İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No 2020-3)


Sayı     : 2020 / 600                                                                                                24.03.2020

Konu   : 24 Mart 2020 tarihli Resmi Gazete Özeti,

 

 

 

Değerli Üyelerimiz,

24 Mart 2020 tarihli ve 31078 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/3) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                                                

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı