2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi Temmuz ayı sonuna kadar "takvim yılı başı itibarıyla (01 Ocak) 70 yaşını dolduranlar"


Sayı    : 2021 / 761                                                     23.06.2021

Konu   : Coronavirus Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı

             Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu

             Raporlarının İbraz Süresi hk.

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nden gelen E-82858591-161.99-00064947230 sayılı “Coronavirus Tedbirleri Kapsamında 2013/37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Risk Yönetimi Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; 06/08/2013 tarih 2013/37 sayılı Genelge uyarınca ibrazı gereken sağlık kurulu raporlarının ibraz sürelerinin 2021 yılı Temmuz ayı sonuna kadar uzatılmasına dair yazılarında belirtilen "65 yaş ve üstü" ibaresinin, söz konusu Genelge’de belirtildiği şekilde "takvim yılı başı itibarıyla (01 Ocak) 70 yaşını dolduran" olarak dikkate alınması gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederiz.

 

               Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Risk. Yön. Tas. Ve Dön. Ser. Gen. Müd.’nün yazı örneği (1 sayfa)

 

2013-37 Sayılı Genelge Uyarınca İbrazı Gereken Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi Temmuz ayı sonuna kadar takvim yılı başı itibarıyla (01 Ocak) 70 yaşını dolduranlar

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_4104_1624444106_2.pdf