BTSO'nun "Karayoluyla AB'ye Yapılacak Yaş Sebze Meyve İhracatlarında Ön Bildirim" konulu yazısı...


Sayı    : 2019 / 030                                                                  09.01.2019

Konu  : Karayoluyla AB’ye Yapılacak Yaş Sebze Meyve

            İhracatlarında Ön Bildirim hk.

 

Değerli Üyelerimiz,

BTSO Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Dış Ticaret Müdürlüğü’nden gelen ve kayıtlarımıza 09.01.2019 tarih 018 sayı ile giren “Karayoluyla AB’ye Yapılacak Yaş Sebze Meyve İhracatlarında Ön Bildirim” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; Bulgaristan’ın Avrupa Komisyonunun  gıda, bitki ve hayvan ticaretinde kullanılmakta olan elektronik yönetim sistemi TRACES’e (Trade Control and Expert System) 2019 yılı Aralık ayından itibaren dahil olacağı, 1 Ocak 2019 itibariyle Kapitan Andreevo Sınır Kapısında bitki sağlık sertifikası ile giriş yapacak bitki, bitkisel ürün ve diğer ürünler için sertifika kopyalarının sınır kontrol noktasına 24 saat önceden fitoandreevo@gmail.com e-posta adresine gönderilecek yazı ön bildirim yapılması gerektiği, bu yöntem ile 2019 yılı Haziran ayına kadar bir veri tabanı oluşturulacağı ve veri tabanı sayesinde sınırdaki işlemlerin hızlandırılacağı, 2019 yılının ikinci yarısından sonra ise TRACES’de bitki ve bitkisel ürünler için kullanılan “Common Health Entry Document” olarak adlandırılan belgenin kullanılmaya başlanacağı, diğer taraftan 1 Ocak 2019 itibariyle e-posta ile söz konusu ön bildirimde bulunmayan firmalar için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacağı ancak bu firmaların işlemlerinin ön bildirimde bulunan firmaların işlemlerinin tamamlanmasına kadar bekletileceği, Bulgar makamlarınca ön bildirim uygulanması kapsamında talep edilen belgelerin araçların hudut kapısına ulaştığında kontrol edilen belgeler ile aynı olduğu ve ilave bir bilgi ya da belge talep edilmediğinin anlaşıldığı, ihracatçımıza ilave yük getirmeyeceği, aksine hudut kapısında beklemeleri azaltabilecek bir uygulama olarak düşünülebileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: BTSO yazı örneği (1 sayfa),

 

Üyelere-BTSO'nun Karayoluyla AB’ye Yapılacak Yaş Sebze Meyve İhracatlarında Ön Bildirim konulu yazısı

BTSO Dış Ticaret Müdürlüğü-Karayoluyla AB'ye Yapılacak Yaş Sebze Meyve İhracatlarında Ön Bildirim hk.

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2789_1547036301_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2789_1547036306_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2789_1547036301_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2789_1547036306_3.pdf