E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme...


Sayı    : 2019 / 1087                                                                09.08.2019

Konu   : E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanan E-Tebligatlara Erişim Hakkında Bilgilendirme duyurusu aşağıda bilginize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

Saygılarımızla,

          

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Kaynak: https://ggm.ticaret.gov.tr 
 
Bakanlığımız tarafından, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-tebligat sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı  ile  gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi  (https://intvrg.gib.gov.tr)/ “Diğer Kurum Tebligatları ve İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr)/E_TEBLİGAT  bölümünde  sunulmaktadır.

 
E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılmaktadır.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3130_1565363143_2.pdf