Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Sayı   : 2020 / 1220                                                    16.11.2020

Konu  : Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde

            Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik,

 

Değerli Üyelerimiz,

14 Kasım 2020 tarihli ve 31304 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

                        

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

 

YÖNETMELİK
–– Ölçü ve Ölçü Aletleri Damga Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik