BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ VE GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİNİN TARİHÇESİ
Bursa gümrük Müşavirleri Derneği 24 Temmuz 1998 tarihinde GÜMRÜK KOMİSYONCULARI DERNEĞİ OLARAK yetki alarak faaliyetine başladı .Bursa Gümrükleri Başmüdürlüğü çevresinde iş takibi yapan Gümrük komisyoncularının sayısı haziran 1998 de 20 ye ulaştı. Bu gelişme üzerine sekiz gümrük komisyoncusu bir araya gelerek Mülga 1615 sayılı GK .166 maddesi gereği Bursa Gümrük Komisyoncuları Derneğini kurdu. 4458 sayılı Gümrük kanununun 02 şubat 2000 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Gümrük komisyoncularının yetki ve sorumlukları artırıldı.Ünvanları Gümrük müşaviri, Dernekleri GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ OLDU.

 

OLAYIN TARİHSEL GELİŞİMİ
Cumhuriyetten önce Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Gümrük komisyoncuları talimatnamesi hazırlanmış 1 Temmuz 1909 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Yayımlanan 252 sayılı 25 haziran 1909 tarihli genelge ilede Gümrük komisyoncularının gümrük idarelerinden ruhsatname almaları ,bu belgeyi almayanların 1. Temmuz.1909 tarihinden itibaren gümrüklerde iş takip edemeyecekleri belirtilmiştir. Cumhuriyetimizin ilk yılında da 16 OCAK 1924 tarih ve 168 sayılı kararname ile Gümrük Komisyoncuları talimatnamesi yürürlüğe konmuştur.Talimatnameye göre: Gümrük Komisyoncusu olabilmek için adayların diğer şartlarla birlikte yapılacak sınavda başarılı olmaları gerekmekte ,sınavda başarılı olanlara Gümrük komisyoncusu ruhsatnamesi verilmekteydi. 1927 yılında 1093 sayılı Gümrük komisyoncularına dair ilk kanun hazırlanmış 01 EYLÜL 1927 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1949 yılında yürürlüğe giren 5383 sayılı gümrük kanunumuz Gümrük komisyoncuları ve yardımcılarına ait kurallları 133-142’inci maddelerinde belirleyerek mesleğe giriş şartına açılacak sınavda başarılı olma hükmünü getirmiştir. 1972 yılında yeniden düzenlenen 1615 sayılı Gümrük kanunu 166ve 168 ‘inci maddelerinde Gümrük komisyonculuğu ve yardımcılarına ait kuralları belirlemiştir.Yürürlükten kaldırılan 1615 sayılı gümrük kanununun 168’inci maddesi “Gümrük komisyoncuları aldıkları işlerin kendilerini veya müvekkillerini ilzam edecek mahiyette hukuki tasarruflar nevinden olmayan safhalarını takip ettirmek üzere bir veya birkaç yardımcı kullanabilirler” hükmündedir. 4458 sayılı Gümrük kanununun Gümrük Müşavirleri ve yardımcılarına ait 226’ncı maddesinin 2. fıkrası “Gümrük müşavir yardımcıları bir gümrük müşavir yardımcısının yanında çalışır ve onun adına gümrük idarelerinde iş takip edebilirler” Hükmündedir. Cumhuriyet tarihimiz süresince daima kanunlarla varlığını sürdüren Gümrük komisyoncuları ve yardımcıları yer aldıkları kanunların kendilerine tanıdığı hak ve sorumluluklarına dair hükümlerle 4458 sayılı Gümrük kanununda hayat bulmuşlardır. 02 şubat 2000 tarihinde yürürlüğe giren 4458 sayılı yeni gümrük kanunu ile YETKİ VE SORUMLUKLARI ARTIRILMIŞ MESLEKLERİ GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİNE DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞTÜR.
Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_1401_1489588905_27.pdf