlarının Öncelikle İş Sahiplerine Yapılması,
GÜVAS Sisteminden Daha Fazla İstifade Bakımından İşbirliği Noktaları,
İGMD AR-GE ve İnovasyon Çalışmaları,
Risk Analizi Uygulamasından Kaynaklanan Sorunlar,
Geçici Depolama ve Antrepodaki Eşyaların Talep Üzerine Kimyevi Tahlile Gönderilmesi,
Gümrük Müşavirleri Dernekleri ve Bakanlığımızın Etik Değerler Konusunda Etkin İşbirliğinin Sağlanması
konuları ve çözüm önerileri görüşülmüştür.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


  13-14 Ağustos 2013 tarihlerinde Bölge Müdürlüğü ve Bağlantı Gümrük Đdarelerine Bayram ziyaretleri gerçekleştirildi;
13.08.2013 Salı günü saat 16:00’da Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Haşim MIDIK’a, 14.08.2013 Çarşamba günü saat 10:00’da Bölge Müdür Yard. Sayın Ayhan YAZICI ve Đhsan ÖZGÜR’e, saat 11:00’de Bursa Gümrük Müdürü Sayın Meryem ÖZÇELĐK’e, saat 13:30’da Mudanya Gümrük Müdür Yard. Sayın Şahin YÖRÜK’e Yönetim Kurulu olarak Bayram ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17 Eylül 2013 Salı günü Halkalı Gümrük Müdürlüğü yeni tesisleri (Lojistik Merkezi) Temel Atma Törenine katıldık;
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Halkalı Gümrük Müdürlüğü yeni tesisleri (Lojistik Merkezi) Temel Atma Töreni” 17.09.2013 tarihinde Çatalca Gişeleri Büyükçekmece Muratbey İstanbul adresinde program dahilinde gerçekleştirilmiştir. Artan dış ticaret hacmi dolayısıyla Halkalı Gümrük İdaresi Büyükçekmece'de inşasına başlanan yeni komplekse taşınacaktır. Halkalı Gümrük İdaresi tüm ithalat ve ihracat hizmetlerinin topluca karşılanacağı bir lojistik merkez haline gelecektir. Türkiye'nin artan dış ticaret hacmi nedeniyle gümrük kapılarının modernizasyonuna büyük önem verilmektedir. Halkalı Gümrük Müdürlüğü ihtiyaçları karşılayabilmek adına yeni tesislerine taşınacaktır. Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün yeni kompleksinin temel atma töreni Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Temel atma töreninde Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN, Bakanlık Müsteşarı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ, Müsteşar Yardımcıları Sayın Sezai UÇARMAK ve Neşet AKKOÇ ile Bakanlığın tüm birimlerinin yöneticileri de katılmıştır. Törene ayrıca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arif PARMAKSIZ, Ak Parti İstanbul Milletvekilleri ve çok sayıda davetlide katılmıştır. Programa Dernek Başkanları da davet edildiğinden derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Halkalı Gümrük İdaresi'nin yap-işlet-devret modeliyle Büyükçekmece'de, toplam 217 bin 202 metrekarelik alan üzerine inşa edilecektir. Halkalı Gümrük Müdürlüğü 1983 yılında Sirkeci Gümrük Müdürlüğü’nün Halkalı’ya taşınmasıyla faaliyete başlamıştır. Ülkemizden Avrupa’ya kara ve demiryolu ile taşınan eşyanın büyük bölümünün gümrük işlemleri Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nden gerçekleştirilmektedir. 2011 yılında 376 milyar dolarlık toplam dış ticaret hacmimizin 40 milyar doları, Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nden yapılmıştır. 2012’de ise 389 milyar dolarlık toplam dış ticaretimizin 38 milyar doları Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nden gerçekleştirilmiştir. Bu rakamlar ülkemiz toplam dış ticaretinin yüzde 10’undan fazlasının Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nden yapıldığını göstermektedir. Halkalı Gümrük Müdürlüğü'nün şehir içinde kalması nedeniyle şehir trafiği bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Gelen ve giden TIR’ların gümrük sahasına giriş ve çıkışlarında fiziki koşullar artık ihtiyaca cevap vermemektedir. Ayrıca TIR'ların şehir trafiğine çıkış saatleriyle ilgili olarak belediyenin yaptığı zorunlu düzenlemeler taşıyıcı firmalarımızın iş akışını etkilemektedir. Tüm bu şartlar göz önüne alınarak Halkalı Gümrük Müdürlüğüne yeni tesisler kazandırmak amacıyla yola çıkılmıştır. Bu tesislerin günümüzün ihtiyaçlarına olduğu kadar gelecek 10 yıllarda hızla büyüyen Türkiye’nin ihtiyaçlarına da en iyi biçimde cevap vermesi dikkate alınmıştır. Ülkemizin ticaret hacmi en yüksek gümrük müdürlüklerinden biri olan Halkalı Gümrük Müdürlüğü’nün önümüzdeki yıllarda ticaret kapasitesi daha da artacağından Gümrük İdaresi yeni tesislerine taşınmasıyla tüm ithalat ve ihracat hizmetlerinin topluca karşılanacağı bir lojistik merkez haline gelecektir.
 

 

 

 

 

 

 


Kompleks içinde idari  ve ticari binalar, geçici depolama alanları, tasfiyelik eşya ve kaçak eşya ambarları, soğuk hava deposu ve sosyal alanlar, kapalı devre kamera sistemi, araç tarama sistemi ve bagaj tarama ünitesi gibi uygulamaları bulunacaktır. Halkalı'da demiryolu taşımacılığına gümrük hizmeti vermek üzere Halkalı Gar Gümrük Müdürlüğü de tesis edileceğinden oradaki Gümrük Müdürlüğü, Avrupa'ya özellikle demiryoluyla yapılan taşımalarda gümrük hizmetini vermeye devam edecektir. Böylece demiryolu ile gelen eşyaya verilen gümrük hizmetlerinin devamlılığı sağlanmış olacaktır.


 

 

 

 

 

 


30 Eylül 2013 Pazartesi günü BTSO Genel Sekreteri Hüseyin GÜLER’e Yönetim Kurulu olarak ziyaret gerçekleştirildi;
Görevine yeni başlayan BTSO Genel Sekreteri Sayın Hüseyin GÜLER’e 30.09.2013 tarihinde saat 13:30’da ziyaret gerçekleştirilmiştir.
Ziyarette iş ve işlemlerimizde karşılaştığımız, mesleğimiz ve meslektaşlarımız için önemli olan konular değerlendirilmiş ve sorunların çözümleri için girişimlerimler başlatılmıştır.
05 Ekim 2013 Cumartesi günü Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına Hazırlık Kursumuz Başladı;
Derneğimizce sadece Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına girecek stajyer personel adaylarına yönelik hazırlık kursu BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonunda 05 Ekim 2013–17 Kasım 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Kursumuz hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri 09:30–14:00, hafta içi Salı ve Perşembe günleri 19:00-21:00 saatleri arasında yapılmıştır. Kursumuz Gümrük Müşavirleri Sayın İrfan AYAN, Sayın Turgay ŞAHİN, Sayın Mücahit ARUN, Sayın Evenur SARIBAŞLI, Sayın İlhan BULUT ve Sayın Osman KILIÇKIRAN gibi konularında uzman kişiler tarafından verilmiştir.
 

 

 

 

 

 

 


09 Ekim 2013 Çarşamba günü Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği’nin 40. Yıl Kutlamasına katıldık;
Mersin Milletvekili ve Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Mersin Gümrük Müşavirler Derneğinin 40. yıl kutlamalarına Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Başkan Vekili Turgay ŞAHİN katılmıştır.
09.10.2013 tarihinde saat 15:00’de AKİB Seminer ve Toplantı Salonunda “Mersin Ekonomisine Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Etkileri” konulu, Sayın A. Baki ŞİMŞEK’in konuşmacı olarak yer aldığı, Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa SEVER’in konuk konuşmacı olduğu, Moderatörlüğü Prof. Dr. Sayın Nevzat SAYGILIOĞLU’nun yaptığı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdür Yard. Sayın Sefa EKİN, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sayın Mahmut ARSLAN, AKİB Başkanlar Kurulu Üyesi ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yön.Kur.Başkanı Sayın Ali Can YAMANYILDIZ, Mersin Üniversitesi İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Sayın Yard. Doç Dr. Ender GÜRGEN, Mersin Deniz ve Ticaret Odası Yön.Kur.Üyesi Sayın Atahan ÇUKUROVA, Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu Başkanı Sayın Taşkın DALAY’ın Panelist olarak katıldığı Panel Programının devamında saat 19:30’da Mersin Sultaşa Otelinde kutlama gecesi yemekli olarak yapılmıştır.


 

 

 

 

 

 


10 Ekim 2013 Perşembe günü Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen İcra Kurulu Toplantısına katıldık;
10.10.2013 tarihinde Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Başkan Vekili Turgay ŞAHİN katılmıştır.
10.10.2013 tarihli İcra Kurulu Toplantı Gündemi;
1-Gümrük Müşavirleri Oda Kanunu'nun çıkma olasılığının azalması nedeniyle, dernek olarak statümüzün gözden geçirilerek, Dernekler Kanunu'na uyarlı  olması için ortak tüzük çalışmasının başlatılarak, sürecin olumlu neticelenmesi halinde Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun ilgili hükümlerine uygun olarak beş derneğin (Kanuna göre en az beş derneğin katılımı ile) Federasyona gidilmesinin değerlendirilmesi ve bu konuda acil çalışmaların başlatılması.
2-Daha önce gündeme gelen ancak gerçekleştirilmeyen "Mesleki Sorumluluk Sigortası" nın hayata geçirilmesi için ortak metin üzerinde uzlaşılarak üyelerimize duyurulmasının görüşülmesi."
3-Gümrük Kanunu 181/2 madde Müteselsil Sorumluluk (Gümrük Müşavirlerinin mesleği icabı bildiği veya bilmesi gerektiği durumların somutlaştırılması)

 

 

 

 

 

 


23-24 Ekim 2013 tarihlerinde Bölge Müdürlüğü ve Bağlantı Gümrük İdarelerine Bayram ziyaretleri gerçekleştirilmiştir;
23.10.2013 tarihinde saat 10:00’da tayini nedeniyle Bölgemizden ayrılacak olan Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Süleyman TOSUN’a ve devamında Bölge Müdür Yardımcısı Sayın Ayhan YAZICI’ya, saat 11:00’de Bursa Gümrük Müdürü Sayın Meryem ÖZÇELİK’e, saat 13:30’da Mudanya Gümrük Müdürü Sayın Abdullah SÜZER’e Yönetim Kurulu olarak Bayram ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 24.10.2013 Perşembe günü saat 10:00’da Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Haşim MIDIK’a ziyaret gerçekleştirilmiştir.


08 Kasım 2013 Cuma günü PERYÖN ile BTSO ortaklığında düzenlenen 6. Yönetim Zirvesine katıldık;
Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ortaklığında 08.11.2013 tarihinde 08:30-18:00 saatleri arasında 7 oturum halinde BTSO’da düzenlenen “6. Yönetim Zirvesi”ne Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ’ın katılmıştır.09 Kasım 2013 Cumartesi günü Derneğimiz ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi;
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 01.11.2013 tarih 4376/18963 sayılı 2014 yılı “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”nin tespiti ile ilgili çalışmalar yapılmak üzere 09.11.2013 tarihinde 11:00-17:00 saatleri arasında Derneğimiz ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 


2014 yılında uygulanacak Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari, Ücret Tarifelerinin belirlenebilmesi, dış ticaret şirketleri ile uygulanacak ortak bir sözleşme taslağının oluşturulması amacıyla yapılan toplantıya bölgemizden Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Başkan Vekilleri Sayın Ömer ÖZDEMİR ile Sayın Turgay ŞAHİN’in katılmıştır.

 

 

 

 

 

 


Güm. Müş. Ön Eleme ve Güm. Müş. Yardımcılığı sınavlarına girecek adaylara Konaklama ve Ulaşım organizasyonu yapılmıştır;
24 Kasım 2013 tarihinde Ankara’da saat 10:00’da tek oturum halinde Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK tarafından gerçekleştirilen Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına giren adaylara yol ve kalacak yer konusunda yardımcı olabilmek adına Afiş Tur Operasyon Yöneticisi Sayın Selda SOYSAL tarafından bir çalışma yapılmış ve Afiş Tur tarafından ulaşım ve konaklama organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca sınav sonrası katılım sağlayan adaylarla Anıtkabire BUGÜMDER adına çelenk koyma programı ayarlanmıştır.

 

 

 

 

 

 


27 Kasım 2013 tarihinde Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi;
O9.11.2013 tarihinde Derneğimiz ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2014 yılı Asgari Ücret tarifesi çalışması toplantısında kararlaştırıldığı üzere, Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifelerini 5 Dernek olarak imza altına almak ve Bakanlığa sunmak üzere 27.11.2013 tarihinde saat 11:00’de Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. İcra Kurulu toplantısına Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.

 

 

 

 

 


03 Aralık 2013 Salı günü Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün İşveren Danışma Kurulları Kuruluş Toplantısına katıldık;
T.C. Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün İşveren Danışma Kurulları Kuruluş Toplantısı 03.12.2013 tarihinde Uludağ Üniversitesi Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıya, Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkan Vekili Ömer ÖZDEMİR katılmıştır.


04-05 Aralık 2013 tarihlerinde Gümrük Müdürlerine Yönetim Kurulu olarak ziyaretler gerçekleştirilmiştir;
Görev yerleri değişikliği nedeniyle, 04.12.2013 tarihinde saat 14:30’da Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Abdullah SÜZER’e, saat 16:00’da Bursa Gümrük Müdürü Sayın Haşim MIDIK’a, 05.12.2013 tarihinde saat 10:00’da Mudanya Gümrük Müdürü Sayın Meryem ÖZÇELİK’e yeni görevleri nedeniyle Yönetim Kurulu olarak ziyaretler gerçekleştirilmiştir.21–22 Aralık 2013 tarihlerinde Bakanlığımız ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri 2013/2 Çalıştayı gerçekleştirildi;
Mesleğimizde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri hakkında istişarede bulunmak amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız ile Gümrük Müşavirleri Dernekleri olarak altı ayda bir düzenli olarak gerçekleştirilen Çalıştaylardan 2013/2 Çalıştayı Bolu Gazelle Resort Hotel’de 21-22.12.2014 tarihinde gerçekleştirildi.
 

 

 

 


2013 yılı 2. ortak Çalıştayı olma özelliğini taşıyan Çalıştay Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK, Gümrük Müşavirleri Dernekleri adına İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı / İcra Kurulu Dönem Başkanı Sayın Taşkın DALAY Başkanlığında gerçekleştirilmiştir.
 

Çalıştay Gündeminin 1. Oturumunda; Gümrük Müşavirlerinin Yetki ve Sorumluluklarının belirlenmesi, Değerlendirilmesi,
Yetkilendirilmiş Yükümlü sisteminde Gümrük Müşavirlerinin yer almasının sağlanması,
Bağlayıcı Tarife bilgisi kararının tarife uzmanlarından oluşacak kurul tarafından verilmesinin değerlendirilmesi,
Gümrük Beyannamesinde birden fazla kalemin düzeltilmesinde her kalem için ayrı ayrı usulsüzlük cezası uygulamasının kaldırılması,
Gümrük Müşavirlerine kırmızı hat kriterlerinin uygulanmasının değerlendirilmesi,
Havayolu taşımalarında fiilen ödenen navlun yerine hiç bir zaman gerçekte uygulanmayan konşimento da gösterilen IATA tarifesinde ki tutarların esas alınması uygulamasının kaldırılması,
 

 


Çalıştay Gündeminin 2. Oturumunda;
YGM sözleşmelerinin tek nüsha düzenlenmesine imkan sağlanması, YGM'lerin yapacağı altışar aylık stok sayımlarında memur bulunması zorunluluğun kaldırılması,
Gümrük Müşavirlerinin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde örgütlenmesinin görüşülmesi,
Geçici iş takibinin dernekler aracılığı ile yapılması,
Gümrük Müşavirlerinin kendi adlarına yaptırmış oldukları beyannamelerin her aşamasının elektronik ortamda takip edebilmesi, kayıt dışılığın önlenmesi ve takibi açısından Gümrük Beyannamelerinin vergi idarelerince online görülmesinin sağlanması,
Gümrük Müşavirlerinin şifreleri ile Gümrük İdarelerine gönderilecek dilekçelerin DYS sistemine benzer bir düzenleme yapılarak ilgili servise kısa sürede aktarılmasını sağlayacak bir düzenleme yapılması,
Ortak Üye Takip Programının hayata geçirilmesi,
Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesinin belirlenmesi konusundaki derneklerin ilkesel yaklaşımı,
Konuları görüşülmüştür.
 

 

 


Çalıştaya Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; Müsteşar Yardımcısı Sayın Sezai UÇARMAK, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Cenap AŞÇI, Risk Yönetimi Ve Kontrol Genel Müdürü Sayın Harun USLU, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Halit HANOĞLU, Daire Başkanları Sayın Kadir TURSUN, Sayın Muhammet Ali BAYLAN, Sayın Barış NALÇACI, Doğu Marmara Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Faruk TÖREMİŞ, Ege Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Kaptan KILIÇ, İstanbul Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Nevzat ER, Orta Akdeniz Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Murat KAHRAMAN, Orta Anadolu Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hayrettin COŞKUN, Uludağ Gümrük Ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın İhsan İsmail YERTUTAN, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Sayın D. Esra ATASAYAR katılmıştır.

Gümrük Müşavirleri Derneklerinden; İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taşkın DALAY, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Atilla ŞAHİN, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Turhan GÜNDÜZ, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülbaki ŞİMŞEK, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nihat KOBAŞ, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Ali Fuat KILIÇ, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serdar KESKİN, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Turgay ŞAHİN, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serdar KESKİN, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Osman UYSAL, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın İlhan BULUT, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Mümin GÜNLER, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın M. Sabih AYGÜN, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Fikret ÜNSAL, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Türkan CERRAHOĞLU, Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Üyesi Sayın Asım USANMAZ, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Zeynel TUTAR, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Etik Kurul Başkanı Sayın Köksal CEBİ, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Üyesi Sayın Metin KORKMA, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Hukuk Komitesi Üyesi Sayın Av. Ali DOĞAN, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Hukuk Komitesi Üyesi Sayın Hamdi BAYDEMİR’in katılımları ile gerçekleşmiştir.


 

 

 

 

  02 Ocak 2014 Perşembe günü 5 Dernek Başkanının imzasıyla 2014 yılı Asgari Ücret Tarifelerimiz ile ilgili açıklama yapıldı;
 

 

 

 


03 Ocak 2014 Cuma günü Kantar Ücretleri ile ilgili GEMPORT’la görüşmeler yapıldı;
GEMPORT’ta gözetim memurları işlemler esnasında GÇB eki kantar fişi istemektedir. Gemport’ta 2014 yılı için konteynır başı 5 USD + KDV olmak üzere kantar ücreti almaya başlamıştır. 03.01.2014 tarihinde İhracat yüklemelerinde kantar ücretlerinin tahsili ile ilgili Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ, Başkan Vekilleri Ömer ÖZDEMİR ve Turgay ŞAHİN ile Yön. Kur. Üyesi Murat İNAY GEMPORT İş Geliştirme Müdürü Sayın Serhan ÇİLENGİR ile görüşmeye gitmiştir. Görüşmeye istinaden;
Yıllardır İhracat eşyalarının liman işletmesine alınmadan önce kantar hizmetinin verildiği ve bunun için herhangi bir tahakkukun  tarafımıza yapılmamasına rağmen, 2014 yılı itibariyle kantar fişi istenmesi durumunda 5.-$ ücret talep edilmektedir. İnsanların zamanla yarıştığı ve globalleşen dünyada herkesin elektronik ortamda  en hızlı şekilde işlemlerini yürütürken, Dış Ticaret açığını kapatmak adına ihracat için bu kadar teşvik verilen bir ortamda başlatılan bu uygulama, 100.000 ihracat beyannamesine ulaşmaya çok yaklaşmış olan Gemlik Gümrük Müdürlüğü’nde hem ticaret erbabını hem de Gümrük Müşavirliği şirketlerini olumsuz yönde etkilemekte ve limanlarda ciddi zaman kaybı ve maliyet unsuru ile karşı karşıya bırakacaktır. 7/24 felsefesi ile ticaret erbabının işlemlerini yürütmeye çalışan Gümrük Müşavirleri, maalesef ki kantar fişi alabilmek için para yatırma kuyruklarında bekleyecek,  aracı henüz gelmemiş beyannamelerin işlemlerini tamamlayamayacak, özellikle geç saatlerde yapılacak işlemlerde havale veya  para bulamama gibi sorunlarla karşılaşılacaktır.
İhracatın engellenmemesi ve hızlı yapılabilmesi için, daha önceden olduğu gibi Gümrük Müşavirliği  firmalarından alınmaması, bu konuda alınması gereken ücretin Gemi Acentelerine kesilen faturalara ilave edilerek zaman kaybını ve ihracatın engellenmeyeceğini düşünülmekle beraber ihracatın her türlü vergi ve resimde muhaf tutulduğu, 2023’te ihracattaki hedefin 500 milyar olarak belirtildiği ve Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce Yetkilendirilmiş Yükümlü, İzinli Gönderici, İzinli Alıcı gibi kolaylıkların yapıldığı bir ortamda kantar ücreti adı altındaki uygulama bürokratik bir engel olduğu gibi iş ve işlemlerin aksamasına sebebiyet verecektir. Bu nedenle; GEMPORT Liman işletmesi tarafından başlatılan bu uygulamanın ihracatı aksatacağını düşüncesi ve uygulamada yeni bir düzenlemenin yapılması yönünde GEMPORT Liman ve Depolama İşletmeleri A.Ş.’ne, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı’na ve Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne yazılar yazılmıştır.
 

 

 

 

 

 

 

 


24 Ocak 2014 Cuma günü Dünya Gümrük Günü münasebetiyle İcra Kurulumuzca Hürriyet gazetesinde tam sayfa basın bülteni yayımlandı;
 

 

 

 

 

 

 


25 Ocak 2014 Cumartesi günü Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Bilimin Sultanları Sergisinin açılışına katıldık;
 

 

 

 

 


Türkiye’nin en büyük Bilim ve Teknoloji Merkezi ve Bilimin Sultanları Sergi açılışı 25.01.2014 tarihinde saat 13:30’da Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri IŞIK’ın katılımıyla Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi TÜYAP Fuar Alanı yanında gerçekleştirilmiştir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep ALTEPE’nin açılış davetleri üzerine açılışa derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.
 

 


26 Ocak 2014 Pazar günü Dünya Gümrük Günü münasebetiyle Deneğimiz Basın Bildirimi Kent Gazetesinde yayımlandı;
Dünya Gümrük Örgütünün genel anlatımının ve 2014 yılı Dünya Gümrük Günü için “İletişim: Daha iyi işbirliği için bilgi paylaşımı” temasının yer aldığı, oda ve asgari ücret tarifesi ile ilgili görüşlerimizin belirtildiği ve gümrük camiamızın Dünya Gümrük Gününün kutlandığı derneğimiz basın bildirimi Kent Gazetesinde yayımlanmıştır.
 

