Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün "Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Yakalamalarında Numune Gönderilmesi" konulu yazısı


Sayı    : 2018 / 1347                                                                                              05.12.2018

Konu  : Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki

            Yakalamalarında Numune Gönderilmesi,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’nün tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 16.11.2018 tarihli 38959277 sayılı “Tütün ve Tütün Mamulleri ile Alkollü İçki Yakalamalarında Numune Gönderilmesi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Gümrükler Gen. Müd.’nün yazı örneği (2 sayfa),

 

Üyelere-Gümrükler Muhafaza Gen. Müd.'nün”Tütün ve Tütün Mamulleri İle Alkollü İçki Yakalamalarında Numune Gönderilmesi” konulu yazısı

Gümrükler Muhafaza Gen. Müd.-”Tütün ve Tütün Mamulleri İle Alkollü İçki Yakalamalarında Numune Gönderilmesi”

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2722_1543995013_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2722_1543995010_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2722_1543995013_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2722_1543995010_5.pdf