Dernekler ortak Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne yazılan "TPS-Veteriner İzinleri" konulu yazı örneği


Sayı   : 2019 / 172                                                  11.02.2019

Konu  : TPS – Veteriner izinleri hk.

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’ne Gümrük Müşavirleri Dernekleri ortak yazılan 08.02.2019 tarihli 41539025 kayıt sayılı “TPS-Veteriner İzinleri” konulu yazı örneği ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Yazı örneği (2 sayfa),

Üyelere-Dernekler ortak Gümrükler Genel Müdürlüğü'ne yazılan TPS-Veteriner İzinleri konulu yazı örneği

2019.2.08 Dernekler ortak Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün TPS veteriner izinleri hk.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2842_1549887511_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2842_1549887501_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2842_1549887511_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2842_1549887501_2.pdf