Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün "Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler" konulu yazısı hk.


Sayı    : 2021 / 335                                                       23.02.2021

Konu   : Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü’nden gelen 18.02.2021 tarihli E-64822600-599-2328871 sayılı “Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

               Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki : Metroloji ve Sanayi Ür.Güv.Gen.Müd.’nün yazı örneği (1 sayfa),

 

Metroloji ve Sanayi Ür.Güv.Gen.Müd.-Ürün Güvenliği ve Denetim İle İlgili Diğer İşler

 

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3931_1614075895_2.pdf