Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün "İhracat Refakat Belgesi" konulu yazısı ve Kullanım Kılavuzu


Sayı        : 2018 / 1177                                                                                              11.10.2018

Konu     : İhracat Refakat Belgesi,

 

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 11.10.20148 tarihli 53573834-120.01.02.12-E-00037898973 sayılı Bursa, Eskişehir ve İnegöl Gümrük Müdürlüklerine dağıtımlı “İhracat Refakat Belgesi” konulu yazısı ve eki Ulusal Transit Rejimi Çerçevesinde İhracat Eşyasının “İhracat Refakat Belgesi” ile Taşınmasına İlişkin Kılavuzu ekte bilgilerinize sunulmuştur.

 

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

 

Ekler:

  1. Uludağ Güm.ve Tic. Böl. Müd.’nün yazısı (2 sayfa),
  2. Gümrükler Gen. Müd.’nün yazısı (2 sayfa),
  3. Kullanıcı Kılavuzu (9 sayfa),

 

Üyelere-Uludağ Güm.ve Tic.Böl.Müd.'nün İhracat Refakat Belgesi konulu yazısı

Uludağ Güm.ve Tic.Böl.Müd.-İhracat Refakat Belgesi

Güm.Gen.Müd.-İhracat Refakat Belgesi

İhracat Eşyasının İhracat Refakat Belgesi İle Taşınmasına İlişkin Kılavuz

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268270_8.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268265_7.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268259_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268232_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268270_8.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268265_7.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268259_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268232_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268270_8.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268265_7.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268259_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268232_5.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268270_8.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268265_7.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268259_6.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_2636_1539268232_5.pdf