3 Haziran 2020 tarihli Resmî Gazete Özeti


Sayı     : 2020 / 802                                                                                                03.06.2020

Konu   : 3 Haziran 2020 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

3 Haziran 2020 tarihli ve 31144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan ve aşağıda açılımları yapılan Milletlerarası Andlaşma ve Tebliğ ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı