Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün “Coronavirüs Tedbirleri Nedeni İle Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi” konulu yazısı


Sayı   : 2021 / 044                                                 13.01.2021

Konu  : Coronavirüs Tedbirleri Nedeni ile Sağlık

             Kurulu Raporlarının İbraz Süresi hk.

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 13.01.2021 tarih E-42467338-161.99-00060595431 sayılı “Coronavirüs Tedbirleri Nedeni İle Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi” konulu yazı ve ekleri ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Yazıda; 65 yaş ve üstü kişiler için İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamaları göz önüne alınarak, söz konusu Genelge uyarınca istenilen sağlık kurulu raporlarının, ibraz süresinin 2021 yılı Nisan ayı sonuna kadar uzatıldığı bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

      Saygılarımızla,            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki : Uludağ Güm.ve Dış Tic.Böl.Müd.’nün yazı örneği ve ekleri (7 sayfa),

Uludağ Güm.ve Dış Tic.Böl.Müd.-Coronavirüs Tedbirleri Nedeni İle Sağlık Kurulu Raporlarının İbraz Süresi hk.

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3863_1610547339_2.pdf