Güm.Gen.Müd.'nün "Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar" konulu 2019/19 sayılı Genelgesi


Sayı    : 2019 / 790                                                                                                13.05.2019

Konu  : Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate

  Alınacak Hususlar 2019/19 sayılı Genelge,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 10.05.2019 tarihli 17474625-010.06.01-E-00044248591 sayılı “Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar” konulu 2019/19 sayılı Genelgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Güm. Gen. Müd.’nün 2019/19 sayılı Genelgesi ve eki (3 sayfa),

 

Üyelere-Güm.Gen.Müd.'nün "Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar" konulu 2019/19 sayılı Genelgesi

Güm.Gen.Müd.-"Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar" 2019/19 sayılı Genelgesi

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3006_1557738221_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3006_1557738223_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3006_1557738221_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3006_1557738223_3.pdf