 

 

 

 

 


13 Mart 2014 Perşembe günü Bilim ve Teknoloji Alanında Sivil Toplum Kuruluşları Arası Diyaloğun Geliştirilmesi Çalıştayına katıldık;
Sentez Uluslararası Bilim ve Teknoloji Birliği (SUBİTEB), 2908 sayılı kanun gereği 13.11. 2001 yılında kurulmuş ve Dokuz kişiden oluşan bilim adamı eşliğinde Bilgi ve Teknoloji aktarım ve yayımı amacıyla çalışma hayatına başlamıştır. Birliğin amacı, kazanç paylaşma amacı dışında ve kanunlarla yasaklanmamış olmak koşulu ile, Ülkemizin en önemli sanayi merkezlerinden olan Bursa’da Toplumsal nitelikli olan her konuda ölçülebilir verimliliği arttırmak üzere bilim adamlarının fikirleriyle birleştirerek çağdaş, girişimci, özverili ve üretken bir toplumsal bilincin oluşumuna ve eksikliği duyulan coşkuya katkıda bulunarak İnsanlık, Bilim ve Teknoloji adına daha ileri adımlar atılmasını sağlamaktır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Uludağ Üniversitesi desteği ile Sentez-Uluslararası Bilim ve Teknoloji Birliği Yönetim Kurulu Üyelerinin ve etkin sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla 13.03.2014 tarihinde saat 09:30-17:00 saatleri arasında Merinos AKKM Orhangazi Salonunda gerçekleştirilen “Bilim ve Teknoloji Alanında Sivil Toplum Kuruluşları Arası Diyaloğun Geliştirilmesi Çalıştayı”na Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Genel Sekreteri Sayın İlhan BULUT ve Yön. Kur. Saymanı Sayın Serdar SEVGİ katılmıştır.
 

 

 

 

 

 


Çalıştay, Sivil toplum kuruluşları, proje üreten kurumları, akademisyenleri ve liderleri bir araya getirerek yeni projeler oluşturulmasına, diyalog ortamının geliştirilmesine, sivil toplum kurumlarının birbirleriyle kaynaşmalarına, çeşitli konularda disiplinler arası çalışan akademisyenlerle tanışılmasına, sivil toplum kurumlarının proje ve bilimsel konularda bilgi edinmelerine zemin hazırlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda Bilim, teknoloji ve toplum çalışmalarına katkı koyan kişi ve kurumlara ödül verilmiştir.14 Mart 2014 Cuma günü gerçekleştirilen Dilucu Gümrük Kapısı Temel Atma Törenine katıldık;
Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI, TOBB Başkanı Sayın M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU, Iğdır Valisi Sayın Davut HANER ve Gümrük ve Turizm İşletmeleri Yön. Kur. Başkanı M. Arif PARMAKSIZ’ın katılımlarıyla 14.03.2014 tarihinde saat 14:00’de Iğdır’da gerçekleştirilen Dilucu Gümrük Kapısı Temel Atma Törenine Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.

 

 

 

 


Törende konuşma yapan Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI, modernizasyonuna başlanan Dilucu Sınır Kapısı'nın yılsonunda, Çıldır-Aktaş Sınır Kapısı'nın da 2014 Temmuz ayı sonu itibariyle hizmete açılmasının planlandığını belirtmiştir. Türkiye'nin 2023 hedeflerine uygun olarak tüm gümrük kapılarının teknik donanım bakımından güçlendirildiği belirtilmiş, gümrük iş ve işlem sürelerini kısaltan ve kolaylaştıran uygulamaların hayata geçirildiği söylenmiştir. "Kolay Ticaret, Büyük Türkiye" sloganıyla hareket edildiğini ifade eden Sayın Bakan Yazıcı, hedefin Türkiye'yi ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülke haline getirmek olduğunu ifade etmiştir. Gümrük kapılarının Yap-İşlet-Devret modeliyle yenilendiğine dikkat çekilmiştir.
 

 

 

 


Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arif PARMAKSIZ konuşmasında gümrük kapılarını en son teknolojiyle yenilenmeye devam edeceğini ifade etmiştir.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkan Yardımcısı Sayın Ali KOPUZ, gerçekleştirilen reformlarla iş dünyasının önünün açıldığını belirterek, "75 milyon liralık bir yatırım yapıyoruz. Yeni Dilucu Gümrük Kapısı, 80 bin metrekare alan üzerinde faaliyet gösterecek. Iğdır, bu yatırımı fazlasıyla hak ediyor" demiştir.

Iğdır Valisi Sayın Davut HANER, Iğdır'ı "geleceği parlak" bir il olarak nitelendirmiştir.
 

 

 

 


Konuşmaların ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI ve TOBB Başkanı Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU kürsüdeki platformda bulunan butona basarak "hayırlı olsun" dilekleriyle temel atma töreni gerçekleştirilmiştir. 

 

 


26 Mart 2014 Çarşamba günü BTSO Dış Ticaret Müdürü Sayın İlhan EKEN Yönetim Kuruluna ziyarette bulundu;
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Müdürü Sayın İlhan EKEN 26.03.2014 tarihinde saat 18:00’de Dernek Merkezinde Yönetim Kuruluna ziyarette bulunmuştur.
 

 

 


31.03.2014 tarihinde BTSO’daki çalışma hayatını emekli olarak sonlandıracak Sayın İlhan EKEN’e, görevleri süresince mesleğimiz ve meslektaşlarımıza göstermiş olduğu anlayış, Derneğimiz ve kurumları arasındaki işbirliği, sorunların çözümüne yönelik yaklaşımları, ilgi ve yardımları için teşekkür ederek kendilerine plaket takdim edilmiş ve sağlık-mutluluk içinde bir emeklilik geçirmeleri temennisinde bulunulmuştur.
 

 

 

 

 


Bandırma Gümrük Müdürlüğü Veri Giriş Salonunda tadilat yapıldı;
Veri Giriş Salonlarının yenilenmeleri ve ihtiyaçları kapsamında, Bandırma Gümrük Müdürlüğü Veri Giriş Salonu yer zemini P.V.S. yer döşemesi ile kaplanmış ve 8 adet koltuk alınmıştır.06 Nisan 2014 Pazar günü BUGÜMDER 9. Geleneksel Bowling Turnuvası gerçekleştirildi;
Meslektaşlarımız ve camiamız arasındaki birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla 06.04.2014 tarihinde saat 10:00’da Anatolıum Alışveriş Merkezi Raınbowl Bowling Salonunda kahvaltılı olarak BUGÜMDER 9. Geleneksel Bowling Turnuvası organize edilmiştir.


 

Bowling Turnuvası, ALİZE BOWLİNG TEAM (Alize Gümrük), BORGÜM-1 (Bor Gümrük), BORGÜM-2 (Bor Gümrük), BUGÜMDER (Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği), DEMİR Grup (Demirler Gümrük), HM GÜMRÜK-1 (H.M. Gümrük), HM GÜMRÜK-2 (H.M. Gümrük), BURSASPOR SEVDALILARI (Medosa, Biçenler, Sembol Gümrük), NEVRUZ GÜMRÜKLEME (Nevruz Gümrük), ÜÇ-EN GÜMRÜK (Üç-En Gümrük) ve ÜNSPED (Ünsped Gümrük) olmak üzere 11 takımın katılımı ve misafirlerimiz eşliğinde gerçekleştirilmiştir.
 

 

 

 

 

 


Bowling Turnuvamızda takım halinde başarı göstererek ilk 3’e giren takımlarımıza kupa ve çeşitli hediyeler verilmiş, en yüksek skor yapan bayan oyuncuya ve en yüksek skor yapan bay oyuncuya madalyaları takdim edilmiştir.
 

 

 

 

 

 

 


Turnuvamızın Şampiyonu toplamda 1333 puan alarak ÜÇ-EN Takımı, 2.’si 1223 puan alarak NEVRUZ GÜMRÜKLEME Takımı, 3.’sü 1154 puan alarak BORGÜM-1 Takımı olmuştur. En yüksek skor yapan bay oyuncumuz ÜÇ-EN takımından Hakan GÜRKINAY, Bayanlarda en yüksek skor yapan oyuncumuz ALİZE BOWLİNG TEAM Takımından Kübra AYAZ olmuştur.


 

 

 

 

12 Nisan 2014 Cumartesi günü Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği’nin Olağan Genel Kurul Toplantısına katıldık;
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.04.2014 tarihinde saat 10:00’da Ankara Ticaret Odası Meclis Salonunda gerçekleştirilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantısına Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.
 

 

 


26 Nisan 2014 Cumartesi günü Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 11. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası başladı;
Gümrük camiamızın kaynaşmasını sağlamak üzere Derneğimiz tarafından organize edilen ve 11.’si düzenlenen Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasının açılışı 26.04.2014 tarihinde saat 17:00’de Nilüfer Çim Halı Saha Spor Tesislerinde kokteyl eşliğinde yapılmıştır.
 

 

 

 

 

 


Turnuvamız; Medosa&Asset Müşavir Birliği, CNC Gümrük, Mızrak&Langaza, SYK Gümrük, Gemlik Gümrük Muhafaza, Bursa Gümrük Muhafaza, Bursa Gümrük Müdürlüğü, Cas Antrepo&Nevruz Gümrük, Doğruer Gümrük, İlkay Denizcilik, Sönmez Bustaş&Lojistik, Barsan Global Gümrük, Gemlik Gümrük Müdürlüğü, Uyum Spor, Sirius Gümrük, Borusan&Borgüm, Bugümder, Üç-En Gümrükleme ve Bölge Müdürlüğü olmak üzere toplam 19 takımın katılımıyla gerçekleşmiştir.

Açılış maçları Medosa Müşavir Birliği Takımı-CNC Gümrük Takımı ile Mızrak&Langaza Takımı—SYK Gümrük Takımı tarafından oynanmıştır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17 Mayıs 2014 Cumartesi günü BTSO’da Gümrük Müşavir Yardımcılığı Sınavına hazırlık kursumuz başladı;
Derneğimizce sadece Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavına girecek stajyer personel adaylarına yönelik hazırlık kursumuz 17.05.2014 tarihinde BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Seminer Salonunda başlamıştır.
Kursumuz konularında uzman İrfan AYAN, Hakan YAMAN, Özgür KÖSE ve Reşat ÖZYARDIMCI tarafından verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


)
09 Haziran 2014 Pazartesi günü İTO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması İmza Törenine katıldık;
Türkiye Cumhuriyeti ile Güney Kore arasında imza edilecek Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması İmza Töreni 09.06.2014 tarihinde saat 11:00’de İTO Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir.
Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulamasının global düzeyde taçlandırılmasıdır. Global arz zincirinin güvenliğini sağlamak, daha güven
li ve kolay ticaret temel hedeftir. Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması İmza Törenine derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ katılmıştır.
 

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI yapmış olduğu konuşmada, Güney Kore'yle imzalanan anlaşmanın geçen sene başlatılan "Yetkilendirilmiş Yükümlü" uygulamasını uluslararası düzleme taşıyan ilk adım olduğunu belirtmiştir. Türk ve Kore halkları arasındaki ilişkilerin yıllar öncesine dayandığını
dile getiren Sayın Bakan YAZICI, iki ülke arasındaki köklü ilişkilerin ekonomik anlamda çeşitlenerek artacağını kaydetmiştir.

 

 

 


Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Hayati YAZICI, Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulamasının faydaları şöyle sıraladı: "Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulamasıyla eşya trafiğindeki bürokrasi azalmaktadır, uluslararası ticaret sevkiyatındaki gecikmelerden kaynaklanan mali yükler bertaraf edilmektedir. Tedarik zincirinin güven altına alınması,
öngörülebilir bir dış ticaret ortamının elde edilmesi yolunda önemli bir adımdır. Bu uygulamayla güvenilir firmalar ödüllendirilmektedir. Gümrük denetimlerinin yüksek risk içeren eşyaya odaklanması sağlanmakta ve özel sektörün daha rekabetçi bir pozisyonda yer almasına imkan tanımaktadır."
"Yetkilendirilmiş Firmalar Her İki Ülkede de Aynı Haklara Sahip Olacak” Yetkilendirilmiş Yükümlü uygulamasının tüm faydalarından azami derecede istifade edebilmek için bu statünün diğer ülkelerde de tanınması gerektiğine dikkati çeken Yazıcı, Güney Kore'yle imzalanan anlaşmayı işaret ederek, şunları kaydetti: "Bu statünün diğer ülkelerde de tanınması, gümrüklerden gümrüklere etkin bir iş birliği niteliğindeki Karşılıklı Tanıma Anlaşmaları sayesinde olmaktadır. Bugün imzaladığımız anlaşma bu nedenle çok önemli. Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsündeki firmalarımız bugün Güney Kore'yle imzaladığımız anlaşma çerçevesinde her iki ülkede de aynı haklara sahip olacaklar. Yani biz onların "Yetkilendirilmiş Yükümlü" statüsündeki firmalarını tanıyacağız, onlar da bizim. Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsündeki bir firma Türkiye'de hangi haklara sahipse Güney Kore'de de aynı haklara sahip olacak. Anlaşma, Güney Kore ile olan ticari faaliyetlerimizi kolaylaştıracaktır."
 

 

 


Anlaşmanın Yararlar;  İmzalanan anlaşma sayesinde, yetkilendirilmiş yükümlü belgesi sahibi firmaların, anlaşmaya taraf ülkelerce güvenilir olarak kabul edilecektir. "Bu ülkelerle yapılacak ticarette daha az kontrole tabi olacaklar ve öncelikli kontrol gibi, taraf ülke tarafından sunulan kolaylıklardan faydalanacaklardır. Özel sektörümüzün artan rekabet kapasitesi ve uluslararası piyasadan daha etkin faydalanması ile ülkemizin refahına da dolaylı bir katkı sağlanmış olacaktır. Yetkilendirilmiş Yükümlü karşılıklı tanıma anlaşmaları, 2023'e giden süreçte ülkemizin, dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine yönelik birçok kazanım sağlayacaktır."
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ törende yaptığı konuşmada, bu anlaşma ile yetkilendirilmiş yükümlü statüsüne sahip firmaları uluslararası arenaya taşıdıklarını ve bu firmalara Türkiye'de tanınan hak ve yetkilerin diğer ülkelerde de geçerli olması için ilk adımı attıklarını ifade etti. Ticaret erbabına gümrüklerde özel kolaylıklar tanıyan yetkilendirilmiş yükümlü statüsünün kapsamlı yeniliklerle zenginleştirdiklerini anlatan Sayın Müsteşar ALTUNYALDIZ, iş ve ticaret dünyası için kuralların yeniden yazıldığını dile getirdi.  Ülkelerin ekonomik güçleri ve refah düzeylerinin onların küresel ticaretten aldıkları payla doğrudan ilişkili olduğunu
vurgulayarak, Türkiye'nin dış ticarette yakaladığı büyük ivme sayesinde küresel ekonomiye daha fazla entegre olmanın ve böylece daha fazla zenginlik ve refaha ulaşmanın kapısını araladığını kaydetti.
 

 

 

 


Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanı Baek Un-Chan, İstanbul'da Türkiye ile Güney Kore arasında ticari faaliyetleri artıracak olan bu imza töreninin gerçekleştirilmesinin büyük anlam taşıdığını belirtti. Güney Kore ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin 1957 yılında diplomatik ilişkiler kurulmasından bu yana devam ettiğini anlatan Sayın Un-Chan, 2013 yılında iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girdiğini ve ticaret hacminin bir önceki yıla göre yüzde 30 artış gösterdiğini ifade etti.

Konuşmalarının ardından Yetkilendirilmiş Yükümlü Karşılıklı Tanıma Anlaşması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ziya Altunyaldız ile Güney Kore Gümrük İdaresi Başkanı Sayın Baek Un-Chan tarafından imzalandı. 
 

 

 

 

 

 

 

 


14-15 Haziran 2014 tarihinde Sapanca’da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Müşavirleri Dernekleri 2014/1 Ortak Çalıştayı gerçekleştirildi;
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ başkanlığında, Gümrük Müşavirleri Dernekleri'nin üst yönetimlerinin katkılarıyla 14-15 Haziran 2014 tarihlerinde Sapanca’da ortak çalıştay toplantısı gerçekleştirildi. Çalıştaya derneğimize temsilen Yön. Kur. Başkanı Orhan KATTAŞ, Yön. Kur. Başkan Vekili Turgay ŞAHİN ve Yön. Kur. Veznedar Üyesi Rasim ŞENGÜL katılmıştır.

Çalıştaya katılan Müsteşarımız Sayın Ziya ALTUNYALDIZ konuşmasında; Bugün beşincisini gerçekleştirdiğimiz bu çağdaş yönetim modellerden biri olan çalıştayın aile birliği içinde sorunları yüz yüze aracı olmadan dış ticaretin önemli aktörlerinden olan derneklerimizin başkan ve üyeleri ile çözüme kavuşturulacağına inanıyorum dedi. İhracata dayalı büyüme modeli için iş dünyamıza önünü açacak olan, onlara rekabet şansı tanıyacak olan kamu kurumlarının yanında iş dünyamıza yol gösterici olan Gümrük Müşavirlerini dış ticaret müşavirliği alanına taşımaya ihtiyacımız var. İnisiyatif alan çözüme odaklanan ve çözümü mutlaka bulan bir anlayış ile çalışıyoruz. Özelikle merkezdeki anlayış ile taşradaki anlayışın paralel hale gelmesi gerekiyor. Yapılan işlemlerde standardı yakalamamız gerekiyor. Atacağımız her adımda paralel hareket edersek hedefimize daha hızlı ulaşma şansına sahip oluruz.
Dünya örneklerinde yetkilendirilmiş Yükümlü firmaları ile Gümrük Müşavirlerinin fonksiyonları asla düşmemiş, aksine üç dört puanlık artış gözlenmiştir. Yapılan her işlemlerde yeni fonksiyonlar ortaya çıkacak ve bu yeni fonksiyonlarda müşavir arkadaşlarımıza ihtiyacımız olacak buda yeni iş alanları oluşmasına neden olacaktır. Ayrıca gerçekleştirilen  Dünya’da YYS uygulamaları ve diğer gelişmeler  ile süreç analizleri çalışması ve sunumlarından  duyduğu memnuniyeti dile getiren Sayın Müsteşarımız tüm Dernek Yönetim Kurulu Başkanlarına ve Üyelerine gösterdikleri çalışma ve iş birliği için teşekkür etti.
 

 

 

 

 

 

 


ÇALIŞTAY GÜNDEM MADDELERİ
Gümrük İşlemleri Kolaylaştırma Yönetmeliğine dönük taleplerimiz,
Gereksiz işlemlerin kaldırılması, verimliliğin arttırılması, uygulamada birlikteliğin sağlanması ve maliyetlerin asgariye indirilmesi için iş süreç analizlerinin değerlendirilmesi,
Ulusal Transitte (NCTS) işlemlerinde beyan sahibi kutusunun açılması,
GÜVAS Protokolünün yenilenmesi ve Gümrük Müşavirlerinin GÜVAS dan daha etkin faydalanmalarının sağlanması ,
Beyanın bağlayıcılığı ve tahakkuk işlemlerinde sorumluluk GK 195/1 (GY 113 ve 186/1 Maddeleri)
Zayi Beyannamelerin “Aslı Gibidir” tasdik edilmesinde GK 241/6  Maddesi gereğince 8 kat ceza uygulanmaması,
Tam muafiyet kapsamında geçici ithal edilen eşyaya süre taleplerinde geriye dönük tescil tarihi itibari ile kısmı muafiyete dönüştürülerek KKDF, Gelir eksiği ve  faiz tahakkuk edilmesi ( 2010/9 sayılı genelge ) değerlendirilmesi,
Gümrük beyannamesinde birden fazla kalemin düzeltilmesinde her kalem için ayrı cezası uygulaması.
Hava yolu taşımalarında fiilen ödenen navlun ücreti yerine hiçbir yaptırımı olmayan IATA navlun tarifesindeki tutarların esas alınması,
YGM lerin yapacağı altışar aylık stok sayımlarında memur bulunması zorunluluğunun kaldırılması ( TASİŞ 2013/3 Sayılı Genelge )
Özet beyanlarda isim değişikliği taleplerinde Konsolosluk tasdikli mahreç yazısı istenmesi,
GK’nun 234/1.sinde belirtilen ithalat vergileri tanımının uygulamasına dönük görüş ve öneriler,
Çalıştay Toplantımıza Gümrük ve Ticaret Bakanlığından; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Cenap AŞÇI, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürü Sayın Harun USLU, Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Halit HANOĞLU, Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Kaptan KILIÇ, Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdür Vekili Sayın Ali İhsan MERDANOĞLU, İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Nevzat ER, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hayrettin COŞKUN, Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Murat KAHRAMAN, Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın İhsan İsmail YERTUTAN, Elektronik Gümrük İşlemleri Dairesi Başkanı Sayın Muhammet Ali BAYLAN, Transit Dairesi Başkanı Sayın Önder GÖÇMEN, Gümrük Müşavirleri Dairesi Başkanı Sayın Kadir TURSUN, Ticareti Kolaylaştırma Daire Başkanı Sayın Jale ARSLAN, Gümrük ve Ticaret Uzmanı Sayın Funda TEKE katılmıştır.
 

 

 

 

 


Gümrük Müşavirleri Derneklerinden; Sn. Aslıhan ÇELEBİ / Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aslıhan ÇELEBİ, Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Taşkın DALAY, Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdülbaki ŞİMŞEK, İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Turhan GÜNDÜZ, BUGUMDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Turgay ŞAHİN, İZMGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nikat KOBAŞ, MERGUMDER Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Osman UYSAL, İGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Serdar KESKİN, İGMD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Nizamettin AĞAR, İZMGMD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın M. Sabih AYGÜN, İGMD Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Sayın Mümin GÜNLER, MERGUMDER Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Fikret ÜNSAL, İGMD Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sayın Recai KARAKAZANCI, BUGUMDER Veznedar Üyesi Sayın Rasim ŞENGÜL, AGMD Üyesi Sayın Arif KÜMBÜL, İZMGMD Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Metehan ARTAN, İGMD Üyesi Sayın Zeynel TUTAR, İGMD Üyesi Sayın Kenan GÜLER, İGMD Üyesi Sayın Semih SÜTÇÜ, İGMD Üyesi Sayın M. Kurtuluş NEVRUZ, İGMD Hukuk Komitesi Üyesi Sayın Av. Ali DOĞAN katılımları ile gerçekleşmiştir.
 


21 Haziran 2014 Cumartesi günü BUGÜMDER 11. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvasının Finali gerçekleşti;
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile müştereken yapılan Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 11. Geleneksel Halı Saha Futbol Turnuvası 26 Nisan 2014 tarihinde Nilüfer Çim Halı Saha Spor Tesislerinde başlamış ve 21 Haziran 2014 tarihinde sona ermiştir. Gümrük camiasının kaynaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen turnuvada 19 takım başarılı bir şekilde mücadele etmiştir.
 

