25 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete Özeti


Sayı     : 2020 / 606                                                                                                25.03.2020

Konu   : 25 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

25 Mart 2020 tarihli ve 31079 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aşağıda açılımları yapılan Cumhurbaşkanı Kararları ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı