İLKELERİMİZ

 • ETİK DEĞERLERE VE İŞ AHLAKINA SAHİP ÇIKMAK
 • ŞEFFAFLIK
 • HESAP VEREBİLİRLİK
 • HESAP SORABİLİRLİK
 • SORUMLULUK
 • ETKİNLİK
 • UZLAŞMA ARAYIŞI
 • EŞİTLİK
 • KATILIMCI DEMOKRASİ
 • HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ
 • STRATEJİK VİZYON

 

MİSYONUMUZ

 • Gümrük Müşavirliği İle İlgili Faaliyetlerin Etkinlik ve Verimliliğini Arttırmak
 • Müşavirlik Yönetimi Alanında Mesleki Formasyon İle Profesyonelliği Geliştirmek
 • Gümrük Müşavirliği Mesleğinin ve Hizmetlerinin Ülkemizin Stratejik Konumuna Sahip Gümrük İdarelerimiz İçin Ne Kadar Önemi Olduğunu Vurgulamak
 • Ülkemizin Kısa ve Uzun Vadeli Yararları Doğrultusunda Önemine Değinmek, Bu Alanda da Bir Standardizasyon ve Sertifikasyon Oluşturarak Yüksek Güven, Verimlilik ve Kalite Düzeyini Yakalamak
 • Gümrük Müşavirliği Mesleğini Olması Gereken Saygınlığa Kavuşturmak 

 

VİZYONUMUZ

Gümrük Müşavirliği, Gümrük Hizmetleri ve Düzenlemeleri Konusunda İlk Danışılacak Kurum Olmaktır.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_1634_1489586765_22.pdf