Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:5)


Sayı    : 2018 / 762                                                                                                29.05.2018

Konu  : Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel

            Tebliği(Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No:5)

             

 

Değerli Üyelerimiz,

29 Mayıs 2018 tarihli ve 30435 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Üyelere-Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No5)

Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No5)

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2467_1527578141_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2467_1527578137_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2467_1527578141_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2467_1527578137_2.pdf