GÜMRÜK MEVZUATI KİTABI (04 OCAK 2021 tarihine kadarki güncel hali ile) SATIŞI BAŞLAMIŞTIR...


Sayı    : 2021 / 027                                11.01.2021

Konu   : Gümrük Mevzuatı Kitabı,

 

Değerli Meslektaşlarımız;

Mesleğimizi icra ederken her zaman ellimizin altında bulunması gereken konuları içeren ve  04 Ocak 2021 tarihine kadarki güncel hali ile “Gümrük Mevzuatı” kitabı bastırılmıştır.

      2021 Yılı Güncel Gümrük Mevzuatı Kitabı içeriği;

 • Gümrük Kanunu,
 • Gümrük Yönetmeliği,
 • Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İkincil Düzenlemeleri,
 • 2009/15481 ve 2006/10895 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararları,
 • Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme Rejimi Karar ve Tebliğleri,
 • Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik,
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği,
 • Tasfiye Yönetmeliği,
 • Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar ve İlgili Tebliğ,
 • Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği(YYS),
 • Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği,
 • Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma İle Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ,

Söz konusu kitaptan sınırlı sayıda bastırılmış olup, fatura karşılığında KDV Dahil 85,00.-TL bedelden (kargo ile gönderilmesini isteyenler için ücreti kendilerine ait olacak şekilde) dağıtıma başlanmıştır.

Üyelerimize ve meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

 

BURSA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

YÖNETİM KURULU

 

BUGÜMDER İktisadi İşletmesi Banka Hesap Numaraları

Yapı Kredi Bankası              IBAN: TR41 0006 7010 0000 0084 6721 15

Garanti Bankası                   IBAN: TR35 0006 2000 4860 0006 2976 17

Üyelere-Gümrük Mevzuatı Kitabı 04 Ocak 2021 tarihine kadarki Güncel hali ile Satışı Başlamıştır​

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3857_1610378171_2.pdf