Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Ambar Çıkış İşlemleri" konulu yazısı hk.


Sayı   : 2019 / 1556                                           31.12.2019

Konu  : Ambar Çıkış İşlemleri hk.

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 31.1.2019 tarihli 42467338-161.02.02-E-00050915839 sayılı “Ambar Çıkış İşlemleri” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Uludağ Güm.ve Tic. Böl.Müd.’nün yazı örneği ve eki (4 sayfa),

 

Üyelere-Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün Ambar Çıkış İşlemleri konulu yazısı

Uludağ Güm.ve Dış.Tic.Böl.Müd.-Ambar Çıkış İşlemleri hk.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3271_1577803491_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3271_1577803505_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3271_1577803491_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3271_1577803505_3.pdf