SÜRELİ!... Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün "Mevzuat Hazırlık Çalışmaları" konulu yazısı...


Sayı    : 2019 / 1346                                                                                             04.11.2019

Konu  : Mevzuat Hazırlık Çalışmalarına

            İlişkin Görüş ve Öneriler hk.

 

S Ü R E L İ

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden gelen 25.10.2019 tarihli 24545304-553.02-E-00048871963 sayılı “Mevzuat Hazırlık Çalışmaları” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerinin her yıl ilgili kurum ve kuruluşların görüş ve önerileri doğrultusunda revize edilerek ilgili yılın başında yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete’de yayımlandığı, bu çerçevede 2019 yılı mevzuat hazırlık çalışmalarına başlandığı, 2019/1, 2019/8, 2019/9, 2019/10, 2019/11, 2019/12, 2019/14, 2019/15, 2019/16 ve 2019/25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğlerine ilişkin görüşlere ihtiyaç duyulduğu bildirilmiştir.

Buna göre; yapılacak çalışmalara katkı sağlamak üzere görüş ve önerilerinizin 06 Kasım 2019 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Derneğimizin 0224 245 01 19 numaralı faksına ya da bugumder@bugumder.org mail adresine bildirilmesini önemle rica ederiz. 

 

Saygılarımızla,

             

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Ürün Güv. ve Den. Gen. Müd.’nün yazı örneği (1 sayda),

 

Üyelere-Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün “Mevzuat Hazırlık Çalışmaları” konulu yazısı

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü-Mevzuat Hazırlık Çalışmaları

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3206_1572874763_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3206_1572874766_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3206_1572874763_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3206_1572874766_4.pdf