İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/16)


Sayı       : 2022 / 813                                                                                                15.06.2022

Konu  : 15 Haziran 2022 tarihli

             Resmî Gazete Özeti,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

15 Haziran 2022 tarihli ve 31867 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2022/16) ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı