2021 yılı "Gümrük Mevzuatı Kitabı" Derneğimizde sınırlı sayıda bulunmaktadır...


Sayı    : 2021 / 715                                      08.06.2021

Konu   : Gümrük Mevzuatı Kitabı,

 

 

 

 

Değerli Meslektaşlarımız;

Mesleğimizi icra ederken her zaman ellimizin altında bulunması gereken konuları içeren ve 04 Ocak 2021 tarihine kadarki güncel hali ile “Gümrük Mevzuatı” kitabı Derneğimizde sınırlı sayıda mevcut olup; fatura karşılığı KDV Dahil 85,00.-TL bedelden (kargo ile gönderilmesini isteyenler için ücreti kendilerine ait olacak şekilde) satışı devam etmektedir. 

Üyelerimize ve meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

 

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

2021 Yılı Güncel Gümrük Mevzuatı Kitabı içeriği;

 • Gümrük Kanunu,
 • Gümrük Yönetmeliği,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İkincil Düzenlemeleri,
 • 2009/15481 ve 2006/10895 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları,
 • Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimi Karar ve Tebliğleri,
 • Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği,
 • Tasfiye Yönetmeliği,
 • Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ve İlgili Tebliğ,
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği(YYS),
 • Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği,
 • Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ,

 

 

 

 

 

 

BUGÜMDER İktisadi İşletmesi Banka Hesap Numaraları

Hesap Adı : BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ İKTİSADİ İŞLETMESİ

Yapı Kredi Bankası              IBAN: TR41 0006 7010 0000 0084 6721 15

Garanti Bankası                   IBAN: TR35 0006 2000 4860 0006 2976 17

 

2021 Yılı Gümrük Mevzuatı Kitabı

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_4079_1623154509_5.pdf