Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün ve Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Elektronik Tebligat Sistemi" konulu yazıları


Sayı    : 2019 / 1073                             08.08.2019

Konu   : Elektronik Tebligat Sistemi,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden ve Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 08.08.2019 tarihli 42467338-645-E-00046741613 sayılı “Elektronik Tebligat Sistemi” konulu yazı örnekleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 20 nci maddesiyle, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi uyarınca Elektronik Tebligat Sistemine ilişkin olarak yürütülen teknik çalışmalar tamamlanarak, Sistem 05.11.2018 tarihinde gerçek ortamda devreye alınmıştır.

Bakanlığımız tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kurmuş olduğu e-Tebligat Sistemine kayıtlı mükelleflere bu sistem aracılığı ile gönderilen tebligatlar, İnternet Vergi Dairesi (https://intvrg.gib.gov.tr)/“Diğer Kurum Tebligatları” ve İnteraktif Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr)/E_TEBLİGAT bölümünde sunulmaktadır.

Elektronik Tebligat Sistemi üzerinden Bakanlığımız tarafından gönderilen belgelerin, muhatabı tarafından hangi arayüz üzerinden görüntüleneceği hususunda yaşandığı anlaşılan tereddütlerin giderilmesi ve Sistemin sağlıklı işlemesini teminen konu ile ilgili olarak gerekli bilgilendirmenin yapılması hususu" istenilmektedir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                             

Saygılarımızla,

          

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Ekler:

  1. Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazı örneği (1 sayfa),
  2. Bölge Müdürlüğü’nün yazı örneği ve eki Güm.Gen.Müd. yazısı (2 sayfa),

Üyelere-Elektronik Tebligat Sistemi hk.

Güm.Gen.Müd.-Elektronik Tebligat Sistemi

Uludağ Güm.ve Dış Tic.Böl.Müd.-Elektronik Tebligat Sistemi

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3126_1565273901_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3126_1565273881_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3126_1565273884_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3126_1565273901_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3126_1565273881_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3126_1565273884_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3126_1565273901_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3126_1565273881_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3126_1565273884_3.pdf