İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1)


Sayı    : 2020 / 309                                                                                                24.02.2020

Konu  : 22 Şubat 2020 tarihli Resmi Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

22 Şubat 2020 tarihli ve 31047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2020/1) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                             

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı