GÜMRÜK MÜŞAVİRLİK MESLEĞİ VE ASGARİ ÜCRET TARİFESİ ÇALIŞTAYI 4-5 EKİM 2019 TARİHLERİNDE KIZILCAHAMAM'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ...


Değerli Üyelerimiz,

 

Ticaret Bakanlığı ve Gümrük Müşavirleri Derneklerimizin katılımıyla; 4-5 Ekim tarihlerinde “Gümrük Müşavirlik Mesleği ve Asgari Ücret Tarifesi” konulu bir Çalıştay düzenlenmiştir. Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR’un da yer aldığı Çalıştayımız Kızılcahamam’da gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmasında Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR, köklü bir geçmişe sahip Gümrük Müşavirliği mesleğinin, artan uluslararası ticari ilişkilerin de bir sonucu olarak, dış ticaret ve gümrük dünyasında daha da önemli bir aktör olduğuna dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

“Gümrük ve dış ticaret mevzuatının uygulanmasında aktif olarak çalışan gümrük müşavirlerimiz, mesleğin icrasında, özellikle eşyanın tarifesi, kıymeti ve menşeinin doğru bir şekilde tespit edilerek beyan edilmesinde kilit rol oynamaktalar.

2018 yılı rakamlarına baktığımızda, yaklaşık olarak 2 milyon 406 bin (2.406.214) serbest dolaşıma giriş beyannamesinin yaklaşık %90’ının işlemlerinin gümrük müşavirleri eliyle yapıldığını; yine yaklaşık 3 milyon 894 bin (3.894.736) olan ihracat beyannamelerinde de bu oranın %87 düzeyinde olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar bize mesleğin faaliyetlerinin ülkemizin dış ticaret işlemlerinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu tüm açıklığıyla göstermekte.

 

Gümrük Müşavirliği sektörümüz bugün 1615 sayılı Gümrük Kanunu’na göre kurulmuş olan Dernek yapıları altında faaliyetlerini göstermekte. 4458 sayılı Kanun’un Geçici 6. Maddesine göre de Gümrük Müşavirlerimizin dernek çatısı altında örgütlenmeleri “geçici” bir statü olarak değerlendirilmiş ve sektörün “kanunla kurulmuş kamu niteliğinde meslek kuruluşu şeklinde” örgütlenmesi bir hedef olarak ortaya koyulmuş durumda.

 

Bu Çalıştayın, sektör için doğru örgütlenme modelinin ortaya koyulması ve bunun hayata geçirilmesi için izlenmesi gereken yol haritasının belirlenmesi açısından önemli girdiler geliştirilmesine vesile olacağını düşünüyorum.

 

Hepinizin yakından takip ettiği, hatta günlük olarak mesleğinizi icra ederken hissettiğiniz üzere hem ekonominin genelinde hem de gümrüklerde iş süreçleri hızla dijitalleşmektedir. Bu yönde, tek pencere ve “kağıtsız gümrük” hedefleri kapsamında yapılan çalışmaları, MOLBİS [Müşteri Odaklı Lojistik Bilgi Sistemi - Birinci aşaması olan GETT-APP sistemi kullanıma açılmıştır.] gibi elektronik sistemlerle destekliyoruz.

 

Sektörün bir diğer konusu da asgari ücret meselesi. Bildiğiniz üzere, Bakanlığımız her yıl Aralık ayında çıkardığı Tebliğle, bu konuda düzenlemeler yapmakta. 2020 yılı tarifelerinin belirlenmesi için, sizler ve sektörle muhatap diğer STK’larla danışma sürecini başlattık.

 

Öncelikle, mevzuatın ve sorumluluğun büyüklüğü dikkate alındığında, farklı firmalar altında olunsa bile, meslektaşların birbirlerine mesleki açıdan destek olmaları, gördükleri hatalar karşısında meslektaşlarını uyarmaları ve yardımcı olmaları son derece önemli. Yani mesleki otokontrol.

 

İkincisi hem kendilerini hem de gümrük camiasını korumak adına, gümrük işlemlerinde yasal düzenin dışına çıkmayı göze almış kişilerden uzak durmaları, her basiretli tacir gibi, temsil edecekleri kişileri iyi araştırmaları ve incelemeleri, yani kişisel otokontrol.

İlkeli, duruşu olan, bilgili, dirayetli ve çalışkan arkadaşlarımıza bugün olduğu gibi, gelecekte de, her zaman ihtiyacımız olacak.”

