Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Kağıtsız İhracat Düzenlemeleri" konulu yazısı


Sayı   : 2019 / 762                      07.05.2019

Konu  : Kağıtsız İhracat Düzenlemeleri hk.

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 07.05.2019 tarihli 55360341-142-E-00044127462 sayılı “Kağıtsız İhracat Düzenlemeleri” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Uludağ Güm.ve Tic. Böl.Müd.’nün yazı örneği ve ekleri (3 sayfa),

 

Üyelere-Uludağ Gümrük ve Dış Tic.Böl.Müd.’nün Kağıtsız İhracat Düzenlemeleri konulu yazısı

Uludağ Güm.ve Dış Tic.Böl.Müd.-Kağıtsız İhracat Düzenlemeleri

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2996_1557237178_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2996_1557237191_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2996_1557237178_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2996_1557237191_3.pdf