Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 152)


Sayı   : 2018 / 1241                                                  05.11.2018

Konu  : Gümrük Genel Tebliği Seri No 94 de Değişiklik

            Yapılmasına Dair Tebliğ Seri No 152,

 

Değerli Üyelerimiz,

03 Kasım 2018 tarihli ve 30584 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 94)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 152) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                            

Saygılarımızla,

                       

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

Üyelere-Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 94 de Değişiklik Yapılamasına Dair Tebliğ-Seri No 152

Gümrük Genel Tebliği Gümrük İşlemleri Seri No 94 de Değişiklik Yapılamasına Dair Tebliğ-Seri No 152

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2677_1541400971_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2677_1541400974_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2677_1541400971_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2677_1541400974_6.pdf