Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.09.2021


Sayı   : 2021 / 975                                                                                                24.09.2021

Konu  : 24 Eylül 2021 tarihli

            Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

24 Eylül 2021 tarihli ve 31608 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı