Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün "İhracat Beyannamelerinin Kapatılması" konulu yazısı...


Sayı   : 2019 / 1253                                        02.10.2019 

Konu  : İhracat Beyannamelerinin Kapatılması,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden gelen 27.09.2019 tarihli 73421605-142-E-00047997038 sayılı “İhracat Beyannamelerinin Kapatılması” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                              Saygılarımızla,

          

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazı örneği (1 sayfa),

 

Üyelere-Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün “İhracat Beyannamelerinin Kapatılması” konulu yazısı

Güm.Gen.Müd.-İhracat Beyannamelerinin Kapatılması

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3178_1570002941_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3178_1570002939_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3178_1570002941_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3178_1570002939_5.pdf