 

Çok eski bir tarihe sahip olan Gümrük Müşavirliği mesleğinin, gümrük camiasının vazgeçilmez unsurlarından biri olduğuna dikkat çeken Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü Sayın Savaş MALKOÇ; Ticaret Bakanlığıyla iş dünyası arasında köprü vazifesi gören Gümrük Müşavirlerinin daha ileri gitmesi Ticaret Bakanlığı’nın hizmetlerinin iş insanları nezdindeki kabul edilirliğini de arttırdığını belirtti.

MALKOÇ sözlerine şöyle devam etti: “Bakanlık olarak geçilmişte olduğu gibi bugün de Gümrük Müşavirlerimizin hem yapısal hem de günlük sorunlarına hassas olduğumuz belirtmek isterim. Bugün burada yaptığımız ve başta Sayın Bakan Yardımcımız olmak üzere Bakanlığımızın hemen tüm birimlerinin değerli temsilcilerinin burada hazır bulunması da bunun en önemli göstergelerindendir. 

         

Gümrük Müşavirlerimizin hem güncel hem de yapısal sorun ve konularını tartışmak, Bakanlığımız tarafından uygulamaya alınan mevzuat, düzenleme ve projelerin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve ortak akıl çerçevesinde çözümler ve      yol haritaları üretmek amacıyla yaptığımız bu Çalıştayları bugün burada bir kez daha yapabilmekten büyük memnuniyet duymaktayız.                  

Bu Çalıştayımızın diğerlerinden farkı ise, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte iş dünyasına hizmet vermeye başlayan       Ticaret Bakanlığımızın sadece gümrük değil ama daha geniş bir perspektiften dış ticaret ile ilgili tüm birimlerinin burada yer almasıdır. Nitekim bugünaramızda diğer çalıştaylarda olduğu        gibi, gümrükler, rehberlik ve teftiş, hukuk, bilgi   işlem gibi birimlerimizin yanı sıra ihracat, ithalat, serbest bölgeler ve ürün güvenliği gibi birimlerimizden de geniş bir katılım söz konusudur.

Bu sayede, gümrük müşavirlerimizin, daha geniş    bir perspektiften konularını ve sorunları ele almak ve daha bütünleşik çözümler ve öneriler         geliştirmek mümkün olabilecektir.”

Çalıştay’da ele alınan konular ise:

 • Derneklerin Tüzel Kişiliği (Meslek Kanunu)
 • Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi,
 • Türkiye’nin her yerinde geçerli olacak ve Gümrük sahalarına girişi sağlayacak Çipli Kart uygulaması,
 • Dijitalleşen Gümrüklere Gümrük Müşavirlerinin Desteği,
 • Elektronik Beyannamelerde alınan ücretlerin Gümrük Müşavirleri’ne yansıtılmasının son bulması,
 • 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununun 3/2 maddesinin aldatıcı işlemlerin belirlenmesi,
 • Disiplin Kurullarında dernek temsilcilerinin de yer alması,
 • Gümrük Kanununda 181/2 uygulaması,
 • Özet Beyan aşamasında Laboratuvar Md. (kimyahaneye) gidip GTİP tespiti yaptırabilme,
 • GETT-APP Programının Mobil uyumlu olması,
 • Sicil kayıtlarının e-devlet üzerinden yapılabilmesi için komisyon kurulması gibi konular ele alınmıştır.

Çalıştaya Ticaret Bakan Yardımcımız Sayın Gonca YILMAZ BATUR, Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürü Sayın Savaş MALKOÇ’un yanı sıra Bakanlığımızdan;

•          Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı Başkan Yrd. Sayın Galip ÖZYÜREK,

•          Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müd. Yrd. Sayın Ali TOKSÖZ,

•          İthalat Genel Müd. Yrd. Sayın Cavit ÖZDEM,

•          Gümrükler Genel Müd. Yrd. Sayın Mehmet HATİPOĞLU 

•          Gümrükler Genel Müd. Yrd. Sayın Burak Serkan YAŞAR, 

•          Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Başkanı Sayın Rasim KUTLU,

•          Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Daire Başkanı Sayın Hasan BAYTOK,

•          Hukuk Hizmetleri Genel Müd. Daire Başkanı Sayın Gökçen  AYGÜN

•          Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müd. Daire Başkanı Sayın Ayhan IŞIK,

•          Gümrükler Genel Müd. Daire Başkan Vekili Sayın Bilgehan TEKELİOĞLU,

•          Serbest Böl. Yurtdışı Yat. Ve Hiz. Gen. Müd. Daire Başkanı Sayın Yusuf YILDIZ

•          ÜGD Genel Müd. Daire Başkanı Sayın Yavuzhan ERDEM

•          Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müd. Ticaret Uzmanı Sayın Hamit BOZTEPE

•          Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müd. Şube Müdürü Sayın Nazmi Günal NAMAZCI, 

•          İhracat Genel Müd. Daire Başkanı Sayın N. Nesrin DOĞAN

•          İhracat Genel Müd. Şube Müdürü Sayın Cavide TOPBAŞ

•          İhracat Genel Müd. Ticaret Uzmanı Sayın Ahmet GÜNER

•          İhracat Genel Müd. Ticaret Uzmanı Sayın Ozan Murat ERGAN

•          İhracat Genel Müd. Ticaret Uzmanı Sayın Uğur YALÇIN

•          İhracat Genel Müd. Ticaret Uzmanı Sayın Sinan TANRIÖĞEN

•          İhracat Genel Müd. Ticaret Uzmanı Sayın İbrahim KUMAŞ

•          İhracat Genel Müd. Ticaret Uzmanı Sayın Lale ÖZKAN

•          Bakan Yardımcılığı’ndan AB Uzmanı Sayın Aydın ŞENTÜRK

•          Serbest Böl. Yurtdışı Yat. Ve Hiz. Gen. Müd. Ticaret Uzmanı Sayın R. Serhat SARU,

•          Rehberlik Ve Teftiş Başkanlığı Ticaret Müfettişi Sayın Hüseyin YAREN,

•          ÜGD Genel Müd. Ticaret Uzmanı Sayın Leyla UZUN,

•          İthalat Genel Müd. Ticaret Uzmanı Sayın Dinçer TATLIOĞLU

•          Hukuk Hizmetleri Genel Müd. Avukat Sayın Samime BÜLBÜL katılmışlardır.

 

Derneklerimizi temsilen;

•          İGMD Yön. Kur. Bşk. Sayın Serdar KESKİN,

•          İZMGMD Yön. Kur. Bşk. Sayın Taşkın DALAY,

•          AGMD Yön. Kur. Bşk. Sayın Aslıhan ÇELEBİ,

•          BUGÜMDER Yön. Kur. Bşk. Sayın Orhan KATTAŞ,

•          MERGÜMDER Yön. Kur. Bşk. Sayın Hüseyin SARIDAĞ

•          İGMD Yön. Kur. Bşk. Vekili Sayın Rıdvan HALİLOĞLU,

•          İGMD Yön. Kur. Bşk. Vekili Sayın Nizamettin AĞAR,

•          İZMGMD Yön. Kur. Bşk. Vekili Sayın Nihat KOBAŞ,

•          BUGÜMDER Yön. Kur. Bşk. Vekili Sayın Serdar SEVGİ,

•          MERGÜMDER Yön. Kur. Bşk. Vekili Sayın Hasan YİĞİT,

•          MERGÜMDER Yön. Kur. Bşk. Vekili Sayın Doğan AŞAR,

•          İGMD Genel Sekreteri Sayın Mustafa SEZEN,

•          İZMGMD Genel Sekreteri Sayın Sabih Mustafa AYGÜN

•          AGMD Genel Sekreteri Sayın Çetin GÖLGE

•          BUGÜMDER Genel Sekreteri Sayın Mehmet KIZILTOPRAK,

•          İGMD Yön. Kur. Sayman Üye Sayın Osman KARATAY,

•          AGMD Yön. Kur. Sayman Üye Sayın Halit Ufuk BOYALI

•          İGMD Yön. Kur. Üyesi Sayın Mustafa AKBAĞ,

•          İGMD Yön. Kur. Üyesi Sayın Atakan ÖRNAL,

•          AGMD Yön. Kur. Üyesi Sayın Abdulkadir KÖSTEK

•          AGMD Yön. Kur. Üyesi Sayın Ahmet ÖZMEN

•          MERGÜMDER Yön. Kur. Üyesi Sayın İlker ÇETİN

•          MERGÜMDER Yön. Kur. Üyesi Sayın İbrahim BİLGİN

•          MERGÜMDER Yön. Kur. YGM Komitesi Başkanı Sayın Selahattin ÇOŞKUN Çalıştaya katılmışlardır.

Başta Bakan Yardımcımız Gonca YILMAZ BATUR olmak üzere Bakanlığımızın bürokratlarına; mesleğimize gösterdikleri yakın ilgi ve alaka için çok teşekkür ederiz. Son derece verimli geçen Çalıştayımızın Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.

 

Saygılarımızla,

                                                                          

Aslıhan ÇELEBİ                                                       Orhan KATTAŞ

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği                           Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı                                             Yönetim Kurulu Başkanı

                                                      

Serdar KESKİN                                                        Taşkın DALAY

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği                          İzmir Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı                                             Yönetim Kurulu Başkanı

 

Hüseyin SARIDAĞ

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

 

2019.10.08 Üyelere-Dernekler ortak Çalıştay​

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3183_1570528496_1.pdf