22 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazete Özeti


Sayı     : 2020 / 786                                                                                                22.05.2020

Konu   : 22 Mayıs 2020 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

22 Mayıs 2020 tarihli ve 31134 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aşağıda açılımları yapılan Tebliğler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı