18 Haziran 2022 tarihli Resmi Gazete Özeti


Sayı     : 2022 / 826                                                                                                20.06.2022

Konu  : 18 Haziran 2022 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

18 Haziran 2022 tarihli ve 31870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aşağıda açılımları yapılan Tebliğler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.        

 

  

 

                 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı