Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "2017/17 sayılı Genelge" konulu yazısı


Sayı   : 2019 / 1256                      07.10.2019

Konu  : 2017/17 sayılı Genelge hk.

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 07.10.2019 tarihli 72772861-132.04.04-E-00048242623 sayılı “2017/17 sayılı Genelge” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yazılarında özetle;

Yazı eki Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazılarında, "2017/17 sayılı dahilde işleme izni kapsamında yapılan ayniyet işlemleri hakkında Genelgenin III. maddesi "Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne (OKS) İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan ve mezkur maddede belirtilen kolaylıklardan faydalanma hakkı bulunan yükümlüler yukarıda belirtilen ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuşlardır." hükmünü amirdir. denildiği, Bölge Müdürlüklerinden gelen muhtelif yazılarda ayniyet istisnasının izin kapsamında işlem yapan temsilci ithalatçı ve/veya aracı ihracatçılara da sağlanıp/sağlanmayacağı hususunda tereddüt yaşandığı, iletilmektedir.

Ayniyet tespitine ilişkin istisna, Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi kişiler ile Onaylanmış Kişi Statüsüne (OKS) İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan kişilere ait izinlere sağlanmıştır. Ayniyet istisnası sağlanan izinler kapsamında gerçekleştirilen ithalat ve ihracat işlemlerinin, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı firmalar tarafından gerçekleştirilmek istenilmesi halinde, söz konusu firmaların YYS veya OKS sahibi yükümlü olup olmadığına bakılmaksızın temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı firmalar da ayniyet tespitine ilişkin uygulamalardan istisna tutulmuştur. İzin sahibi firmanın Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi kişi veya Onaylanmış Kişi Statüsüne (OKS) İlişkin Gümrük Genel Tebliği'nin (Sıra No:1) 42/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen koşulları taşıyan firma olmaması halinde ise, temsilci ithalatçı veya aracı ihracatçı firmalar YYS veya OKS sahibi olsalar dahi ayniyet tespitinin yaptırılması gerekmektedir." denildiği, bu itibarla söz konusu talimatlı yazı doğrultusunda işlem yapılabilmesi bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Uludağ Güm.ve Tic. Böl.Müd.’nün yazı örneği ve ekleri (3 sayfa),

 

Üyelere-Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “201717 sayılı Genelge” konulu yazısı

Uludağ Güm.ve Dış Tic.Böl.Müd.-201717 sayılı Genelge hk.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3182_1570443105_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3182_1570443114_4.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3182_1570443105_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3182_1570443114_4.pdf