 

 

 

 

 

 

 


Turnuvamızda Şampiyonluk kupasını “BARSAN GLOBAL” takımı aldı. İkinci “ÜÇ-EN GÜMRÜK” takımı ve üçüncü “CAS ANTREPO-NEVRUZ” takımı olmuştur. Turnuvamızın en centilmen takımı ödülünü “BURSA GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜ”, performans ve onur ödülünü “AYHAN AŞIK” ve “SİRİUS GÜMRÜK” takımı almıştır. CAS ANTREPO-NEVRUZ takımından “Onur ÜÇÜNCÜ” Gol Kralı olmuştur.
   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

25 Haziran 2014 Çarşamba günü Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen İcra Kurulu toplantısına katıldık;
GÜVAS sistemi ile ilgili 25 Haziran 2014 Çarşamba saat 14.30 da Risk Yönetimi Kontrol Genel Müdürlüğünde yapılacak toplantı öncesinde toplantı konuları değerlendirilmek üzere Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde saat 12:00’de İcra Kurulu olarak toplantı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.
 

 

 

 


25 Haziran 2014 Çarşamba günü Ankara’da gerçekleştirilen GÜVAS Protokol Taslağı değerlendirmesi toplantısına katıldık;
Gümrük Veri Ambar Sistemi (GÜVAS) uygulamasının daha etkili kullanımı ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda saat 14:30’da gerçekleştirilen toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.


24 Temmuz 2014 Perşembe günü eski Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Süleyman TOSUN’a iftar ve veda yemeği düzenlendi;
Tayini nedeniyle Bölgemizden ayrılan Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Süleyman TOSUN’a 24.07.2014 tarihinde Yönetim Kurulunun katılımıyla İftar Yemeği düzenlenmiştir.
 

 

 

 

 

 


Sayın Süleyman TOSUN’a yemekte, görevleri süresince mesleğimiz ve meslektaşlarımıza gösterdiği anlayış, Derneğimiz ve kurumumuz arasındaki işbirliği, sorunların çözümüne yönelik yaklaşımı nedeniyle teşekkür plaketi takdim edilmiş


02 Eylül 2014 Salı günü Gemlik Gümrük Müdür V. Sayın Derviş TEKLİ’ye Yönetim Kurulu olarak ziyaret gerçekleştirildi;
Gemlik Gümrük Müdür V. Sayın Derviş TEKLİ 25.08.2014 tarihinde görevine yeni başladığından 02.09.2014 tarihinde Yönetim Kurulu olarak kendilerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunulmuştur.


Serbest Bölge Bilgi İşlem Odasında tadilat yaptırıldı;
Serbest Bölge Bilgi İşlem Odasında bulunan 3 adet bilgisayardan 2’si çalışmıyordu, eski kırık sandalyeler ve eski bozuk masalar kullanılıyordu. 4 adet yeni masa yaptırıldı ve 3 adet yeni sandalye alındı. Bilgisayarlar onarıldı ve 3 bilgisayarda kullanıma hazır hale getirildi. 4 adet masa, 3 adet kapaksız asma dolap/raf yaptırıldı.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.bugumder.org web sitemiz yenilendi;
Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği web sitemizin yenilenme çalışmaları Concept Academie Bilişim tarafından tamamlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 


21 Ekim 2014 Salı günü Eskişehir Lojistik Zirvesine katıldık;
Ana teması “Uluslararası rekabet için yenilikçi lojistik” olan Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) ve Lojistik Derneği (LODER) işbirliği ile Eskişehir Valiliğinin himayelerinde 21.10.2014 tarihinde Dedepark Otel Eskişehir’de 09:00-14.30 saatleri arasında “Eskişehir Lojistik Zirvesi” düzenlenmiştir.
Zirvenin açılışına; Eskişehir Valisi Sayın Güngör Azim TUNA, Bilecik Valisi Sayın Ahmet Hamdi NAYİR, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Naci GÜNDOĞAN, Odunpazarı Kaymakamı Sayın A. Selim PARLAR, Tepebaşı Kaymakamı Sayın Mustafa ÜNALDI, BEBKA Genel Sekreteri Sayın Tamer DEĞİRMENCİ, sanayiciler, işadamları, öğrenciler ve çok sayıda davetli katılmıştır. Eskişehir Lojistik Zirvesine Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ katılmıştır.
 

 

 


Rekabetin arttığı dünyada, küresel değişimlere ayak uydurmak ve iletişimi sağlamak için hız unsuru büyük önem arz etmektedir. Hızdan kasıt, kaynakların ve ürünlerin tam zamanında ve düşük maliyetle alıcılara ulaştırılmasıdır.  Günümüzde sınaî ve ticarî firmaların ulusal ve uluslararası ölçekte sürdürülebilir rekabet edebilmesini sağlamak, bölgesel ve uluslararası ticaret ve ekonominin gelişmesine katkıda bulunmak amacı ile ülke politikalarında lojistik sektörüne yönelik olarak yatırım planları hız kazanmıştır.
Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kolay erişim imkânı sağlayan avantajlı bir coğrafi konumunun olması, ülkemizi önemli bir üs haline getirmektedir.
 

 

 

 


Ana teması “Uluslararası rekabet için yenilikçi lojistik” olan zirvede; “Lojistikte Yeni Trendler”, “Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistikte Yenilikçi Bilişim Uygulamaları” panelistler tarafından katılımcılara anlatıldı.
Programın sonunda Vali Tuna ve Vali Nayir, zirveye verdikleri katkılardan dolayı panelistlere teşekkür plaketi verdi.
 

 

 

 

 

 

 


24 Ekim 2014 Cuma günü Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen İcra Kurulu toplantısına katıldık;
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 24.10.2014 tarihinde İcra Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ, Başkan Vekilleri Sayın Ömer ÖZDEMİR ve Sayın Turgay ŞAHİN katılmıştır.

İCRA KURULU Toplantısı Gündemi
1. Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi,
2. 2009/12 sayılı Genelge, Dökme eşya noksanlığı,
3. GM ve GMY üyelerin liman sahasına girememeleri,
4. Tarım ve DTS uygunluk belgelerinin devir uygulaması,
5. Gümrük Kanunu 234/3 maddesinin uygulanması,
6. İhtisas Gümrüğü uygulamaları,
7. Kaçakçılık Kanunu 3üncü madde 2inci fıkrası,
8. Özet beyan risk analizi,
9. BİLGE programında uzaktan düzeltme yapılabilmesi,
10. Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde değişiklik,
11. GM ve GMY üyelere yönelik Bakanlıkça eğitim verilmesi,


 

 

 

 

 

İnegöl Gümrük Müdürlüğü Veri Giriş Salonuna yazıcı alındı;
İnegöl Gümrük Müdürlüğü Veri Giriş Salonuna 1 adet OKI ML5100FB marka yazıcı alınarak kurulum ve sistem adaptasyonu yaptırıldı.

Bursa, Gemlik, Mudanya ve İnegöl Veri Giriş Salonlarındaki ekipmanlarda dönem dönem bazı iyileştirmeler yapılmakta yada yenileri alınmaktadır. Ancak alınan yazıcıların çeşitli nedenlerle sürekli arıza yapması, problemi bizler açısından rahatsız edici bir noktaya getirmektedir. Özellikle arıza durumlarında yaşanan aksaklıkların giderilmesini sağlamak amacıyla da bilgisayar ve yazıcılar için bakım sözleşmesi yaptırılarak periyodik olarak elden geçirilmeleri sağlanmaktadır.
Veri Giriş Salonlarında iş takibi yapan meslektaşlarımızın bu hizmetlerden yararlanması ve bu hizmetlerin sağlıklı bir şekilde devamlılığı için bu yapıların temiz kullanılması ve hepimiz tarafından sahiplenilmesi, kullanılan eşyaların hepimizin olduğu bilinci ile hareket edilmesi, korunup-gözetilmesi büyük önem arz etmektedir.


27 Ekim 2014 Pazartesi günü Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Hizmeti ile ilgili TÜRKKEP ile Kurumsal İşbirliği sözleşmesi imzalandı;
28036 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Tebligat (e-tebligat) ile ilgili yasal düzenlemeler uyarınca; tebligatların elektronik ortamda gönderilebilmesi için KEP adresine ihtiyaç duyulduğundan, yetkili kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS) kurumlardan KEP adresleri alınması gerekmektedir.
Derneğimizce konu ile ilgili çalışmalar yapılmış ve bu aşamada taleplerimizi en uygun şekilde karşılayan TÜRKKEP ile (ortak satın alma kapsamında üyelerimize ve onların iş yaptığı firmalara liste fiyatlarından %20 özel indirim sağlayan) kurumsal iş birliği sözleşmesi imzalamıştır.
Söz konusu kurumsal iş birliği ile üyelerimiz KEP hizmetlerinin yanında e-imza, e-fatura, e-defter, e-mutabakat, e-arşiv ve benzeri yasal geçerli e-hizmetlerin alımlarında %20 özel indirimden ve katma değerli bazı ilave hizmetlerden de ücretsiz yararlanabileceklerdir.


01 Kasım 2014 tarihinde İnegöl’de bulunan TIR Parkı ile ilgili 3 Ar Taşımacılık ile Sözleşme imzalandı;
İnegöl Gümrük Müdürlüğü’nün yakınında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No:3 adresinde bulunan ve 3 Ar Taşımacılık tarafından işletilen TIR Parkı ile, 01.11.2014 tarihinde isim hakkı verilmek üzere 3 yıllığına sözleşme imzalanmıştır. Derneğimiz bu çalışmamız ile birlikte finansal açıdan geçmiş yıllara nazaran çok daha rahat bir konuma gelecektir.
 

 

 

 

 

 


15 Kasım 2014 Cumartesi günü İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tarifesi Toplantısına katıldık;
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 28.10.2014 tarih 00003587392/161.02.03 sayılı 2015 yılı “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” ile “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi”nin tespiti ile ilgili çalışmalar yapılmak üzere, İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 15.11.2014 tarihinde 17:30-17:30 saatleri arasında Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Gümrük Müşavirleri Derneklerinin katılımıyla 2015 yılında uygulanacak Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifelerinin değerlendirilmesi konulu toplantı yapılmıştır. Toplantıya Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Başkan Vekili Sayın Turgay ŞAHİN katılmıştır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


20 Kasım 2014 Perşembe günü İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde gerçekleştirilen Toplantıya katıldık;
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 20.11.2014 tarihinde saat 11:00’de Sivil Toplum Kuruluşları ile yapılacak toplantı öncesinde Dernekler ortak toplantısı yapılmıştır.
Devamında saat 14:00’de TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD ve Gümrük Müşavirleri Derneklerinin katılımıyla 2015 yılında uygulanacak Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifelerinin değerlendirilmesi konulu toplantı yapılmıştır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Toplantıda Asgari Ücret tarifesine, %11 yeniden değerleme oranına ilave olarak %4 lük refah payı ile birlikte Ortalama %15 civarında bir artış beklendiği, ayrıca TSE, DTS, Tarım, TAREKS vb. ücretlerin mutlaka Asgari Ücret Tarifesinde gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Toplantılara Derneğimizi temsilen Yön. Kur. Başkanı Sayın Orhan KATTAŞ ve Yön. Kur. Başkan Vekili Sayın Ömer ÖZDEMİR katılmıştır.

 

 

 

 

 


01 Aralık 2014 Pazartesi günü Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinde gerçekleştirilen Asgari Ücret Tarifesi Toplantısına ve Bakanlık ziyaretlerine katıldık;
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği ev sahipliğinde 01.12.2014 tarihinde Derneklerimizce oluşturulan “Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi” beş Dernek başkanınca imza altına alınmak üzere toplantı yapılmıştır.
Aynı gün Gümrükler Genel Müdürü Sayın Cenap AŞÇI ve Müsteşar Yardımcısı Sayın Remzi AKÇİN makamlarında ziyaret edilmiştir.

02 Aralık 2014 Salı günü Dernek Merkezinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile Toplantı yapılmıştır;
2 Aralık 2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile ilgili 02.12.2014 Salı günü saat 16:00’da Dernek Merkezinde Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri ile Toplantı gerçekleştirilmiştir. Tebliğ ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır.


Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliğ ile ilgili alınan kararlar
1. Gümrük Genel Tebliği (Seri No:5) ile yapılan değişiklik hakkında hem bireysel hem de Dernekler olarak ayrı ayrı dava açılarak, Hukuki mücadelenin başlatılması,
2. Yapılan sözleşmelerin,  çalışan personelin durumunun değerlendirilmesi ve sonuçlarının yaratacağı  olumsuz tablo değerlendirilmiştir,
3. Ses getirecek eylem kararları alınmıştır.
4. Sanayiciler açısından doğacak sıkıntılar ele alınmış ve bu sıkıntıların sanayiciye aktarılmasına karar verilmiştir.
5. STK'lar ile durum paylaşımı yapılıp, destek alınmasına karar verilmiştir.
6. Görsel ve Yazılı basınla kamuoyunda bilinç oluşturulması ve destek istenmesine karar verilmiştir.
7. Başbakan, Bakan ve İl Başkanları ile siyasi girişimlerde bulunulmasına karar verilmiştir.
 
 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


09 Aralık 2014 Salı günü Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hasan EKEN Dernek Merkezinde Yönetim Kuruluna ziyarette bulundu;
Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hasan EKEN ile Bölge Müdür Yardımcıları Sayın Ayhan YAZICI ve Sayın İhsan ÖZGÜR 09.12.2014 tarihinde saat 09:00’da Dernek Merkezinde Yönetim Kuruluna ziyarette bulunmuştur. Ziyarette Gümrük idarelerinde iş ve işlemlerimiz ile ilgili bilgi alışverisinde bulunulmuştur.
Ayrıca 2 Aralık 2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" değerlendirilmiştir.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


19 Aralık 2014 Cuma günü Gümrük Müşavirleri Dernek Başkanları tarafından Bakanlıkta ziyaretler gerçekleştirildi;
Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir ve Mersin Dernek Başkanları olarak Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığında Bakan Yardımcısı Sayın Fatih METİN ve bürokratlar ile görüşmeler yapılmış ve mağduriyetler anlatılmıştır.
 

 

 

 

 

 

 

 

 


Güm. Müş. Ön Eleme ve Güm. Müş. Yardımcılığı sınavlarına girecek adaylara Konaklama ve Ulaşım organizasyonu yapılmıştır;
28 Aralık 2014 tarihinde Ankara’da saat 10:30’da gerçekleştirilen Gümrük Müşavirliği Ön Eleme ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı sınavlarına giren adaylara yol ve kalacak yer konusunda yardımcı olabilmek adına 2013 yılında olduğu gibi bu yılda konaklama ve ulaşım konusunda Afiş Tur ile bir çalışma yapılmış ve Afiş Tur tarafından ulaşım ve konaklama organizasyonu gerçekleştirilmiştir.


Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ile ilgili Dava açıldı;
2 Aralık 2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan "Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili çok olumsuz sonuçlar ortaya çıkmıştır. 5 Dernek olarak Tebliğ ile ilgili Danıştay 15. Daireye Tebliğ'in 4’üncü maddesi ile Geçici 1’inci maddesinin iptali yürütülmesinin durdurulması istemi ile dava açılmıştır. Söz konusu dava ile ilgili olarak Danıştay 15. Daire tarafından yürütmenin durdurulması istemlerinin bu aşamada, davalı idarelerin savunması veya 08/12/2014 tarih ve E:2Ö14/9839 sayılı ara kararına cevap alındıktan ya da yasal savunma süresi ve ara karara cevap süresi geçtikten sonra yeniden bir karar verilinceye kadar yürütmenin durdurulmasına 18.12.2014 tarihinde karar verilmiştir.
 

 

 

 

 

 


31 Aralık 2014 Çarşamba günü Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifeleri yayınlandı;
T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 30.12.2014 tarihli 2014/31 sayılı Genelge ve eki 2015 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi ve Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları ile 30.12.2014 tarihli 2014/32 sayılı Genelge ve eki 2015 yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi yayımlandı.

07–08 Ocak 2015 tarihlerinde Bölge Müdürlüğü ve Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine Yönetim Kurulu olarak Yeni Yıl ziyaretleri gerçekleştirildi;
07.01.2015 Çarşamba günü saat 10:00’da Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Hasan EKEN’e devamında saat 11:00’de Bursa Gümrük Müdürü Sayın Haşim MIDIK’a, 08.01.2015 Perşembe günü saat 11:00’de Mudanya Gümrük Müdürü Sayın Abdullah SÜZER’e, saat 13:30’da Gemlik Gümrük Müdürü Sayın Temel Sıtkı EYÜPOĞLU’na Yönetim Kurulu olarak “Yeni Yıl” ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
 

 

 

 


23 Ocak 2015 Cuma günü gerçekleştirilen Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemi kullanımı ile ilgili eğitime katıldık;
Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemi 15.12.2014 tarihi itibariyle uygulamaya konulacaktır. Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistemi’nin kullanılmasında Derneğimiz çalışanları Nilgün YENEN ve Elif AVCI yetkilendirilmiştir. Gümrük Müşavirleri Bilgi Sistem Programının etkin ve doğru kullanılabilmesi için 23.01.2015 tarihinde 10:00-18:00 saatleri arasında Bakanlık merkezinde gerçekleştirilen eğitime Dernek personeli Elif AVCI katılmıştır.
 

 

 


26 Ocak 2015 Pazartesi günü Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Dünya Gümrük Günü yemeğine katıldık;
Bursa Vali Yardımcısı Sayın İbrahim AVCI, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Sayın Muhammet AYDIN, Bölge Müdürü Sayın Hasan EKEN, Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, Bağlantı İdareleri Müdürleri ve gümrük personelinin katılımı ile 26 Ocak 2015 taraihinde saat 19:30’da Seyami Usta Restaurant’ta Bölge Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen Dünya Gümrük Günü yemeğine Yönetim Kurulu olarak katılım sağlanmıştır.
Yemekte Bölge Müdürümüz Sayın Hasan EKEN Bölge Müdürlüğümüzün yıl içerisindeki faaliyetleri hakkında bilgiler vermiştir. Program konuklara ikram edilen yemekle sona erdi.
 

 

 

 

26 Ocak 2015 Pazartesi günü İcra Kurulu olarak Gümrük Camiamızın Dünya Gümrük Gününü Kutladık;
Gümrüklerin işleyişi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla kutlanan Dünya Gümrük Günü'nün 2015 Yılı için ise Paydaşları bağlayacak kapsayıcı bir yaklaşım sloganıyla Dünya Gümrük Örgütü “Koordineli Sınır Yönetimi” teması işlenmektedir.
Gümrük Müşavirleri Dernekleri İcra Kurulu olarak tüm meslektaşlarımızın ve camiamızın Dünya Gümrük Gününü Kutladık.
 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

2013–2015 YILI
İSTATİSTİKİ BİLGİLERİ

YÖNETİM KURULU TOPLANTI SAYISI 49

ALINAN KARAR SAYISI 780
TÜRKİYE GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ 13
DERNEKLERİ İCRA KURULU VE
ORTAK TOPLANTISI SAYISI2013 yılı Gelen Evrak Sayısı 1170

2013 yılı Giden Evrak Sayısı 1237

2014 yılı Gelen Evrak Sayısı 1510

2014 yılı Giden Evrak Sayısı 1824

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER


DERNEĞİN KURULUŞ AMACI VE NİTELİĞİ:

MADDE 1 - Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi ve Gümrük Yönetmeliğinin 838 inci maddesi hükümlerine istinaden görev yapmak ve mensuplarının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, Gümrük Müşavirliğinin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ve iş sahipleri ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere, mesleki disiplini, saygınlığı ve ahlakı korumak maksadıyla kurulmuş bir mesleki teşekküldür.

DERNEĞİN MERKEZİ:

MADDE 2 - Derneğin merkezi Bursa’dır.

TABİRLER VE TANIMLAR:

MADDE 3 - Bu tüzükte geçen;
a) Müsteşarlık deyimi, Gümrük Müsteşarlığını,
b) Başmüdürlük deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununun geçici 6 ncı maddesi gereğince gümrük müşavirlerinin bağlı bulunduğu Gümrükler Başmüdürlüğünü,
c) İdare deyimi, Başmüdürlüğe bağlı gümrük birimlerini,
d) Kanun deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanununu,
e) Yönetmelik deyimi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’na göre çıkarılan Gümrük Yönetmeliğini, İfade eder.

ÜYELİK:

MADDE 4 - Derneğin üyeleri Gümrük Kanunu’nun 225 ve 226 ncı maddelerinin verdiği yetki doğrultusunda gümrük idarelerinde gümrük işlemlerini takip etme yetkisini haiz olan ve gümrük müşavirliği izin belgesine sahip olan Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavirleri yanında çalışıp onun adına iş takip eden ve gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesine sahip Gümrük Müşavir Yardımcılarıdır.
Tüm dernek üyeleri, 12 maddeden oluşan Gümrük Müşavirleri Etik Değerler Ulusal Bildirge’nde yazan, etik değerlerle ilgili kurallar manzumesini kabul etmiş sayılır. Yeni üye olan herkese Gümrük Müşavirleri Etik Değerler Ulusal Bildirgesi verilir. Üyelerin Görev ve Sorumlulukları;
4458 sayılı Gümrük Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelik, yürürlükteki mevzuat ve yapılan değişiklikler doğrultusunda hareket etmek,
Genel Kurul toplantılarına katılmak,
Dernek tarafından tertip edilen sosyal ve mesleki toplantılara katılım sağlamak,
Üye aidatlarını her yılın Haziran ve Aralık ayı sonuna kadar iki eşit taksitte ya da aylık eşit taksitlerle ödemek (Her yılın sonunda ödenmesi gereken aidat borcunu ödemeyenler hakkında Dikkati Çekme cezası uygulanır. İkinci Mali Yılsonuna kadar üyelik aidat borçlarının tamamını ödemeyenler hakkında üyelikten çıkarılmasına yönelik gerekli yasal işlem başlatılır.)

GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN TANIMI VE GÖREVİ:

MADDE 5 - Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden ve sonuçlandıran ve kendilerine Gümrük Müsteşarlığınca gümrük müşavirliği izin belgeleri verilen kişilere “Gümrük Müşaviri” denir. Gümrük Müşaviri, görevini kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yürütür.
GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN HAKLARI, GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI:

MADDE 6 - Gümrük Müşavirleri, 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtildiği şekilde gümrük işlemini takip ederek sonuçlandırır. Gümrük Müşavirleri vekaletnameleri bulunmadıkça mal sahipleri adına beyanda bulunamayacakları gibi diğer gümrük işlemlerini de takip edemezler.

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARININ TANIMI VE GÖREVİ:

MADDE 7 - Gümrük Müşavir Yardımcıları, bir Gümrük Müşavirinin yanında çalışır ve onun adına gümrükte iş takip eder. Kendilerine Gümrük Müsteşarlığı tarafından gümrük müşavir yardımcılığı izin belgesi verilir.

GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARINI BİLDİRME ZORUNLULUĞU:

MADDE 8 - Gümrük Müşavirleri, yanlarında çalışan Müşavir Yardımcıları ile staj amacıyla çalışan personelin yanlarından ayrılmaları halinde bunlar için ilişik kesme belgesi düzenler ve yanlarında çalışmaya başlayacaklardan da bu belgeyi arar. İlk defa çalışmaya başlayacaklar için bu şart aranmaz. Müşavir Yardımcılarının ve staj amacıyla çalışan personelin yanlarında çalışmaya başlama ve ayrılmaları ilgili Gümrük Müşaviri tarafından ertesi gün Gümrük Müşavirleri Derneğine, Gümrük Müşavirleri Derneği tarafından da Gümrükler Başmüdürlüğüne bir hafta içinde yazı ile bildirilir.

İZİN BELGESİ VERİLMESİ:

MADDE 9 – a) Gümrük Kanunu gereğince Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarına Gümrük Müsteşarlığı tarafından izin belgesi verilir. Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ancak izin belgelerini aldıktan sonra mesleki faaliyette bulunabilir.
b) Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgeleri alan üyelere Dernek tarafından üyelikleri belirleyen bir kimlik kartı verilir.
c) Müsteşarlıkça verilen ve ilgili Derneklere gönderilen Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı İzin Belgeleri, adayların Derneğe üyeliklerini müteakip Derneklerce imza karşılığı teslim edilir.

İKİNCİ BÖLÜM
İDARİ HÜKÜMLER

ÇALIŞMA YERİ VE VERGİ DAİRESİ HESAP NUMARASI BİLDİRME MÜKELLEFİYETİ:
MADDE 10 - Her Gümrük Müşaviri, Derneğe kayıt olduğu tarihte Dernek bölgesinde çalışma merkezi ittihaz ettikleri yeri, bu yerin değiştirilmesi halinde de yeni adresi ve vergi kimlik numarasını en geç 15 gün içinde, yazılı olarak Gümrükler Başmüdürlüğüne ve Derneğe bildirmek zorundadır.
Gümrük Müşavirliği mesleğinin tüzel kişilik oluşturularak yürütülmesi halinde de durumun tüzel kişilik ortaklarınca aynı şekilde Başmüdürlüğe ve Derneğe bildirilmesi zorunludur.
SİCİL DOSYASI:
MADDE 11 - Derneğe kayıtlı bulunan her Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcısı için Dernekte bir sicil dosyası açılır. Bu dosyaya üye hakkındaki bütün yazışmalar konulur.
Üye gümrük müşaviri veya gümrük müşavir yardımcısının çalışma yerini değiştirerek başka bir Gümrük Müşavirliği Derneğine nakli halinde, suret dosyası da naklonulan derneğe gönderilir.
Derneğe üye olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları her yılın ilk ayı içerisinde üye sicil kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Güncellenmiş sicil dosyaları Dernekçe liste halinde her yılın ikinci ayı içerisinde Başmüdürlüğe bildirilir. İŞ TAKİBİ YETKİSİ:
MADDE 12 - Eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin gümrük işlemleri, dolaylı temsil yoluyla, eşya sahiplerince verilmiş noter tasdikli vekaletnameyi haiz Gümrük Müşavirlerince takip olunur. Derneğe üye olmayan veya geçici olarak mesleki faaliyetten alıkonan veya meslekten çıkarılan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları iş takibi yapamazlar. Gümrük Müşavir Yardımcıları Gümrük Müşavirinin aldığı işlerde, Gümrük Müşavirinin adına iş takibi yapabilir, Gümrük Müşavirleri adına küşad ve muayenelerde hazır bulunabilirler ve gümrük yükümlülüğü sona ermiş eşyaları bulundukları yerden teslim alabilirler. Ancak, eşya sahipleri adına sözlü, yazılı istek veya itirazlarda bulunamaz ve eşya sahipleri adına yapılacak tebligatı kabul edemezler.
GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİR YARDIMCILARI İÇİN ÜYE KAYIT DEFTERİ VE LİSTE DÜZENLENMESİ:
MADDE 13 - Derneğe üye olan Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları sıra numarası altında Müsteşarlıktan verilen izin belgesi numaraları, ad ve soyadları ile iş ve kanuni ikametgah adresleri belirtmek suretiyle ayrı ayrı özel defterlerine kayıt yapılır. 
Bu kayıtlar yukarıda belirtildiği şekilde gerektiğinde bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak tutulabilir.
ÜYELERİN DERNEKTEN ÇIKARILMASI VE KAYITLARININ SİLİNMESİNİ GEREKTİREN HALLER:
MADDE 14 - Aşağıda yazılı hallerde Gümrük Müşavirinin veya Gümrük Müşavir Yardımcısının dernekten kaydı silinir ve ilişiği kesilir.
a)Gümrük Müşavirliği veya Gümrük Müşaviri Yardımcılığı izin belgesinin iptali,
b)Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısının meslekten isteği ile ayrılması,
c)Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısının ölümü,
YENİDEN DERNEĞE KAYDOLMA:
MADDE 15 - Dernekten çıkarılan ve kaydı silinen Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısı, dernekten çıkarılma ve kaydının silinmesini gerektiren hallerin sona erdiğinin ispatı üzerine yeniden derneğe kaydolma hakkını kazanır. Derneğe yeniden kaydolmasına karar verilen Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısından tekrar giriş aidatı alınmaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DERNEK ORGANLARI

DERNEK ORGANLARI:

MADDE 16 - Derneğin organları:
a) Genel Kurul,
b) Yönetim Kurulu,
c) Denetim Kurulu,
d) Disiplin Kurulu,
e) Danışma Kurulu’ndan ibarettir.

GENEL KURUL TOPLANTILARI:

MADDE 17 - Genel Kurul Derneğin en yüksek organı olup, Dernek üyelerinden oluşur.
Genel Kurul, iki yılda bir Ocak ayı içinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır gündemindeki konuları görüşür. Yönetim ve Denetleme Kurulları’nın gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Denetleme Kurulunun isteği veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine Sulh Hukuk Hakimi Dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.


GENEL KURUL TOPLANTILARINA ÇAĞRI:

MADDE 18 - Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden gündemi, yeri, günü ve saati mahalli bir gazetede ilan edilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir.

İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılacak zaman 1 haftadan az olamaz. Gümrük Müsteşarlığı, Genel Kurul toplantısında gözlemci görevlendirebilir. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile toplantı gündemi, toplantı gününden en az 15 gün önce mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bir yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılabilecek üyeleri gösteren liste de eklenir. 

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç 2 ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır ve toplantı ikinci fıkra esaslarına göre duyurulur. Ayrıca, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

ÜYELERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA KATILMASI:

MADDE 19 - Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan tüm Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşaviri Yardımcıları gerek olağan gerekse olağanüstü Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahiptir.

TOPLANTI YERİ:

MADDE 20 - Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezinin bulunduğu ilde yapılır.

TOPLANTI YETER SAYISI:

MADDE 21 - Genel Kurul, Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından aşağı olamaz.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILMA USULÜ:

MADDE 22 - Dernek Genel Kurul toplantıları, ilanda belirtilen, mahallin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına bildirilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek, toplantı yerine girerler. 21 inci maddede belirtilen yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip, toplantıyı idare etmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Katipler Genel Kurul Tutanağını düzenler. Bu tutanaklar Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Ayrıca bir örneği Gümrük Müsteşarlığına gönderilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR:

MADDE 23 - Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yazılı maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilen konuların da gündeme alınması zorunludur.
Toplantıda kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile verilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 24 - Genel Kurulun görev ve yetkileri;

a) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını ve bilançoyu tetkik, tasdik ve Yönetim Kurulunun o devreye ait kararlarını ibra etmek,
b) Dernek tüzük değişiklik tekliflerini karara bağlamak, (Bu değişiklik Gümrük Müsteşarlığına bildirilir ve Müsteşarlığın tasdikinden sonra yürürlüğe girer.)
c) Derneğin ikameti, amacı ve faaliyetleri için bina satın alınması veya satılması için karar vermek,
d) Derneğin senelik bütçesini tetkik ve tasdik etmek,
e) İki yılda bir Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurullarını seçmek ve o dönem için Yönetim Kurulu üye sayısını tespit etmek,
f) Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurulları görevlilerine gereği halinde huzur hakları verilmesi için karar almak ve miktarlarını tespit etmek,
g) Gerektiğinde kendi bünyesinde yardımlaşma ve mesleki dayanışma sandığı kurulması için karar almak,
h) Mali Genel Kurulun her yıl değil, Olağan Genel Kurul ile birlikte 2 yılda bir yapılmasına,
i) Derneğin feshine dair teklifi karara bağlamak,

OYLAMA USULÜ:

MADDE 25 - Genel Kurulda Yönetim, Danışma, Disiplin ve Denetleme Kurullarının seçimi gizli oy, açık tasnif esaslarına göre yapılır. Eşit oy alanlar arasında kura çekilir.
Kurullara seçilecek Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcıları ayrı listelerde ve ayrı sandıklarda oy kullanan kendi temsilcileri tarafından seçilirler.
Oylar, oy verenin kimliğinin tespit edilmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır. Oylar, üzerinde Dernek mührü bulunan ve oy verme sırasında Sandık Kurulu Başkanı tarafından verilecek mühürlü zarfa konulmak suretiyle kullanılır.
Seçim süresinin sonunda, seçim sonuçları tutanakla tespit edilir. Sandık Kurulu Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır. Birden fazla Sandık Kurulu bulunması halinde tutanaklar Divan Başkanlığınca birleştirilir ve sonuçlar ilan edilir. Kullanılan oylar ve diğer belgeler tutanağın bir örneği ile birlikte üç ay süreyle saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına tevdi edilir. Ayrıca, Genel Kurul toplantısında mevcut üyelerin üçte biri tarafından, gündemde yer alan hususlar hakkında gizli oy verilmesi teklif edilirse, oylama gizli yapılır.

YÖNETİM KURULU TEŞKİLİ:

MADDE 26 - Dernek başkanı ve Yönetim Kurulu, Derneğin idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu, başkan ile birlikte en az yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin en fazla üçü Gümrük Müşavir Yardımcılarından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı ve vekillerinin Gümrük Müşaviri olması zorunludur. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeleri Gümrük Müşavirlerinin oylarıyla, Gümrük Müşavir Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeleri ise Gümrük Müşavir Yardımcılarının oylarıyla seçilir. Yönetim Kurulu üye sayısı kadar yedek üye seçilir. Genel Kurulca her seçimden önce Yönetim Kurulu üye sayısı yediden az ve on birden fazla olmamak üzere tespit edilir.

DERNEK BAŞKANININ SEÇİMİ:

MADDE 27 - Yönetim Kurulu, Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyelerinden birini Dernek Başkanı seçer.

YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ:

MADDE 28 - Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçimi birlikte yapılır. Asil üyelikler için en çok oy alanlar Yönetim Kuruluna girer. Yedek üyelikte en çok oy alanlar sırasıyla yedek üye olurlar.
Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerinden en fazla üçer adedi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir.
Yönetim Kurulunda boşalma oldukça Gümrük Müşavirlikleri Yönetim Kurulu Üyeliklerine yedek Gümrük Müşavirlerinden, Gümrük Müşavirleri Yardımcıları Yönetim Kurulu Üyeliklerine yedek Gümrük Müşavir Yardımcılarından birisi göreve başlar. Gümrük Müşaviri Yönetim Kurulu Üyeliği, Gümrük Müşavir Yardımcıları tarafından doldurulamaz.
Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerle doldurulmasından sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul, mevcut Yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahalli Sulh Hukuk Hakimi tarafından Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişi bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirilir.
Müşavir Yardımcısının, Müşavir olması halinde Yönetim Kurulu Üyeliği düşer.

