Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi" konulu yazısı


Sayı      : 2020 / 782                               20.05.2020

Konu     : Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi

               Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi,

 

          Değerli Üyelerimiz,

            T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 20.05.2020 tarihli 72232900-849.04-E-00054454951 sayılı “Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi” konulu yazı ve eki ekte bilgilerinize sunulmuştur.

            Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                                       Saygılarımızla,

                            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

Eki          : Uludağ Güm. Tic. Böl. Müd.’nün yazı örneği ve eki (2 sayfa),

 

Üyelere-Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi konulu yazı

Uludağ Güm.ve Dış Tic.Böl.Müd.-Gümrük Tahakkuklarının Tahsil Edildi Bilgisinin Muhasebe Sistemine İletilmesi

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3532_1589973766_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3532_1589973762_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3532_1589973766_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3532_1589973762_2.pdf