İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5)


Sayı    : 2021 / 249                                                                                                19.02.2021

Konu  : 19 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

19 Şubat 2021 tarihli ve 31400 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/5) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı