GÜMRÜK MEVZUATI KİTABI SATIŞI BAŞLAMIŞTIR


Sayı     : 2018 / 256                                          16.02.2018

Konu   : Gümrük Mevzuatı Kitabı,

 

Değerli Meslektaşlarımız;

Mesleğimizi icra ederken her zaman ellimizin altında bulunması gereken;

 • 4458 sayılı Gümrük Kanunu,
 • Gümrük Yönetmeliği ve Ekleri,
 • Bakanlar Kurulu Kararları 2006/10895 ve 2009/15481,
 • 2012/3305 Sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ve 2012/1 Sayılı Tebliğ,
 • 5607 sayılı “Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”,
 • 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu,
 • İthalat Rejimi Kararı

İhracat Rejimi Kararı

İthalat ve İhracat Yönetmeliği

 • Tasfiye Yönetmeliği,
 • Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği,
 • Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun, Karar ve Tebliğler,
 • 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği,

Konularını içeren ve 12 Şubat 2018 tarihine kadarki güncel hali ile “Gümrük Mevzuatı” kitabı bastırılmıştır.

Söz konusu kitaptan sınırlı sayıda bastırılmış olup, fatura karşılığında KDV Dahil 75,00.-TL bedelden (kargo ile gönderilmesini isteyenler için ücreti kendilerine ait olacak şekilde) dağıtıma başlanmıştır.

Üyelerimize ve meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

Saygılarımızla,

YÖNETİM KURULU

 

BUGÜMDER İktisadi İşletmesi Banka Hesap Numaraları

Yapı Kredi Bankası                           IBAN: TR41 0006 7010 0000 0084 6721 15

Garanti Bankası                                IBAN: TR35 0006 2000 4860 0006 2976 17