Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "Bursa Laboratuvar Müdürlüğü-Hizmet Standardı Süreleri" konulu yazısı


Sayı   : 2018 / 1348                                      05.12.2018

Konu  : Bursa Laboratuvar Müdürlüğü-Hizmet

            Standardı Süreleri,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nden gelen 04.12.2018 tarihli 55360341-109-E-00039460017 sayılı “Bursa Laboratuvar Müdürlüğü-Hizmet Standardı Süreleri” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; Bursa Laboratuvar Müdürlüğü’nden alınan yazı ve eki Laboratuvar Müdürlüğünce verilen hizmetlerle ilgili standart hizmet tarih ve sürelerini gösterir tablonun bir örneğinin ilişikte gönderildiği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Uludağ Güm.ve Tic. Böl. Müd.’nün yazı ve ekleri (5 sayfa),

 

Üyelere-Uludağ Güm.ve Tic.Böl.Müd.’nün Bursa Laboratuvar Müdürlüğü-Hizmet Standardı Süreleri konulu yazısı

Uludağ Güm.ve Tic.Bölg.Müd.-Hizmet Standardı Süreleri hk.

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2723_1543999020_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2723_1543999001_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2723_1543999020_3.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2723_1543999001_2.pdf