DERNEK BAŞKANININ GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 29 - Derneği bütün resmi dairelerde ve üçüncü şahıslara karşı Dernek Başkanı temsil eder.
Derneğe karşı veya Dernekçe açılan davalarda Dernek Başkanı davacı veya davalı olarak bizzat veya temsilen bulunur. Başkan, bu yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Yönetim Kurulu üyelerinden bir veya birkaçına verebilir. Başkanın bulunmadığı toplantıya başkan vekillerinden biri Başkanlık eder.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 30 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu seçimi müteakip üç gün içerisinde toplanarak görev taksimi yapar. Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır.
İlk toplantısında Başkan, iki Başkan Vekili, Genel Sekreter, Sayman ve Veznedar, Kurul üyeleri tarafından seçilir.
b) Derneğin amaçlarına ve tüzüğüne uygun çalışma programı yapar.
c) Derneğin genel işlemlerinden ve bunların tüzüğe uygunluğundan sorumludur.
d) Dernek personelini tayin eder ve işten çıkarır.
e) Yıllık çalışma raporunu, bilançosunu, yeni yıl bütçesini ve personel kadrosunu düzenler ve Genel Kurula sunar.
f) Derneğin gelişmesi ve gelirlerinin artırılması için gerekli her türlü çalışmaları yapar.
g) Disiplin Kurulunca alınmış kararları uygular.
h) Dernek üyelerinden, bu tüzük hükümlerine uymayanları Disiplin Kuruluna sevk eder.
i) Derneğin değişik konularındaki çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında danışman olarak yeteri kadar üyeyi yardımcı olarak seçer ve değişik konular için gerekli komisyonları kurar.
j) Kanunen tutulması gerekli defterleri usulüne uygun olarak tutar.
k) Dernek personelinin kanunen tabi oldukları veya olacakları sigorta veya sosyal kurumlarla olan ilişkilerini düzenler.
l) Kanun ve tüzüğün gerektirdiği bütün işleri yapar.
m) Dernek üyelerinin meslek icrası yönünde uğradıkları haksız işlem ve uygulamalarda veya gerektiğinde kanuni kovuşturmalarda idari ve hukuki yardımı sağlar.
n) Her mali yıl itibariyle gümrük işlemlerinin takibine ilişkin asgari ücretlerini tespit eder. Genel Kurulca kabul edildikten sonra Gümrük Müsteşarlığının tasdikini müteakip uygulamaya koyar.
o) 14 üncü madde ile ilgili kararları alır.
p) Amacına uygun davalar açar ve açılan davalara müdahil olur.
r) Dernek üyeleri arasındaki ilişkileri düzenler ve sektörel ve mesleki konularda haksız rekabeti önlemeye yönelik çalışmalar yapar.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

MADDE 31 - Yönetim Kurulu, üyelerinin üçte iki çoğunluğu ile toplanır ve gündeminde bulunan maddeleri görüşüp çoğunlukla karara bağlar. Yönetim Kurulu toplantılarına, aksine karar verilmedikçe, kurul üyelerinden başka kimse katılamaz. Geçerli mazereti olmadan üst üste üç toplantıya gelmeyen üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

DİSİPLİN KURULU:

MADDE 32 - Disiplin Kurulu beş asıl ve beş yedek üyeden kurulur ve Genel Kurul tarafından gizli oyla dernek üyeleri arasından seçilir. Asıl ve yedek üyelerden birer tanesi Gümrük Müşavir Yardımcıları arasından seçilir. Disiplin Kuruluna seçilmek için üyelerin 40 yaşını doldurmuş ve en az 5 yıldır Gümrük Müsteşarlığı’nca verilmiş izin belgesi sahibi olmaları gerekir.

DİSİPLİN KURULUNUN GÖREVLERİ:

MADDE 33 - Disiplin Kurulu, bu tüzükte kayıtlı amaçlara uymayan, üyelik görevlerini yerine getirmeyen, mesleğin onur ve itibarını zedeleyici şekilde icraatta bulunanlar hakkında tüzükte belirtilen cezaları vermekle yükümlüdür.

DİSİPLİN KURULU KARARLARI:

MADDE 34 - Disiplin Kurulu, kendi arasında, gümrük müşavirlerinden bir Başkan ve bir Başkan Vekili seçer ve üyelerin çoğunluğu ile toplanır. Yönetim Kurulunca kendilerine bildirilen konular hakkında en geç onbeş gün içinde ve çoğunlukla karar verir. Bu kararlar toplantı sırasında karar defterine yazılır ve Kurul üyeleri tarafından imzalanır.

DENETLEME KURULU TEŞKİLİ VE GÖREVLERİ:

MADDE 35 - Denetleme Kurulu Gümrük Müşaviri Dernek üyeleri arasında, üç asıl ve üç yedek üyeden kurulur. Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Denetleme Kurulunun başlıca görevleri şunlardır.

a) Genel Kurul tarafından alınan kararların Yönetim Kurulunca yerlerine getirilip getirilmediğini araştırmak.
b) Dernek işlerinin mevzuat ve Tüzük esasları dairesinde yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek.
c) Dernek işlem, hesap ve defterlerini her zaman ve her halde, altı ayı geçmeyen sürelerde kontrol etmek.
d) Derneğin bir yıllık işlem ve hesapları hakkında Genel Kurula rapor vermek.
e) Lüzumunda Genel Kurulu olağan üstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu, her türlü defter, kayıt ve dosyalarını Denetleme Kurulu üyelerine göstermek zorundadır.

DANIŞMA KURULU:

MADDE 36 - Danışma Kurulu, Gümrük Müşavirliği mesleğinde en az onbeş yılını doldurmuş Dernek üyeleri arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen en az üç asil ve üç yedek, en fazla altı asil ve altı yedek üyeden oluşur. Üyelerin 1 asil ve 1 yedek üyesi Gümrük Müşaviri Yardımcıları arasından seçilir.
Geçmiş yıllarda Dernek Başkanlığı yapmış olanlar ve mevcut Dernek Başkanı bu kurulun doğal üyesidir.

KURUL VE ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

MADDE 37 - Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Dernek Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerinin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri ve kanuni ikametgahları, Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük Mülki İdare Amirliğine ve Gümrük Müsteşarlığına yazı ile bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MALİ HÜKÜMLER

GELİRİN KAYDI:

MADDE 38 - Derneğin bütün geliri; Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış, Sayman ve Veznedar tarafından imzalanmış makbuzlar karşılığında, günü gününe vezneye teslim ve irad kaydolunur. Bu makbuzlar dip koçanlıdır. Cilt ve varak numaraları ihtiva eder. Mühürlü olarak kullanılması gerekir.

GİDERLERİN KAYDI:

MADDE 39 - Derneğin bütün giderleri, hukuki kıymeti haiz olan fatura, makbuz ve benzeri belgeler karşılığında yapılır. Müsbit evrakı bulunmayan giderler kabul olunmaz.

DERNEĞİN GELİRLERİ:

MADDE 40 - Derneğin gelirleri şunlardır.

a) Giriş aidatı,
b) Üye aidatı,
c) Yardım ve bağışlar,
d) Düzenlenecek balo ve eğlence gelirleri,
e) Mesleki basılı evrak ve yayınların satış bedelleri,
f) Sair gelirler.

GİRİŞ ÜYE AİDATI MİKTARLARI:

MADDE 41 - Gümrük Müşavirleri ile Gümrük Müşavir Yardımcılarının kayıt ücreti ile yıllık aidatları her mali yıl Genel Kurulca tespit ve ilan edilir.

DERNEĞİN GİDERLERİ:

MADDE 42 - Derneğin giderleri şunlardır.

a) Derneğin normal faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli giderler,
b) Personel giderleri,
c) Gümrük Müşaviri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının çalışma mekanlarının iyileştirilmesi için yapılacak giderler,
d) Çeşitli giderler,
e) Yardımlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM
DİSİPLİN İŞLEMLERİ VE CEZALARI
DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANACAĞI HALLER:

MADDE 43 - Gümrük Müşavirliğinin veya Gümrük Müşavir Yardımcılığının onur ve itibarına veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan davranışları bulunanlara mesleki çalışmalarda görevini kötüye kullanan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar ile genel kurul kararlarına ve tüzük hükümlerine uymayanlar, asılsız iddia ve isnatlarda bulunarak Derneğin manevi şahsiyetini sarsan ve küçük düşürenler hakkında bu tüzükte yazılı disiplin cezaları uygulanır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve buna bağlı Yönetmelikte yer alan cezaların uygulanmış olması, bu Bölümde yer alan cezaların uygulanmasını engellemez.

DİSİPLİN CEZALARI:

MADDE 44 - Dernek tarafından uygulanacak disiplin cezaları şunlardır.

a) Dikkati çekme.
b) Kınama.
c) Teşhir.

DİSİPLİN CEZALARININ MAHİYETİ:

MADDE 45 - Disiplin cezalarının mahiyetleri aşağıda gösterilmiştir.

a) Dikkati Çekme: Gümrük Müşavirinin veya Gümrük Müşavir Yardımcısının, mesleğinin icrasında daha dikkatli davranması gerektiğinin, Dernek Başkanı tarafından Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşaviri Yardımcısına yazılı olarak bildirilmesidir. b) Kınama: Kanun, kural ve nizamlara aykırı davranılması meslek onur ve itibarını veya düzen ve geleneklerine uymayan davranışlarda bulunulması, dernek üyeleri aleyhine asılsız ve haksız isnatlarda veya müşterilerine karşı hukuk dışı davranışlarda bulunması gibi durumlarda verilen cezadır.
c) Teşhir: a ve b bentlerindeki suçların tekerrürü veveya 47. maddedeki suçların vuku bulması halinde Yönetim Kurulunun teklifi ile yazılı olarak üyelere tüm Derneklere, Başmüdürlüklere ve duyuru panolarına asılarak yapılmasıdır.
Cezalar üyenin gizli sicil dosyasına işlenir.

SAVUNMA HAKKI:

MADDE 46 - Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısına isnat olunan suç, yazılı olarak bildirilir. Savunma, yazılı veya zapta geçirmek suretiyle yapılır. Savunmanın tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde yapılması gereklidir. Ancak, Disiplin Kurulu lüzum görürse bir ay ek süre verebilir.

CEZAYI GEREKTİREN DİĞER HALLERİN MÜSTEŞARLIĞA BİLDİRİLMESİ:

MADDE 47 - Disiplin Kurulu, yukarıdaki cezalardan ayrı olarak “başkalarına ait evrakı almak; evrakta tahrifat; suistimal gibi” kanunlara aykırı bir fiil ve suç işlenmesi halinde bunu yapan Gümrük Müşaviri veya Gümrük Müşavir Yardımcısını gereği için T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığına bildirir.

KOVUŞTURMA YETKİSİ:

MADDE 48 - Disiplin cezalarını gerektiren hallerde kovuşturma yetkisi, Disiplin Kuruluna aittir. Disiplin Kurulu üyeleri, kendi haklarındaki kovuşturmalarla ilgili görüşmelere katılamazlar. Bu halde üye sayısı yedek üyelerle tamamlanır.

KOVUŞTURMANIN AÇILMASI:

MADDE 49 - Disiplin kovuşturması, şikayet veya ihbarlarla ilgili evrakın Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Kuruluna havale edilmesiyle başlar. Bu evrak, en geç bir ay içinde Disiplin Kuruluna intikal ettirilir. Disiplin Kurulu en kısa zamanda toplanarak incelemeye başlar ve karara bağlar.

İTİRAZLAR:

MADDE 50 - Disiplin Kurulu kararlarına karşı ilk olağan Genel Kurul toplantısında gündeme alınmak üzere itiraz edilebilir.

ALTINCI BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

FESİH:

MADDE 51 - Dernek üyeleri tarafından derneğin feshine karar verilemez. Ancak, dernek üye sayısı, Kanunun belirlediği üye sayısının altına düşmesi halinde, dernek fesholunmuş sayılır. Derneğin feshi, Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde Gümrük Müsteşarlığına ve en büyük Mülki İdare Amirliğine yazı ile bildirilir. Derneğin feshine karar verilmesi halinde, malvarlığının intikal edeceği yeri Genel Kurul tayin eder.
 
YÜRÜRLÜK:

MADDE 52 - İşbu Tüzük 1615 sayılı Gümrük Kanununu yürürlükten kaldıran 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve bu Kanuna bağlı Gümrük Yönetmeliğinin 05.02.2000 tarihinde yürürlüğe girmesi nedeniyle tüm Gümrük Müşavirleri Dernekleri için geçerli olmak üzere T.C Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığınca tasdik edilmiş 25.09.2001 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_1667_1487841563_5.pdf