Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2019 Yılı Kontrol Ücreti


Sayı   : 2019 / 029                                           09.01.2019

Konu  : Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi

            2019 Yılı Kontrol Ücreti,

 

Değerli Üyelerimiz,

Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün, limanlarda tarımı yapılan eşyalara ilişkin olarak ödenecek kantar (VGM) ücretlerinin 2019 yılı tarifesi http://www.ubak.gov.tr/BLSM_WIYS/TMKDG/tr/HTML/20120816_114259_64574_1_64.html linkinde duyurulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2019 Yılı Kontrol Ücreti

• Denizyoluyla Taşınacak Dolu Konteynerlerin Brüt Ağırlıklarının Tespiti Ve Bildirimi Hakkında Yönerge’nin 13’üncü maddesinde; İdare, dolu konteynerlerin brüt ağırlık doğrulama hizmeti için tartım hizmet bedelinin tavan (üst sınır) ücretini belirler ve ilan eder. Söz konusu tavan ücreti her takvim yılı başından geçerli olmak üzere bir önceki yılın tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranında artırılacağı belirtilmektedir. 2018 yılı için http://www.tuik.gov.tr/ adresinden alınan bilgilere göre 12 aylık belirlenen TÜFE oranı %16,33 olup, söz konusu 2019 yılı için uygulanması gereken tavan ücreti 77,56 TL (yetmişyeditürklirasıellialtıkuruş) olarak hesaplanmıştır.

 

• Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) belgesi düzenlenmiş konteyner başına belirlenmiş tavan ücretinin 2019 yılı için Bakanlığın Döner Sermaye İşletme Daire Başkanlığına aktarılacak % 5’lik kısmı 3,87 TL (üçtürklirasıseksenyedikuruş) olarak hesaplanmıştır.

 

Üyelere-Doğrulanmış Brüt Ağırlık (DBA) Belgesi 2019 Yılı Kontrol Ücreti

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2788_1547021063_1.pdf