Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Bulgaristan Varışlı Taşıtlara Yönelik İşlemler" konulu yazısı...


Sayı   : 2018 / 1371                                     11.12.2018

Konu  : Bulgaristan Varışlı Taşıtlara Yönelik İşlemler,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 11.12.2018 tarihli 96603261-120.05.01-E-00039699771 sayılı “Bulgaristan Varışlı Taşıtlara Yönelik İşlemler” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; Kapıkule ve Kapitan Andreevo sınır kapılarındaki yoğunluğun azaltılarak buralarda oluşan TIR kuyruklarının önüne geçilebilmesine yönelik olarak, 18.12.2018 tarihi itibariyle bitki karantinası ve veteriner kontrollerine tabi eşya hariç olmak üzere, ülkemiz çıkışlı olan ya da ülkemiz üzerinden Ortak Transit Rejimi veya TIR Karnesi kapsamında taşınan Bulgaristan varışlı olan eşyayı taşıyan taşıtların yalnızca Bulgaristan’a açılan Hamzebeyli kara hudut kapısını kullanarak çıkış yapmalarının uygun bulunduğu bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Gümrükler Gen. Müd.’nün yazı örneği (1 sayfa),

Üyelere-Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün Bulgaristan Varışlı Taşıtlara Yönelik İşlemler konulu yazısı

Güm.Gen.Müd.-Bulgaristan Varışlı Taşıtlara Yönelik İşlemler

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2732_1544542500_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2732_1544542504_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2732_1544542500_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2732_1544542504_3.pdf