... HATIRLATMA!... ŞUBAT AYI GÜNCELLEMELERİ...


Sayı    : 2021 / 090                                                                                   29.01.2020

Konu  : Şubat ayı güncellemeleri hk. 

 

Değerli Üyelerimiz

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrasına göre her yılın Şubat ayı içerisinde verilmesi gereken firma dosyası güncelleme işlemleri www.bugumder.org web sitemizdeki E-uygulamalar kısmında şubat ayı güncellemeleri bölümünde hazırlanmıştır.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi, Derneğimize verilen Şubat ayı güncellemelerinin Derneğimiz tarafından da Şubat ayının son günü Bölge Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerektiğinden, başvuruların 24 Şubat 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Dernek Merkezimize elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Ayrıca güncelleme dosyalarının teslimi sırasında, Yönetim Kurulu Toplantımızda alınan karar gereği, 2020 yılı ve öncesi aidat borcu olan üyelerimizin ödeme yapmaları ya da kredi kartı ile borçlarını taksitlendirmeleri hususunda gereken hassasiyetin gösterilmesini önemle rica ederiz.               

 

Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

1- DEĞİŞİKLİK YOKTUR 

http://www.bugumder.org/otomasyon/subatGuncellemeleri/index.phpTIKLAYINIZ

 

Tüzel Firma YGM/GM Güncelleme İşlemleri

Ek:1 Firma ortağı herhangi bir YGM/GM tarafından Antetli kağıda firma kaşesi ve YGM/GM imzalı olarak ekinde ek:4 ile birlikte 2 takım halinde,

 

Ek:2 Firma ortağı YGM/GM her biri adına Antetsiz kağıda YGM/GM kaşesi ve imzalı olarak ekinde ek:4 ile birlikte 2 takım halinde,

 

Serbest GM / Bireysel YGM Güncelleme İşlemleri

Ek-3 SGM/YGM tarafından Antetsiz kağıda SGM/YGM kaşesi ve imzalı olarak ekinde ek:5 ile birlikte 2 takım halinde,

 

Pasif GM Güncelleme İşlemleri (Herhangi bir firmada ortaklığı bulunmayan GM)

Ek:6 GM tarafından Antetsiz kağıda imzalı olarak 2 takım halinde,

 

 

2-DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ VE BİLDİRİLMEMİŞ DURUMLAR

01.01.2020–31.12.2020 tarihleri arasında, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun uygulamasına dair Gümrük Yönetmeliğinin 563. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde değişiklik yapılmış ve bu değişiklikler yıl içerisinde Derneğe bildirilmemiş ise; Firmalar ve Gümrük Müşavirleri tarafından değişiklikleri gösterir evraklar ile birlikte (istenen evraklarla ilgili bilgiyi Dernek Merkezimizden alabilirsiniz) başvuru yapmaları gerekmektedir.