Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün "2019/9 Sayılı ÜGD Tebliği İthalat Denetim Rehberi" konulu yazısı


Sayı   : 2019 / 793                                   14.05.2019

Konu  : 2019/9 Sayılı ÜGD Tebliği

             İthalat Denetim Rehberi,

 

Değerli Üyelerimiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nden gelen 09.05.2019 tarihli 24545304-553.02-E-00044209831 sayılı “2019/9 Sayılı ÜGD Tebliği İthalat Denetim Rehberi” konulu yazı ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün yazılarında özetle; 30.12.2018 tarihli 30641 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği’nin uygulama usul ve esaslarını düzenleyen ithalat denetim rehberine, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)'in yardım (i) menüsünden ulaşılabileceği bildirilmiştir.

Bilgilerinizi önemle rica ederiz.

                           Saygılarımızla,

            

Orhan KATTAŞ

Yön. Kur. Başkanı

 

 

Eki: Ürün Güv.ve Den.Gen.Müd.’nün yazı örneği (1 sayfa),

 

Üyelere-Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün “20199 Sayılı ÜGD Tebliği İthalat Denetim Rehberi” konulu yazısı

Ürün Güv.ve Den.Gen.Müd. - 2019-9 sayılı ÜGD Tebliği İthalat Denetim Rehberi

 

Eklenen Dosyalar
İndir - 1_d_0_icerik_3009_1557841914_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3009_1557841902_1.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3009_1557841914_2.pdf
İndir - 1_d_0_icerik_3009_1557841902_1.pdf