Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde Yetkili Gümrükler" konulu yazısı


Sayı    : 2021 / 759                                              23.06.2021

Konu   : 9504.90.80.00.00 GTİP’li Eşyanın Serbest

             Dolaşıma Girişinde Yetkili Gümrükler,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen E-215585579-166.02-00064925109 sayılı “Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde Yetkili Gümrükler” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

               Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki : Gümrük Genel Müdürlüğü’nün yazı örneği (1 sayfa),

Güm.Gen.Müd-Eşyanın Serbest Dolaşıma Girişinde Yetkili Gümrükler

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_4103_1624439833_2.pdf