Başkandan Mesaj
 
 

DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,

Öncelikle; yeni yılın herkese sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni eder, tüm gümrük camiasının yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.

2018 yılının ikinci yarısının başlangıcı ile dünya çapında hissedilmeye başlanan dış ticaretteki daralma bugünlerde daha kuvvetli ve sarsıcı biçimde tüm ticaret erbabı ile birlikte her bir bireyi etkilemeye başlamıştır.

Etkilerini hissetmiş olduğumuz daralmanın başlıca nedenleri arasında, dünya genelinde yaygın hale gelen korunmacı dış ticaret politikaları ve Avrupa pazarında hissedilen kriz yer almaktadır.  

Ekonomik etkenler sonrasında tüm tüketim malzemelerinde ve hizmet alımlarda artış oluşmuş, bu da her meslek örgütünde olduğu gibi bizlerinde maliyetlerinde artışa neden olmuştur. Maliyetlerimizin artışın sonrasında ücretlendirmemize esas olan Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinde maliyetlerimizi karşılayacak bir artış beklentisi tüm camiamızda oluşmuştur.

Üzülerek söylemeliyim ki, Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinde gerçekleşen artış, beklentilerin karşılamadığı gibi tüm camiamızda hayal kırıklığı ve motivasyon kaybına neden olmuştur. Her ne kadar bu durum üzücü olsa da Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesinin devamı ve devam etmesine yönelik oluşturulan olumsuz havanın kırılmış olması tek sevindirici nokta olarak belirtilebilir. 

Konuyla ilgili olarak 27.12.2018 tarihinde Sayın Bakanımız ve Bakanlıkta görevli üst düzey bürokratlarımız ziyaret edilerek, camiamızın yaşamış olduğu hayal kırıklığı ve beklentilerimiz aşağıdaki konu başlıkları ile detaylı bir şekilde iletilmiştir.  

  • Gümrük Müşavirliği ve Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği asgari ücretine yapılan zam oranının, yeniden değerleme oranı ve enflasyon oranının altında olduğu ve üyelerimizin yükselen maliyetler karşısında zorlanabileceği ifade edilmiştir.

  • Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Seri No:6 sayılı Gümrük Genel Tebliği ile ilgili açılan dava sonuçlarına göre yapılacak düzenlemeler,

  • 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun geçici 6. maddesinde belirtilen Kamu Kurumu niteliğinde yapılanma (Oda Kanunu) konusundaki taleplerimiz,

  • YYS ve OKSB firmaları gibi diğer dış ticaret firmalarının da vergilerini kendi hesapları üzerinden yapmasının zorunlu hale getirilmesi,

  • Üyelerimizin kullanımı için gümrük alanlarında ofis kira bedeli diğerlerine göre çok yüksek olması,

  • Liman giriş kartlarının Müşavir ve Müşavir yardımcılarından aranmaması ve liman giriş kartlarının ülke genelinde tüm limanlarda geçerli olan tek bir kart şeklinde düzenlenmesi,

  • Ticaret politikası önlemi dışında kalan Amerikan menşeli ürünlerde Ek Mali Yükümlülük vergisi ödenmemesi için aranan menşe şahadetnamesi hususundan yeknesaklık sağlanması konusunda yapılan çalışmalar için Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR’ teşekkür edilmiştir.

Bu girişim sonrasında camiamızı olumsuz etkileyecek başka uygulamaların başlatılmaması adına yaşadığımız diğer sorunlar ve önerilerimiz de Sayın Bakanımıza ve Bakanlıkta görevli üst düzey bürokratlarımıza iletilmiştir.

Yukarıda belirtmiş olduğum üzere bizzat Bakanımız ve Bakanlık üst düzey bürokratlarına iletilmesine rağmen, 03.01.2019 tarihli 30644 sayılı resmî gazete ile Gümrük Yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklik özellikle Yetkilendirilmiş gümrük Müşavirliği yapan meslektaşlarımızı yakından ilgilendirmekte olup, meslek hayatlarının devamı için olumsuz etkiler doğurmaktadır.

Yapılan değişikliğe göre;

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği yapmak isteyecek arkadaşlarımıza üç yıl sınırlama getirilmiş,

Halihazırda mesleğini ifa eden fakat mezuniyet ve yaş şartını karşılamayan meslektaşlarımızın mesleki faaliyetleri 31.12.2019 tarihi itibari ile sonlandırılmış olacak,

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri arkadaşlarımızın yanında mesleki faaliyetlerini sürdüren stajyer arkadaşlarımız mevcut görevlerini yürütemez hale gelecek,

Meslek ve Pazar gerçekleri ile örtüşmeyen bu değişikliği anlamak mümkün olmadığı gibi gerekli araştırma yapılmadan hazırlanmış değişikliğin gerekçesini de anlamak mümkün değildir. Daha önce yargı yolu ile iptal edilen değişikliklerde ısrarcı olunması da zaman ve motivasyon kaybından öte gitmemektedir.

Değişiklik sonrası meslektaşlarımız zor ve meşakkatli bir sürecin içerisine çekilmiştir. Yapılan hatadan dönülmesi uzun ve zorlu bir yol olacağından, mesleğimizin gerçeklerinin tüm meslektaşlarımızca her mecrada anlatılması, oluşan mağduriyetin giderilmesi için meslek örgütü olarak her zamankinden daha fazla birlik ve beraberlik içerisinde kenetlenip, girişimlerde bulunmamız gerekmektedir.     

2018 yılının son çeyreği ise 23.12.2018 tarihinde gerçekleştirilen Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavına giren genç meslek mensuplarımızı heyecanlandıran bir sürecin yaşanmasına vesile olmuştur. Sınavlara giren tüm meslektaşlarıma canı gönülden başarılar diler, emeklerinin karşılıklarını almalarını temenni ederim.

Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavına giren arkadaşlarımıza destek olmak açısından 2018 yılında tüm yıl süren kurs derneğimiz yönetim kurulunca organize edilmiş ve başarı ile tamamlanmıştır. Bu süreçte desteğini esirgemeyen tüm arkadaşlarıma ve eğitim komitemize teşekkürlerimi sunarım.

Sınav sonrası yine eğitim komitemizce tüm sorular değerlendirilmiş ve siz meslektaşlarımızdan gelen bildirimler dikkate alınarak inceleme neticeleri bildirim sahiplerine iletilmiştir. 2019 yılında da Gümrük Müşavirliği ve Gümrük Müşavir Yardımcılığı yazılı sınavlarına ilişkin eğitim faaliyetlerimiz devam edecek olup, bu noktada gelecek tüm görüş ve önerilere açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim.

Yaptığımız ve yapacağımız tüm faaliyet ve çalışmalar hakkında sizlere yazılarımla bilgilendirmeler yapmaya devam edeceğimi bildirir, şahsım ve Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına gelecek tüm soru, görüş ve önerilerinizi beklediğimizi belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

Saygılarımla,

 

                                                                                      Orhan KATTAŞ

                                                                                                Yön. Kur. Başkanı